Вие сте в: Начало // Всички публикации // Министър Москов към депутатите: Фондът работи

Министър Москов към депутатите: Фондът работи

На 13 октомври т.г. на редовното заседание на Комисията по здравеопазване бе изслушан министърът на здравеопазването д-р Петър Москов по темата за дейността на Център „Фонд за лечение на деца“.

Министърът увери, че въпреки огромното напрежение и атаките срещу фонда структурата продължава да функционира и да изпълнява своите ангажименти. А новите правила за дейността му са осигурили прозрачност, публичност и проследимост на случаите.

Усилията на ръководството на МЗ и на фонда са били насочени в три основни насоки: улесняване на процеса по кандидатстване, намаляване на времетраенето за получаване на външна експертиза, ясна и строга отчетност на всички стъпки от дейността на фонда, стана ясно от думите на министъра. С промените, въведени чрез новия правилник за работата на фонда, е намален броят на декларациите, изисквани от родителите – от 11 на 1-2. Вече не е необходимо родителите да събират специфична медицинска документация от лечебните заведения, в които е диагностицирано и лекувано детето. Сега тези документи се събират по служебен път от оперативното ръководство на фонда.

Министърът съобщи още, че от 1 ноември т.г. ще започне да функционира обновеният сайт на фонда, на който ще бъде публикуван и изцяло обновен регистър на заявителите. В този регистър ще се отразява всяка стъпка от хода на преписката на дневна база. Родителите ще имат достъп до тази информация чрез входящия номер на подаденото заявление. Предвижда се в регистъра да се публикува и информация за резултатите от проведеното лечение.

Новият правилник за дейността на фонда осигурява и ясни критерии за избор на външни експерти, стана ясно още от изказването на министъра. Направени са и промени, които да предотвратяват практиката за двойно финансиране на медицински изделия и консумативи. Министърът обясни, че са констатирани в миналото

viagra 50 mg street price\ generic viagra online\ buy cialis canada paypal\ genericcialis-onlineed.com\ lorazepam from canadian pharmacy

случаи, в които болници са получавали средства за закупуване на медицинско изделие – веднъж от фонда и втори път – по клиничната пътека. Според новите правила лечебното заведение, в което е използвано дадено медицинско изделие или консуматив, ще трябва да предостави информация колко средства е струвало то на болницата, каква част от тази сума е финансирана от НЗОК, а разликата ще бъде „поета“ от фонда.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.