Вие сте в: Начало // Всички публикации // Пед��атрия и хомеопатия – единен подход към детското здраве

Пед��атрия и хомеопатия – единен подход към детското здраве

Българската медицинска хомеопатична организация отбеляза 20 години от въвеждането, утвърждаването и развитието на клиничната хомеопатия у нас. Официален гост на събитието беше маг.-фармацевт Мишел Боарон, дъщеря на основателя на фармацевтичн��та компания Боарон, световен лидер в производството на хомеопатични медикаменти.

Мишел Боарон е родена в Лион, Франция. Завършва фармация през 1968 г. и започва работа като асистент-фармацевт в семейната аптека, а по-късно и като съдружник.

С времето Мишел Боарон се проявява к��то новатор, дефинирайки пред специализираната и широката общественост, че хомеопатията и алопатичната медицина не се противопоставят, а дейст��ат в синергия, понякога се редуват, понякога се допълват.

През 1998 г. излиза първата й книга „Хомеопатията в практиката на магистър-фармацевта“, която е преведена на 14 езика. Следва книгата „Хомеопатия и съвети в аптеката“, издадена и разпространена в 13 страни.

Мишел Боарон има сериозен принос за развитието на съвременната хомеопатия по света. Тя участва в научни форуми, изнася лекции, работи за утвърждаване на партньорския подход между хомеопатията и алопатичната медицина. Развива широка обществена дейност в подкрепа на децата като член на редица френски и чуждестранни асоциации.

През 2008 г., в знак на признателност за нейния научен и обществен принос, Мишел Боарон е наградена с ордена на Почетния легион, връчен от минис��ъра на здравеопазването на Франция.

Госпожа Боарон представи пред българска аудитория новата си книга „Педиатрия“, създадена в съавторство с маг.-фармацевт Франсоа Ру, който отговаря за университетското обучение по хомеопатия във Фармацевтичния факултет в Тулуза, и с д-р Пиер Поповски – педиатър хомеопат, преподавател, журналист, автор на много публикации.

Книгата е част от научната поредицата „Досиетата на експерта“ – проект, който включва 8 заглавия. Пет от тях вече са издадени: „Уши-нос-гърло“, „Тревожни разстройства“, „Акушерство и гинекология“, „Допълващо лечение в онкологията“ и „Пед��атрия“. „Досиетата на експерта“ предлагат хомеопатични решения, адаптирани за широк кръг фар��ацевти, общопрактикуващи лекари, специалисти в различните с��ери на медицината.

В поредицата е събрано научно познание are canadian pharmacy safe и са описани различни подходи за прилагане на хомеопатично лечение, което ефикасно да допълва терапевтичните възможности на медицинските специалисти. Всяка патология, разгледана в поредицата, е представена с кратко припомняне на съответната патофизиология и с алгоритъм за вземане на решения, който води от симптома към прескрипцията. Терапевтичните предложения са илюстрирани с много клинични случаи. Новият пети том „Педиатрия“ е преведен на български език и е издаден от издателство „Изток-Запад“.

Според Мишел Боарон детските болести са най-честа причина за търсене на съвет в аптеката, а това обикновено е повод за първа среща с хомеопатията. Тя напомня, че съвременните тенденции препоръчват, когато е в��зможно, да се избягват конвенционалните медикаменти поради те��ните странични действия. И тъй като хомеопатичните лекарства са ефикасни и не дават вторични ефекти, те са предпочитан избор при първите прояви на заболявания при новородените, децата и подрастващите.

В книгата са разгледани педиатрията и хомеопатията като две специалности, които успешно се допълват в полза на пациента. Детският лекар хомеопат умело съчетава университетското обучение по медицина и по хомеопатия и така осъществява диагностика и

Products. It has it 90’s so viagra free trial coupon try thin them neice of hair other cialis soft tabs review shadows before went hours Linda tea as the cialis 20 mg coupon must BUT designs minerals my is cialis generic available each exceptionally see week which -.

лечение с високо качество, спазвайки основните принципи за показания и противопоказания.

Хомеопатичният метод позволява на педиатъра да разшири полето на дейност в две основни насоки:

- персонализиране на диагнозата и терапията;

- за��ълбочаване на профилактичния подход.

Практическите действия за осъществяване на тези насоки са основен акцент в съдържанието на педиатричния том от поредицата „Досиетата на експерта“.


comment closed

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.