Вие сте в: Начало // Всички публикации // Словения отчита подобрени показателите на общественото здраве

Словения отчита подобрени показателите на общественото здраве

Според два нови доклада* на СЗО/Европа Словения е с показатели на общественото здраве, сравними със страните от ЕС-15 и Европейския регион на СЗО.

Чрез намаляване на преждевременната смъртност от сърдечно-съдови заболявания и рак се е увеличила продължителността на живота. Словения е постигнала универсално покритие на здравните услуги на населението, което показва, че страната изпълнява поетите ангажименти за хармонизиране на националните стратегии и политики и е постигнала значителен напредък в постигане на целите на „Здраве-2020“. Показателите по имунизация например на населението са сред най-високите в Европейския регион.

И двата документа са подготвени в сътрудничество с Министерството на здравеопазването на Словения на базата на най-нови данни. Констатациите и направените изводи представляват интерес особено за специалистите, които участват в разработването на политики, за академичните среди, работещи в областта на общественото здраве, за заинтересованите граждански организации и др.

Словения е втората страна, която е обект на задълбочен анализ в рамките на поредица доклади. Началото бе поставено с доклад за Гърция, който СЗО публикува през май тази година. Експертите – автори на поредицата, ще се постараят да обхванат възможно най-голям брой държави членки.

Висока степен на равенство

Нивото на собствени разходи, вложени в здраве от гражданите в Словения, е най-ниското в Европейския регион. Това е доказателство, че системата на здравеопазване надеждно защитава населението от разходване на лични средства за болест. Данните показват разлики в здравния статус на хората, живеещи в различни региони на страната и принадлежащи към различни социално-икономически групи. Въпреки това коефициентът на Джини (международен индекс за неравенство) сочи, че показателите за равенство в Словения са по-високи, отколкото в повечето други части на Европа. Страната провежда иновативна политика за намаляване на неравенството и за осигуряване на социална справедливост.

Последни данни показват спад в потреблението на тютюн и алкохол, но все още има какво да се направи. Допълнително намаляване на тези два показателя ще допринесе за профилактика на рак и за намаляване на заболяемостта и смъртността от други болести, свързани с начина на живот.

Има и показатели, които могат да бъдат подобрени. Един от тях е да се намали броят на смъртните случаи, дължащи се на сериозни травми от падания например, с което да се повиши сравнително по-ниската ставка на продължителност на живот в здраве при възрастните хора.

Д-р Клаудия Стейн, директор на отдела за информация, доказателства, научни изследвания и иновации, казва:

– Здравните власти и правителството на Словения могат с право да се гордеят с постигнатите успехи. Ние, от регионалния офис на СЗО за Европа, се надяваме, че тези доклади ще бъдат полезни за държавните органи на страната и сме готови да продължим сътрудничеството с Министерството на здравеопазването, за да се гарантира, че събраните данни и занапред ще служат за основа при изготвянето на здравни политики.

Официалното представяне на доклада се проведе паралелно с честването на 20-годишнината на Хартата от Любляна за реформа в здравния сектор, приета през 1996 г.

*  “Словения. Обзорни данни за здравното състояние и благополучието на населението “ е доклад за ситуацията, с акценти върху тенденциите и ключовите политически въпроси, който е разработен на базата на събрана информация и доказателства.

„Словения. Характеристики на здравето и благополучието на населението“ е по-обемист документ, който съдържа повече информация, предназначена за ползване от специалисти и експерти в сферата на общественото здраве.

СЗО/Европа


comment closed

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.