Вие сте в: Начало // Всички публикации // Прогрес за медицинската наука чрез изпълнението на два научни проекта – NIRDIABO И PREVIEW

Прогрес за медицинската наука чрез изпълнението на два научни проекта – NIRDIABO И PREVIEW

Проф. д-р Надка Бояджиева, ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология на МУ в София, пред „Форум Медикус“

– Проф. Бояджиева, колектив на Вашата катедра и Вие като водещ специалист спечелихте един от големите научноизследователски конкурсни проекти към МОН през 2014 г. През 2015 г. изпълнихте задачите от първия етап. Кои са основните характеристики на постигнатото?

– Благодаря за поканата и възможността да достигнем до лекари и специалисти, до гражданите със знанията на този проект, който се нарича НИРДИАБО. Заглавието е дълго, но накратко това са изследвания върху нефармакологични методи за превенция на захарен диабет и затлъстяване. Този проект включва проучвания върху мъже и жени на възраст от 20 до 70 години със затлъстяване и с доказан риск от захарен диабет – участниците бяха с предиабет. Три са изследователските звена, в които се провеждаха проучванията:

– водеща е Катедрата по фармакология и токсикология на Медицинския факултет към МУ в София, която пое по-голям брой участници и значим брой от изследванията върху показателите на проекта (70%);

– колектив от Катедрата по фармакология на Медицинския факултет в МУ в Пловдив с ръководител проф. д-р Дамянка Гетова (15%);

– колектив от Катедрата по фармакология с клинична фармакология на МУ в Плевен с ръководител доц. д-р Галя Ставрева.

Целта бе да се сравнят три района на България за риска от захарен диабет и да се проследи отговорът на участниците на нискокалорийна диета. Новост на проекта е включването на пробиотик заедно с нискокалорийна диета (не повече от 1200 калории дневно) за период от 2 месеца за всеки доброволец.

– Защо включихте пробиотик и какъв подбрахте?

– През последните години се натрупаха познания, включително и в нашия изследователски колектив, че бактериалната флора на чревния тракт има роля в патогенезата на захарен диабет тип 2. Изследванията на наши сътрудници, включително на д-р Георги Богданов – гл. асистент в катедрата, доказаха, че пробиотик има важна роля в контрола на хранителния баланс. Наши публикувани резултати документират, че пробиотикът понижава повишената кръвна захар при животни с експериментален диабет и затлъстяване. В допълнение опитът, който споделихме с читателите на „Форум Медикус“ през 2014 г. и 2015 г. от работата върху европейския проект PREVIEW, показа, че нискокалорийната диета не е достатъчна, за да намали риска от захарен диабет. Необходими са увеличаване на физическата активност и антистресова програма за работа, което ние разработихме и внедрихме в PREVIEW. Още много факти от научни изследвания, които анализирахме, ни подкрепиха в решението да предложим подход на комбинация на нискокалорийна диета (богата на различни хранителни вещества) + всекидневен прием на пробиотик.

– Колко време доброволците – участници в проекта, използваха тази комбинация?

– Два месеца всекидневно беше приложен този метод с много добри, бих казала отлични резултати в няколко направления:

1. Общо състояние – повечето участници споделиха подобряване на общото състояние, активност на съня, намаляване на отоците по долните крайници, намаляване на косопада, подобряване на сухата кожа, поради което определено участниците идваха радостни и много окуражени на контролните прегледи. Това помагаше за още по-добрата мотивация и постигане на резултатите.

2. Значително намаляване на общото тегло и при двата пола, намаляване на мастите и подобряване дистрибуцията на мастите в организма (процентното съотношение).

3. Намаляване на повишената кръвна захар и подобряване на НОМА индекс на пациентите.

4. След 2-месечното третиране 90% от участниците намалиха теглото си с 8-10%, останалите с 5-6%. Пример: мъж от 130 кг намали теглото си с 14-15 кг след края на втория месец; жена от 100 кг намали теглото си с 9-10 кг за този двумесечен период.

Други „трикови” методи ползвахте ли в този двумесечен период?

– Да. Много е важно за всеки човек всекидневно да използва вода в количество, не по-малко от 1,5 литра. Не само у нас, но и в много държави възрастните хора отказват да пият достатъчно вода, което е вредно. Липсата на течности в организма се отразява на всяка клетка, малкото вода не помага на бъбреците, а обратно – пречи на функцията им. Ние задължихме всеки един от участниците да има литър и половина всекидневен прием на вода (минерална, чешмяна). Моето становище е, че метаболитите от разграждане на мазнините в хода на диетата се екскретираха по-бързо от бъбреците и това също помогна на цялостния процес на подобрение на здравето и ефекта от двумесечната диета с пробиотик. Второ наше изискване („трик“) беше честото хранене. При интервютата с участниците доброволци ние установихме, че над 50% от тях имат не повече от 1-2 хранения за денонощието. Част от тях се хранят само вечер, а през деня са на кафе и чай – и пълнеят. Това е вредно, защото затруднява метаболизма и реално организмът дава ответния удар. Превишеното количество храна се отлага като мазнини. Ние изисквахме от участниците в НИРДИАБО и в PREVIEW чести хранения, минимум 5 през деня с разнообразна храна, включително супи, готвени храни. Ние предоставихме писмени указания с примерни хранителни програми на всеки участник (те бяха изготвени от колектив водещи специалисти в хранене с ръководител доц. Светослав Ханджиев). Третият „трик“ е качеството на храната. Ние установихме, че част от участниците се хранят през повечето работни дни със сандвичи – малко плодове, малко зеленчуци, малко протеини. Нашето становище е, че всекидневно човек трябва да внася разнообразни хранителни вещества многократно на ден. Ние обучихме участниците доброволци в двата големи проекта – европейския по VII Рамкова програма PREVIEW, и по проекта НИРДИАБО към МОН, с помощта на посочените писмени наръчници, по време на многократни срещи с тях, включително работни обучителни школи. Участниците бяха обучени как правилно да разпределят и подбират качествените храни.

– Последното е много важно, защото то създава навик. Успяхте ли да стигнете до мотивиране на участниците в изграждане на навици?

– Да. Вие сте точни. Не е лесно да се достигне до мотивиране и създаване на навик за правилно хранене, съчетано с всекидневна физическа активност и допълнено с антистресова програма. Всъщност три са лостовете, чрез които успяхме с участниците и в двата проекта: правилно и здравословно хранене, равномерно увеличаване на физическата активност и спорта, психологическа работа с антистрес програма.

– Къде са различията между двата проекта PREVIEW и НИРДИАБО?

– Различията са следните:

- PREVIEW е проект с много партньори от Европейския съюз, това е значим проект, в който са включени и детско затлъстяване, риск от диабет в ранна детска възраст, възможностите на силни колективи от водещи университети/институции на Европа. Голямото достижение на нашия екип за PREVIEW е, че ни бяха възложени водещи задачи. Изключително отговорни бяхме от самото начало и можем да споделим с читателите, че нашият екип на Медицинския университет в София беше оценен положително от партньорите и ръководителите на целия проект, включително от Белгия.

- Проектът НИРДИАБО е наш, собствен, български проект, без чуждестранни партньори. Това са нашите идеи, хипотези и усилия с отговорности пред МОН. При него не сме зависими от други европейски партньори (това е важно за срочното изпълнение на задачите при НИРДИАБО).

- Програмите на двата проекта се различават значимо и имат близост само с диетичния подход.

- НИРДИАБО включва изследвания върху различни гени, различни цитокини с роля във възпалението и хормонален анализ на всеки участник с предиабет, което е новост както за България, така и за света. Това се изпълнява у нас и дава възможност за сравнения между участниците в три области на България. Параметрите и критериите на PREVIEW са различни и при PREVIEW като проект на Европейския съюз се сравняват резултатите между различни европейски държави, включително резултатите от изследванията и при деца. В проект НИРДИАБО нямаме изследвания върху деца.

- Двата проекта се различават по продължителност на изследвания и финансиране: НИРДИАБО е двегодишен финансиран конкурсен проект, което е отредено от решенията на МОН за финансиране на конкурсната сесия (всички спечелили конкурса проекти бяха финансирани за две години). Европейският проект PREVIEW е със значим брой задачи, също с голяма натовареност на изпълнителите, но при него очакваме още резултати, свързани с рисковете за захарен диабет и най-важното – за резултата в години напред за потискане развитието на предиабет в диабет тип 2. Този шанс нямаме при НИРДИАБО поради ограничение на рамката на финансиране.

– Как виждате полезността на резултатите от НИРДИАБО и PREVIEW за българското общество?

– И двата проекта са много полезни за здравето на българите. Ние получихме много резултати, свързани с риска от предиабет при българи с наднормено тегло и данни за таргетни молекули (тестове), които могат рано да се приложат за профилактика на предиабет и диабет. С амбиция сме след завършване на двегодишния период на работа по НИРДИАБО да представим наш проект за профилактика на захарен диабет при българите. Реално това е значимо в светлината на опазване здравето на нацията. Европейският проект PREVIEW е с големи амбиции и ще завърши с разработване на стратегия на Европейския съюз, свързана с рисковете за захарен диабет тип 2 и опазване здравето на европейците.

– Отчитайки първата година, Вие имате ли публикации и участия в конгреси?

– Да. Научните изследвания имат значимост, когато се публикуват. Първата година е тежка, защото е свързана и с много организационни задачи, редица бюрократични стъпала, които преодоляваме. Но ние постигнахме доста. Много силна организация от първия ден на работа по проекта, нашият колектив е стикован с водещи специалисти и отговорни лекари и условията на Медицинския факултет и на Медицинския университет в София са отлични за извършване на научноизследователска дейност. Катедрата по фармакология и токсикология има опит с международни и наши проекти (3 европейски, в САЩ, десетки към МУ в София и МОН). Само за първата година имаме участия в 3 международни конгреса и конференции с 12 доклада и 6 публикации, представени за печат, включително в западни списания. Този елемент от нашата работа е важен, защото знанията от изследванията ще достигнат до стотици интересуващи се в това направление специалисти.

– От името на екипа на „Форум Медикус” Ви желаем успешна работа по двата изследователски проекта и през 2016 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.