Вие сте в: Начало // Всички публикации // Аспирин и рак на простатата

Аспирин и рак на простатата

Ракът на простатата е злокачествено заболяване, което се развива предимно у мъже над 50-годишна възраст. Симптоми в началото на развитието на заболяването почти няма. Поради тази причина от изключително значение за ранното диагностициране са ежегодните профилактични прегледи при уролог за мъже над 50 години. Ранното откриване на заболяването значително подобрява прогнозата и преживяемостта на болните.

Най-голямо значение се отдава на хормоналната теория, според която ракът се развива под влияние на мъжките половите хормони. Тази теория се доказва чрез успешното лечение с хормонални препарати. Хроничните неспецифични инфекции на простатата, както и вируси (CMV и Herpes Virus Type 2) имат връзка с по-честата заболяемост от простатен карцином. С нарастване на възрастта рискът се увеличава, като на възраст 90 години рискът от възникване на карцином е около 90%. Наследствената предразположеност значително увеличава риска. Хората от азиатската раса страдат от РПЖ с 2-2,5 пъти по-малко от европеидната раса. Тютюнопушенето, радиацията и производствените лъчения също се определят като рискови фактори. Ранни симптоми при РПЖ почти не се наблюдават, което прави откриването в начален стадий много трудно. Симптомите при рак на простатата в повечето случаи съвпадат с тези при доброкачествена простатна хиперплазия (смущения в уринирането – слаба струя, често и трудно уриниране). Болката, дълбоко в таза, излъчваща се към опашната кост или ректума, може да бъде първа проява на болестта. Много често първите симптоми се наблюдават едва при метастазиране на тумора в костите (най-често в плоски кости – ребра, кости на таза). Характерни за костните метастази са болки и фрактури на засегнатите кости. Отпадналост, безапетитие, лесна уморяемост, както и чести тромбофлебити също могат да съпътстват заболяването.

Ректалното туширане е основен метод за диагностициране на простатния карцином. Опитният уролог с голяма точност може да отдиференцира карцинома от други заболявания на простатата.

Трансректалната ехография е ценен метод в диагностиката и стадирането на заболяването. Благодарение на този метод е възможно да се направи прицелна биопсия на засегнатия участък от простатата, което от своя страна повишава сигурността за доказване на туморен процес.

PSA – простатно специфичният антиген, е утвърден като една от задължителните стъпки в диагностичния процес за доказване на простатен карцином. Трябва да се отбележи обаче, че не винаги неговото покачване означава наличие на тумор. PSA може да се повиши и при много други състояния като: простатит, ДПХ, биопсия, ректално туширане и др. Поради тази причина интерпретирането на резултатите следва да се извършва от специалист и в контекста на клиничния преглед. Референтните граници за PSA са 0-4 ng/l.

Компютърната томография е също важен и ценен метод при диагностицирането на РПЖ. Чрез КТ, освен да се докаже наличието на тумор, се определя и неговата разпространеност към околните тъкани и органи. Методът е ценен и за откриване на метастази.

При лечението на простатния карцином може да се използват много терапевтични способи и варианти, но най-общо лечението се дели на медикаментозно, оперативно, лъчелечение и брахитерапия.

Оперативно лечение – премахва се цялата простатна жлеза заедно с капсулата й и семенните мехурчета (радикална простатектомия). Има различни методи за изпълнение на тази операция, като напоследък много актуална е лапароскопската простатектомия поради по-лекия за пациента постоперативен период. Много модерен метод за оперативно лечение на простатния карцином е робот-асистирана  простатектомия. Всички тези методи се прилагат по преценка на специалист, според възрастта на болния, наличието на далечни метастази и др.

Медикаментозно лечение – целта на медикаментозното лечение е да се намалят нивата на тестостерона до кастрационни нива. Тъй като 15% от туморите са хормонорезистентни, важно е това да се определи, преди да е започнало лечението. Групите медикаменти, прилагани за лечение на простатния карцином, са: естрогенни препарати; агонисти на LHRH; антагонисти на LHRH; антиандрогени: стероидни и нестероидни.

Радиотерапия – туморът на простатната жлеза е радиочувствителен и поради тази причина радиотерапията намира място сред лечебните алтернативи. Индикациите за радиолечение са: млади болни, болни, които не могат да бъдат оперирани, сърдечно болни. Брахитерапията представлява вид радиотерапия, при който радиоактивният източник се вкарва директно в простатната тъкан.

Според едно ново проучване, публикувано в New England Journal of Medicine и представено по време на XIII годишна среща на американската асоциация за изследване и превенция на раковите заболявания (ААСR) в Ню Орлеанс, всекидневното приемане на нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) може да намали риска от развитието на рак на простатата.

Д-р Видал от Division of Urology at Duke University School of Medicine in North Carolina споделя: „Нашето проучване беше направено с цел да се изследва ефектът на НСПВС (аспирин) върху пациенти с биопсично доказан рак на простатата със или без предварително да е изследван PSA.

В изследването са участвали 6390 мъже, от които половината са вземали аспирин, а другата половина – не са. Проучването е започнало през 2010 г. и е проследило пациентите до 2014 г. Мъжете в проучването са били на възраст от 50 до 75 г. със стойности на PSA от 2,5 до 10 ng/l.

Според резултатите пациентите, които са приемали НСПВС, са имали 14% по-нисък риск от развитието на рак на простатата. След допълнителна статистическа обработка е установено, че 13% е по-нисък рискът от ранен карцином на простатата (low grade cancer) и 17% по-нисък е рискът от високодиференциран рак (high grade cancer) на простатата при мъже, които са приемали аспирин.

Всички тези данни могат да се обобщят с факта, че аспиринът намалява възпалението (инхибира COX-1 и COX-2) и по този начин намалява различните възпалителни фактори, които влияят върху простатата – така индиректно намалява и рискът от раково израждане. Има и допълнителни проучвания, които установяват, че всекидневният прием на аспирин намалява риска и от други карциноми.

Ролята на аспирина срещу рака на простатата бе потвърдена по-рано и в изследване, извършено от Университета Дюк.

Всички автори на подобни публикации обаче са на мнение, че са нужни още  по-мащабни и по-продължителни клинични проучвания по темата.

Д-р Иван ЛЮТАКОВ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.