Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // СДС коментира – Актуализацията на бюджет’2010 и здравеопазването

СДС коментира – Актуализацията на бюджет’2010 и здравеопазването

Актуализацията на бюджет’2010 в частта му за финансиране на здравеопазването е антиреформаторско и силно прокризисно действие. Ако критичното състояние на здравната ни система се допълни с неадекватно и недостатъчно осигуряване на финансови средства, тя ще стане опасна за здравето на българските граждани.

В текста на закона за бюджета към този момент единствено за здравното министерство парите са намалени с 23% или със 160 млн. лева, докато за другите институции ограничението на разходите е между 5 и 20%, а в МВР и МО е 0%. Средствата за диагностика и лечение са по-малко със 115 млн. лева или 35%, а за лекарства – с 26 млн. лева или 19 %.

СДС е категорично против това безотговорно отношение към здравеопазването, защото реформата става невъзможна и вместо да се увеличи качеството, ще нарасне единствено мизерията в лечебните заведения. Ние настояваме и очакваме поетият от министър С. Дянков ангажимент за намаляване на бюджета на здравното министерство със 106 вместо със 160 млн. лева да бъде отразен в закона за бюджета в пленарна зала. Само по този начин смятаме, че ще се избегне драстичното орязване на парите за лекарства, диагностика и лечение. Драстичното орязване само ще увеличи несигурността за пациентите, лекарите и професионалистите по здравни грижи.

За СДС увеличението на средствата в резерва за непредвидени разходи с над милиард и двеста милиона, при намаление с ¼ на средствата за здраве е приемливо единствено при положение, че бъдат ясно вписани конкретните дейности, които ще бъдат финансирани. Противното означава връщане към непрозрачните харчове на тройната коалиция на БСП, ДПС и НДСВ.

СДС настоява пред управляващите от ПП „ГЕРБ“:

1. Да не се пипат парите за лекарства, но да се осигури строг контрол и прозрачност при изразходването им с ежемесечни публични отчети.

2. Да стартира незабавна административна реформа, която да придаде смисъл на актуализацията на бюджета.

3. Да се премахнат структурите с дублиращи се функции, които източват бюджетните средства, събрани от гражданите.

4. Всеки разход на финансови средства в здравеопазването да бъде съпроводен с предварителен, текущ и последващ контрол за ефективност.

СДС ще направи предложения за по-адекватни корекции в здравния бюджет преди второто четене на закона, но сме убедени, че запазването им във вида, предложен от МС, може да превърне икономическата криза в политическа.-

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.