Вие сте в: Начало // Всички публикации // Европейско споразумение за по-добра защита от трансгранични заплахи за здравето

Европейско споразумение за по-добра защита от трансгранични заплахи за здравето

Тонио Борг – европейски комисар по въпросите на здравеопазването:

– Радвам се, че Европейският парламент и Съветът наскоро постигнаха споразумение за решение относно сериозните трансгранични заплахи за здравето. Това е голяма крачка напред по отношение на подобряването на здравната сигурност в Европейския съюз и защитата на гражданите в Европа от евентуални бъдещи пандемии, екологични бедствия, химически аварии или други заплахи.

Съгласно това ново споразумение вече ще можем да реагираме по последователен начин на равнище ЕС на различните видове сериозни трансгранични заплахи за здравето, като се вземат предвид поуките от много епидемии и извънредни ситуации през последните 20 години.

Подобни заплахи не признават граници и в нашия глобализиран свят могат да се разпространят за часове. Затова е особено важно Европейският съюз и неговите страни членки да бъдат напълно подготвени да координират по ефективен начин реакцията при трансгранични заплахи. Именно това е целта на споразумението. Чрез него се насърчава координацията между националното планиране за готовност за посрещане на трансгранични заплахи за здравето. Също така се подобрява управлението на рисковете и кризите на равнище ЕС. Съществуващият Комитет за здравна сигурност, съставен от представители на страните членки и на Комисията, вече има ясен мандат да координира усилията за борба с подобни заплахи и да отправя ясни послания в тази връзка до обществеността и здравните специалисти.

Един от най-важните аспекти на споразумението е създаването на правно основание за координация на снабдяването с ваксини и други мерки за противодействие в целия ЕС. Това ще даде възможност на страните от съюза, които участват в този процес, да бъдат по-добре подготвени за бъдеща пандемия, отколкото в миналото. Засилва се и ролята на ЕС при извънредни ситуации, свързани с общественото здраве. За първи път съюзът може да признава ситуации за извънредни с цел ускоряване на снабдяването с всички необходими ваксини и лекарства съгласно законодателството на ЕС относно фармацевтичните продукти.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.