Вие сте в: Начало // Всички публикации // Бордът – начин на употреба

Бордът – начин на употреба

През седмицата стана ясно, че деканът на Медицинския факултет към Медицинския университет в София проф. Марин Маринов е бил освободен от Борда на директорите на УБ „Александровска”. На негово място е назначена д-р Сема Фаикова-Колева от болница „Шейново”. Промяната е факт със заповед на министъра на здравеопазването от 3 юли тази година.

Тази необоснована промяна предизвика серия от реакции на несъгласие.

Писмо написаха членовете на факултетния и на деканския съвет, които определят отстраняването на представителя на факултета като безпрецедентен акт. Преподавателите напомнят, че през последните десетилетия деканът на МФ е бил неизменно в състава на съвета на директорите на лечебното заведение.

В свое становище УС на Софийската лекарска колегия на БЛС изразява подкрепа на справедливия протест на Медицинския факултет, като напомня, че назначението не е изолиран случай, а част от масирана акция за подмяна в ръководствата на добре работещи болници. От колегията споменават промените в съвета на директорите на СБАЛО и твърдо заявяват позиция, че в здравеопазването има много и различни изключително важни задачи, но кадровите промени в ръководствата на лечебни заведения не са сред тях.

Официално становище по случая разпространи и Българският лекарски съюз. В писмо, подписано от д-р Цв. Райчинов, се казва: „Присъствието на декана в съвета на директорите е модел, гарантирал възможно най-добрата приемственост между обучението и практиката на медиците…Приобщаването на академичната общност към цялостното развитие на системата на здравеопазване минава и през зачитане на нейните права като равностоен партньор“.

Подобно отношение изразяват и от федерация „Български пациентски форум“, като определят назначението като политическо.

Асоциацията на студентите медици в България в София и Асоциацията за развитие на медицинската общност също огласиха несъгласие и възмущение от решението. В позицията си те пишат, че с такива промени се потъпква и ролята на Медицинския университет в София, изолират се академичната и студентската общност от важните въпроси на университетските болници.

От Студентския съвет на Медицинския университет публично изразяват недоумение от факта, че в борда на авторитетната болница е назначен акушер-гинеколог, след като в „Александровска“ дори не съществува такава клиника.

Ние от „Форум Медикус“ ще напомним, че години наред в различни формати са обсъждани много от съществуващите трудности в колаборацията между университетските болници и медицинските университети. Предлагани са варианти, при които и лечебната, и преподавателската работа биха били по-успешни. Варианти, при които академичната общност би могла да влияе повече при вземане на решения за структурата и управлението на университетската болница, за да се постига повече хармония между високите цели на обучението и лечебно-диагностичния процес. Не бива да се подминава и фактът, че „Александровска“ винаги е била естествената база, средището на обучението по медицина – не само в София, но и в страната. Не само през годините, но и днес.

Затова ние от „Форум Медикус“ смятаме, че е важен въпросът кой да бъде член на борда на директорите на университетската болницата. А отговорът има не толкова личностно, колкото морално и академично измерение. Вероятно в Министерството на здравеопазването просто не са разбрали това.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.