Вие сте в: Начало // Всички публикации // Изследване за въздействието на ProPectin при пациенти с диабет тип 2

Изследване за въздействието на ProPectin при пациенти с диабет тип 2

Повишените нива на кръвна захар и холестерол, както и дисбалансът в нивото на липидите в кръвта  представляват сериозен рисков фактор за възникване на редица заболявания, сред които и диабет.

Всяка година броят на хората, страдащи от диабет тип 2, се увеличава. Повече от 3 милиона души по света умират вследствие на диабет тип 2. България също е засегната от тази тенденция на увеличаване на хората, боледуващи от диабет тип 2.

Промените в начина на живот и въвеждането на здравословно хранене могат да предотвратят развитието на диабет тип 2 или да подобрят състоянието на пациентите с това заболяване.

Пектинът е природно разпространен полизахарид, който в последните години придобива все по-голяма значимост и широко приложение. Този нарастващ интерес се дължи на неговите качества като биорегулатор, който има положителен и оздравителен ефект върху човешкото здраве.

Целта на изследването е да се проследи влиянието на ProPectin върху доброволци с различни стойности на кръвна захар и холестерол, които приемат продукта в продължение на 16 седмици.

Материали и дозиране

Участниците в изследването приемаха орално саше ProPectin (съдържащ 3 грама ябълков пектин) три пъти дневно в продължение на 112 дни.

Протокол от изследването

Изследването беше проведено на два етапа върху 15 доброволци, разделени на три равни групи.

Първата от трите групи се състоеше от 5 души /3 жени и 2 мъже/ с нива на общия холестерол над 6 mmol/l и на кръвната захар на гладно ≥7,3 mmol/l. Един от участниците е пушач.

Във втората група всички участници бяха с нормални нива на общия холестерол /до 4,9 mmol/l и с кръвна захар на гладно  ≤5.6mmol/l. В тази контролна група участие взеха 5 здрави доброволци /3 жени и 2 мъже/. Там пушачите бяха двама.

Третата група включваше 5 доброволци /3 жени и 2 мъже/ с общ холестерол над 6,2 mmol/l и с кръвна захар  на гладно ≥7 mmol/l. В групата има един пушач.

Възрастта на всички  участващи в изпитването на ProPectin е между 45 и 75 години. Всички доброволци бяха с наднормено тегло.

Първият етап, продължаващ 8 седмици за всички участници, бе с изготвен еднакъв хранителен режим въз основа на диетата на д-р Федън Линдберг, Норвегия. Това е балансирана диета с храни с нисък гликемичен индекс и с ниско съдържание на холестерол, без прием на ProPectin. Диетичният режим е спазван през целия период на изследването.

През втория етап, продължаващ 8 седмици, само включените в първите две групи  приемаха ProPectin – три пъти дневно, на гладно, по една доза ProPeсtin.

Доброволците от третата група не са получавали ProPectin по време на изследването.

Анализ на данните и резултати

Ефективността на ProPectin се проследява чрез мониторинг на нивото на кръвна захар и HbA1с.

Фиг. 1. Осреднени стойности на кръвната захар, измерена на гладно в mmol/l за 16 седмици

Фиг. 2. Осреднени стойности на кръвната захар, измерена 2 часа след хранене в mmol/l за 16 седмици

Фиг. 3. Осреднени стойности на НbA1c, измерван в %

При всички участници през първите 8 седмици не се забеляза съществена промяна в нивата на кръвна захар, HbA1с, на общия холестерол, LDL, HDL и триглицериди. При някои от доброволците от първата група бяха измерени нива на кръвната захар  под 2.3 mmol/l – хипогликемия. През втората част от изследването, свързано с прием на ProPectin, в групата не бяха отчетени симптоми на хипогликемия. При групата, която беше подложена само на хранителен режим, без прием на ProPectin, не бяха забелязани съществени промени в стойностите на кръвната захар, HbA1с, което още веднъж потвърждава ефективността на ProPectin.

Само четири месеца след началото на приема на ProPectin бе постигната редукция на нивото на гликирания хемоглобин с 0,5%.

Беше отчетено, че при еднакъв хранителен режим и медикаменти по-осезателно намаление на стойностите на кръвната захар, на общия холестерол, на LDL и триглицеридите започва да се наблюдава след деветата седмица в първата група, което се дължи на приема на ProPectin.  Понижението на общия холестерол в първата група беше по-голямо при жените, отколкото при мъжете.

При част от участниците от първата група, които бяха с хипертония, още в края на 9-ата седмица бе отчетено намаляване на кръвното налягане. При всички от първата група бе установено понижаване на стойностите на холестерола.

Таблица 1

*Стойностите за отделните групи са осреднени.

По време на изследването беше направен биохимичен анализ на електролитите в кръвта на участниците и не бяха отчетени значими промени в техните стойности.

Таблица 2

* Стойностите за отделните групи са осреднени.

На базата на хранителния режим и при трите групи имаше намаление на телесното тегло, като при първите 2 групи, приемащи ProPectin, понижението е по-голямо.

Заключение

Комбинирането на подходящ хранителен режим с хранителна добавка ProPectin и добра лекарствена политика при болни с диабет тип 2 би могло да доведе до снижаване на честотата от усложненията, произтичащи от заболяването. Употребата на продукта спомага за снижаване при повишени нива на кръвната захар, HbA1с, общия холестерол и на LDL.

Включването на ProPectin в хранителния режим при пациенти с диабет тип 2 подобрява общото им физиологично състояние.

На базата на проведеното изследване бе доказано, че продуктът може да се използва и за превенция на заболяването.

Литературата по темата е на разположение в редакцията.

Д-р Георги ПЕТРОВ, д-р Mихаил РАДУЛОВ, н.с. към БАН Румяна ДИМИТРОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.