Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // В УБ „Александровска PET/CT скенерът започва да действа

В УБ „Александровска PET/CT скенерът започва да действа

На 5 юли т.г. в Клиниката по нуклеарна медицина на УБ ”Александровска” започва редовна доставка на изотоп 18F-FDG за стартиране дейността на PET/CT скенера на болницата. Това е вторият център за позитронна-емисионна томография в страната след открития във Варна преди две години.

PET/CT е най-съвременният хибриден метод за функционална и морфологична образна диагностика предимно на онкологични заболявания. Най-често се прилага за определяне разпространението на злокачествен процес /стадий/ и определяне на лечебния подход, за откриване на първичното огнище при доказано метастазирали тумори, за проследяване ефекта от лечението и прогнозата при болния.

Изследвания с PET/CT скенера в болницата ще се извършват всяка седмица във вторник, сряда и четвъртък. PET/CT не е скринингов метод и не е еднозначно ефективен при всички онкологични заболявания. Това налага показанията за изследването да бъдат стриктно прецизирани веднъж от изпращащия лекар (специалист или ОПЛ) и втори път – от специалистите в центъра.

За плануване на изследването са необходими:  направление /бланка №119/ (зелен талон), етапна епикриза на пациента, резултати от всички направени до момента изследвания и данни за проведена терапия на заболяването.

Важни уточнения

l Допълнителна информация и записване:

тел. 02/9230 561, 02/9230 582

l След записване за изследване следва преглед на пациента от специалист в центъра. Необходимо е пациентите да потвърдят идването си 1 ден преди изследването, което е скъпо и от него могат да се възползват други нуждаещи се пациенти.

l Необходими условия за изследване на пациента – минимум 20 дни след последния курс химиотерапия, 3 месеца след лъчелечение и 2 месеца след хирургична интервенция. За получаване на високо качество на получените хибридни образи (по-висока точност на диагностиката) е необходимо болният да е гладувал поне 6 часа преди изследването, да е поел само вода, да не употребява кофеинови напитки и да ограничи физическата активност. При приемане на рентгенов контраст през устата (както най-често се налага) е необходимо пациентът да носи 1 ампула Урографин, която се разтваря в 1 л вода преди изследването, както и 1 надписан СD диск (за запис на изследването). Болният трябва да си е изследвал нивото на  кръвната захар 1 ден преди провеждане на процедурата, а при необходимост за провеждане на изследване с венозно въвеждане на контрастна материя  – и нивото на креатинина и тиреотропния хормон (ако страда от тиреотоксикоза). За диабетици подготовката е специална и ще бъде разяснявана при записването. Необходимо е пациентът да информира лекаря, ако страда от алергии, бъбречна недостатъчност, клаустрофобия, да уточни дали има придружаващи заболявания и какви медикаменти приема в момента

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.