Вие сте в: Начало // Всички публикации // Общественото здравеопазване

Общественото здравеопазване

В средата на май курортът Пампорово е малко тъжен, за което допринасят и мъглата, и дъждът. Снежният сезон е отминал, лятото още не се усеща.
Време, подходящо за делови събития. Такава бе и целта на организираната от Югоизточноевропейския медицински форум /ЮЕМФ/, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/ и Сдружението „Клъстер на здравните региони” национална конференция с международно участие. Обединяващата сила на темата за регионалните и националните проблеми на общественото здравеопазване събра заедно практикуващи лекари и професионалисти по здравни грижи, бивши и настоящи депутати, представители на изпълнителната власт от различни краища на страната, на съсловни и неправителствени организации. И не на последно място – мениджъри на лечебни заведения, ръководители на здравни структури, които „живеят” с темата не по време на една конференция, а непрестанно.

- Научната програма с участието и на признати международни лектори от Югоизточна Европа, от страни – активно членуващи в ЮЕМФ от създаването му през 2005 г., бе изключително амбициозна и насочена към очертаване на бъдещи здравни политики за качествена съвременна здравна грижа, насочена към всички де-
терминанти на здравното благосъстояние на хората. Темите бяха в унисон с европейските директиви в здравната и социалната сфера, с програмата на ООН за устойчиво развитие и здравно покритие, с препоръките на Световната здравна организация, заяви специално за „Форум Медикус” проф. Андрей Кехайов, президент на ЮЕМФ. – Цялостното състояние на здравната система и показателите за качеството на общественото здравеопазване сочат, че е нужен нов тип дебат, ангажиране на първичната здравна помощ и постигане на универсално здравно покритие, както и общ държавнически подход към социалните, икономическите и екологичните детерминанти на здравето. Здравето не е политическа играчка и ние трябва да обединим познания, опит от практиката и експертиза за изграждане на нов тип здравеопазване – достъпно и справедливо за всеки, допълни още проф. Кехайов.

- Съвсем не е случайно, че на-
шата конференция се провежда в дните, когато отбелязохме и Деня на акушерката, и Международния ден на сестринството. С докладите, лекциите и своето присъствие ние доказваме, че промяната започва от нас, от нашите общи усилия да допринесем за едно по-добро здравеопазване. Очакваме нашият глас да бъде чут, защото общественото здравеопазване без професионалистите по здравни грижи не може да съществува. Ние играем ключова роля за постигане на „Здраве за всички”, за изграждане на устойчива и достъпна здравна система, подчерта Милка Василева, председател на БАПЗГ.
Програмата на конференцията бе изключително наситена и интересна, характерна с откровени изводи за състоянието сега, с дръзки идеи за качествена промяна.
Представени бяха проблеми, предизвикателства и приоритети пред регионалното здравеопазване в Смолян и Кърджали. Обсъдени бяха патронажната грижа, ролята на автономните практики на професионалистите по здравни грижи. Потърсен бе отговор на въпроса защо специалистите по здравни грижи са „ключ” към по-добро обществено здраве.
По традиция конференциите на ЮЕМФ се характеризират със силно и изключително сериозно представяне на гост лекторите от различни страни. Аудиторията се запозна с миналото и бъдещето на Тракийския университет в Одрин, с предимствата /особено в сферата на превантивната и профилактичната медицина/ и някои недостатъци на здравната система в Словения. Откровено бяха анализирани както предимствата, така и трудностите в из-
граждането на универсална система на здравеопазване в Грузия. А опит от далечен Узбекистан бе споделен в сферата на използването на цифрови платформи за внедряване на здравното осигуряване в страната. За ролята на ме-
дицинските организации за развитието на здравеопазването в Северна Македония говори увлекателно председателят на Лекарското дружество в страната проф. Горан Димитров.
„Проблеми на медицината по време на локална война”
Това бе топ лекцията, приковала вниманието на присъстващите, изнесена от д-р Александър Ле-
вин, зам.-председател на Медицинската асоциация на Израел, член на Борда на ЮЕМФ. Такава лекция се преживява, но трудно може да бъде преразказана. Д-р Левин систематично проследи възникването на хиляди нови
проблеми, търсенето и откриването на адекватни спешни, текущи решения и планирането на трайни дейности. Той се спря на: липсата на готовност за прием на ранени и пострадали; недостига на лекари, защото повечето от тях отиват в армията; очерталата се силна необходимост от психиатри и психолози, от рехабилитатори; осигуряване на текуща медицинска грижа за хиляди хора, които сменят местоживеенето си; освобождаване на поликлинични и др. сгради за настаняване на бежанци /често бежанците са повече отколкото са жителите на приемащото селище/; трудности в отпускането на лекарства с рецепти; осигуряване на възможности за обучение на студенти, които се връщат в страната да помагат, но желаят да продължат да учат; затруднения при идентификация; загуба на лекари, ранени на фронта…
Богатстото от теми превърна конференцията в Пампорово в запомнящо се събитие. Участниците се разделиха с приятното очакване за следваща среща на предстоящия през септември т. г. 13-и международен конгрес. Президентът на Медицинската камара на Черна гора д-р Занка Церович покани медиците от голямото семейство на Югоизточноевропейския медицински форум в Будва, като обеща съчетание на история, откривателство на непознати места и сериозна делова програма.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.