Вие сте в: Начало // Всички публикации // Здравословни храни и достъпни лекарства

Здравословни храни и достъпни лекарства

Акценти в неформалната среща на министрите на здравеопазването от ЕС, която бе проведена на 23 април т.г. в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Съгласно утвърдените приоритети първата сесия бе посветена на храненето на децата и премина под мотото „Здравословно бъдеще на Европа“. Във втория панел бяха разисквани темите за ефективността, наличността и достъпността до лекарства с мото „Здравето като истински победител“. Не на последно място здравните министри на всички страни – членки на ЕС, коментираха и своите виждания за бъдещето на здравеопазването като приоритет на Европейския съюз, с акцент върху изискването за „здраве във всички политики“.

- По темата за здравословното хранене при децата бяха поставени актуални за бъдещето на ЕС въпроси – както за необходимостта от инвестиции за младото поколение, за ролята на семейната, но и на обществената среда, така и за ориентирана към целите на здравеопазването обща селскостопанска политика в сферата на производството, обработката, маркетинга и предлагането на храни за най-малките, за подрастващите, за юношите. Не на последно място акцентирано бе и върху възможностите за синхронизиране на целите и резултатите от научните изследвания с реалните потребности, обобщи на пресконференция след срещата министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Той допълни, че децата са група, уязвима за манипулации, което откроява въпроса за наличието на храни с високо качество, но и достъпни за всички деца, независимо от статуса на техните семейства. От думите на министъра стана ясно, че компромиси са недопустими нито на национално, нито на европейско ниво, защото храненето е важен елемент от актуалната битка срещу незаразните хронични заболявания, които засягат в голяма степен гражданите на съюза.

- Когато говорим за бъдещето на здравеопазването в Европа, трябва да бъдем наясно, че ЕС се нуждае от единни общи стандарти в сфери, пряко свързани с ползи за хората, с видими и измерими резултати. А здравната политика следва да бъде водеща сред тях, допълни министърът.

Еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните д-р Витянис Андрюкайтис също подчерта важността да се говори и да се действа в посока осигуряване на здравословна храна за децата и определи дискусиите по темата като нужни и особено продуктивни. Той акцентира върху извода, че такава храна трябва да бъде на достъпни цени, че не може и да става дума за двоен или троен стандарт в това направление. Една от целите, подчерта Андрюкайтис, е да бъде контролиран и ограничаван маркетингът на храни, съдържащи мазнини, сол, захар, и предназначени за употреба в детска възраст. Според еврокомисаря „равенство в храненето“ не може да бъде цел, защото има различия между държавите. Но пък „качество на храненето“ е постижимо и е в отговорностите както по държави /например да се прилагат данъчни облекчения за производители, които не влагат опасни за здравето съставки в продуктите си/, така и на общоевропейско равнище. „Защото всички сме отговорни за бъдещето“, обобщи той.

На пресконференцията стана ясно, че особено интензивен е бил и дебатът за лекарствата – както в аспекта на тяхната достъпност, така и в контекста на изискването всеки нуждаещ се да има право на лечение с иновативни терапии. Министър Кирил Ананиев съобщи общото разбиране на министрите на здравеопазването от страните от ЕС, че лекарствата не са само стока, че формулата трябва да се търси в осигуряването на ефективни медикаменти при разумно изразходване на здравните бюджети на страните.

Еврокомисарят подчерта голямата роля на Европейската агенция по лекарствата – ЕМА, особено в сферата на оценката на здравните технологии, когато е нужно въз основа на огромна база данни да се докаже кой точно препарат е наистина иновативен. „Клиничната ефективност е водеща, необходимостта от равен достъп за всички пациенти е правило. Останалото зависи от политиката на всяка страна членка“, заяви Андрюкайтис.

Министър Ананиев обаче смята, че само оценката на здравните технологии не е достатъчна, защото от нея следват и цените, и процентът на реимбурсиране на лекарствата. „ОЗТ не може да отнема националните компетентности, особено във време, когато здравните системи са застрашени финансово“, подчерта Ананиев.

Обект на интензивен дебат са били и други аспекти на лекарствената политика, върху които трябва да се съсредоточат инициативите на ЕС – необходимостта и възможните рамки на регулацията, разрешаването на проблеми, възникващи от паралелния износ, защита на доверието на пациентите по отношение ефективността на лекарствата, битка с фалшифицираните медикаменти и др.

Очаква се предложенията и инициативите на участниците в срещата в София да станат основа на решения на предстоящия през юни т.г. редовен Съвет на министрите на здравеопазването от страните от ЕС. Защото всички споделят очакването „здравеопазването да стане приоритетна част от голямата политика“, по думите на министър К. Ананиев.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.