Вие сте в: Начало // Всички публикации // Анекс на големите надежди

Анекс на големите надежди

76-ият събор на Българския лекарски съюз даде мандат за подписване на анекс към Националния рамков договор 2023 – 2025 г.

Участниците във форума приеха и утвърдиха параметрите и условията, предложени в анекса. „За“ гласуваха 197 делегати, „против“ бяха двама, а трима гласуваха „въздържал се“.
Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров отбеляза, че с анекса се въвеждат промени, които, от една страна, трябва да отговорят на очакванията на обществото за решаването на различни социални проблеми, а от друга – да подкрепят иновациите и да бъдат от полза и за пациентите, и за лекарите. Пред журналисти д-р Маджаров обясни промените, които ще влязат в сила: предвижда се значителен ръст на цените за дейност в сферата на детското и майчиното здравеопазване; продължава политиката с всяка следваща година за увеличаване на финансирането на интензивните грижи; в подкрепа на иновациите в медицината за първи път се предлага отделен ред /извън общия бюджет/, чрез който да се заплаща за дейности чрез роботизирана хирургия. Лечението и проследяването на онкологично болни пациенти по клиничните пъ-
теки и процедури ще бъде без ограничения в обемите и се включва към дейностите, за които се определят индикативни стойности (като раждане и хемодиализа), заплащани от НЗОК. Палиативните грижи за пациентите с онкологични заболявания ще достигнат 30 дни.
Една от важните промени за пациентите е предвиденият улеснен достъп до изследвания и диагностика, чрез въвеждане на повече еднодневни процедури в болница или в ДКЦ, без да се налага хоспитализация на пациента. За ядрено-магнитен резонанс вече няма да се налага да се чака с месеци, а изследването ще се назначава от специалистите в СИМП, както е и сега.
За първи път се въвежда „минимален“ и „максимален“ болничен престой при лечението на инсулт. Пациентите с тежък инсулт няма да бъдат изписвани след 4-тия ден, предвидена е възможност за престой до 10 дни,като се отчитат и съпътстващите заболявания.
Според анекса дискутираното въвеждане на глоби за болниците при непостигане на заплати, отговарящи на изискванията на Колективния трудов договор, се отлага за юни. Дори се говори за поощряване на болничните мениджъри, които са достигнали минималните заплати от 910 лева за санитар, 1500 лева за медицинска сестра и 2000 лева за лекар без специалност. Според МЗ става дума за над 112 държавни и общински лечебни заведения.Акценти от договореното
- Улесненият достъп до изследване чрез ядрено-магнитен резонанс в доболничната помощ е една от най-съществените промени в анекса, защото значително се увеличава възможността тежки заболявания да бъдат открити много по-рано и пациентът да бъде насочен за лечение в най-ранния стадий на болестта, когато успеваемостта е изключително голяма.
- Жените от 40 до 50 години ще имат право на всеки 2 години да правят ехография на млечна жлеза, от 45 до 69 години – мамография на млечна жлеза на 2 години, а жените в риск – всяка година. Жените над 69 години ще имат право на профилактичен преглед веднъж на 3 години.
- Профилактични прегледи с разширен пакет от лабораторни изследвания се полагат от 40-годишна възраст през 5 години, като е включено и изследване за хепатит B и С.
- Туморен маркер за изследване на мъжете, който досега се полагаше след 50 години, сега ще се изследва след 40-годишна възраст.
- Осигурена е възможност да се изследва холестерол в съвсем ранна детска възраст, което е важно за профилактиката на затлъстяването сред децата.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.