Вие сте в: Начало // Всички публикации // 7 април – Световен ден на здравето

7 април – Световен ден на здравето

През 2023 г. Световната здравна организация отбелязва 75-годишнина. Създадена е точно на 7 април през 1948 г., когато страни от целия свят се събират и образуват организация за промоция и опазване на здравето в един безопасен свят. Цел на организацията оттогава и до днес е всеки, навсякъде на планетата да има достъп до висококачествено здраве и благополучие.
75-годишнината на СЗО е възможност да се направи преглед на постигнатото в сферата на общественото здраве, за да се види как се е подобрило качеството на живота през последните над 7 десетилетия. Годишнината е възможност да се препоръчат действия, за да се отговори на здравните предизвикателства днес. И утре.Ключови послания

  • За обществото

- Постигане на Здраве за всички, за да живеят хората в добро здраве до края на живота си в един мирен, проспериращ и устойчив свяПравото на здраве е основно човешко право.

- Всеки трябва да има достъп до здравни грижи, от които се нуждае, когато и където и да се намира, без това да означава финансово натоварване.

- 30 на сто от населението на планетата не разполага с достъп до важни здравни услуги.

- Почти 2 млрд. души се сблъскват с катастрофални или непостижими здравни разходи, със значими неравенства, които засягат най-уязвимите.

- Универсалното здравно покритие предлага финансова защита и достъп до качествени основни грижи, „издърпва” хората от бедността, осигурява благосъстояние на семействата и общностите, движи света към Здраве за всички.

- За да стане Здраве за всички реалност, се нуждаем от: личности и общества, които имат достъп до висококачествени здравни услуги; личности, които се грижат за своето здраве и за своите семейства; обучени здравни специалисти, които да осигуряват тези грижи, поставящи в центъра пациента; политици, посветени да инвестират за универсално здравно покритие.

- Базираните на доказателства анализи сочат, че в здравните системи, където преобладава акцентът върху първичната здравна помощ, са по-ефикасни за здравето и по-ефективни във финансов аспект.
- COVID-19 върна всяка страна назад по пътя ѝ към Здраве за всички.
Пандемията и другите здравни кризи, климатичните промени, икономическите ограничения, войната правят пътуването на всяка страна към Здраве за всички все по-спешно.

  • За държавите

- Инвестирането в силна здравна система е ключово за проспериращото общество. Увеличаването на публичните средства за здраве и ограничаването на доплащането от джоба на пациента означават спасен живот за много хора, както и постигането на другите цели на устойчивото развитие.

-  Силните здравни системи трябва да осигуряват и универсално здравно покритие, и готовност за действие в спешни ситуации.

- Универсалното здравно покритие е политически и обществен избор, който се нуждае от силни политически лидери и обществен натиск.
- Здравата околна среда може да трансформира живота на хората.
- СЗО препоръчва увеличение на „здравните такси” върху цигарите, алкохола, захарта и въглищните енергоизточници. Тези такси осигуряват така необходимия здравен ресурс.
- В периода до 2030 г. се очаква недостиг на 10 млн. здравни специалисти в света. Затова инвестиции в образованието и създаването на работни места за такива специалисти са крайно необходими.

  • Посоки за действия

- Промяна от икономика, движена от печалбата, към икономика, насочена към благополучието на всички.
- Успехът трябва да се измерва чрез добруването на хората и състоянието на околната среда.
- Да се стимулират личностите, семействата и общностите за по-голямо обществено участие, както и за грижа за собственото здраве. Да се осигури активно информирано присъствие на хората при вземане на решения за здравето.
- Да се засилят интегрираните национални здравни системи, за да осигуряват качествени услуги с финансово покритие, ориентирани към равенство, базирани на защита на правата, и достигащи до хората в най-голяма нужда. Това води до подобряване здравето на всички хора от всички възрасти.
- Включване на неправителствените организации за участие в планирането и прилагането на принципите на универсалното здравно покритие.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.