Вие сте в: Начало // Всички публикации // Имунотерапиите са революция

Имунотерапиите са революция

Трета годишна конференция I-O365 v3 с международно участие бе организирана от Българското научно дружество по имуноонкология от 24 до 26 ноември т. г. в София.
Конференцията се проведе в хибриден вариант – на живо в няколко зали, и онлайн, като участие взеха над 160 лекари. Изявени български медицински онколози, хематолози, имунолози, дерматолози, гастроентеролози, лъчетерапевти и други специалисти представиха и обсъждаха актуални проблеми в имунолечението на рака.
Водещи европейски и американски имуноонколози обмениха опит с българските си колеги: проф. Алфредо Адео, от Университетската болница в Женева, Швейцария, проф. Таня Чуфер, Медицински факултет, Университет в Любляна, Словения, проф. Мая Готфрид, Медицински център Мейр, Университет Тел Авив, Израел, проф. София Бака, Медицински център „Интербалкан“, Солун, Гърция, д-р Тулия Бруно, Университет Питсбърг, САЩ, Американското дружество по имуноонкология (SITC), доц. Ана Цветанович, Университетски център Ниш, Сърбия, д-р Натали Рабинович, медицински център Мейр, Израел, д-р Самех Дахер, Раков център Шеба, Израел.
Званието „Почетен член на Българското научно дружество по имуноонкология“ бе връчено на проф. Лазар Попович от Университета в Нови сад, Сърбия, за неговия принос в развитието на имунотерапията на злокачествени заболявания, за приноса му в европейското развитие на онкологията, както и за насърчаването на професионалното издигане на онколозите от Балканите.
- Имунотерапиите подобриха значимо преживяемостта на пациентите с авансирал рак и с 10 различни туморни локализации, както и на онкохематологичните заболявания, като удължиха значимо преживяемостта на пациентите и дори намалиха риска от рецидиви при вече излекувани пациенти. Вече две трети от най-честите солидни тумори се лекуват с имунотерапия. Тя вече се прилага и като поддържаща терапия след операция и значително намалява риска от рецидив на рака. Създаде се и протокол за предоперативно приложение на имунотерапия при една от най-агресивните форми на рак на гърдата, което доведе до по-успешни операции и удължена ремисия, обясни на пресконференция преди откриването на форума председателят на Организационния комитет доц. Желязко Арабаджиев. Той подчерта, че България има най-добра лекарствена онкология, но все още изостава в профилактиката и скрининга за онкологични заболявания.
На пресконференцията бе представено първото ръководство „Компендиум за имунотерапия на солидни тумори“, подготвено от Работна група към Българското научно дружество по имуноонкология, начело с доц. Николай Цонев.
- Ръководството по имунотерапия има практическа насоченост – да улеснява българските онколози с най-необходимата информация за чекпойнт инхибиторите, с които разполагаме. Включени са и най-важните изводи от проведените по света клинични проучвания, заяви доц. Цонев.
Имунологът проф. Доброслав Кюркчиев обясни, че при ракови заболявания имунната система не е слаба, а дисрегулирана, като част от имунните клетки започват да обслужват тумора.
- Чрез имунотерапията имунната система се обучава как да се бори с туморните клетки и дори след прекратяването на вливанията имунотерапията продължава „да работи”. При 15% от туморите можем с месеци и дори година по-рано от появата на симптомите на рака да откриваме паранеопластични антитела. За съжаление те не може да се ползват за диагноза, защото са налични и при ревматологични заболявания. Но от-
криването им може да насочи клиницистите, заяви проф. Кюркчиев.
Медицинският онколог д-р Таня Златанова – специалист в лечението на белодробен карцином, сподели своите впечатления от проведения през септември в Чикаго, САЩ, конгрес по имуноонкология, промотиращ лидерството на жените в тази област на медицината. Д-р Златанова подчерта, че инициативата ня-
ма нищо общо с феминизма, а е начин да се обърне внимание, че все повече стават жените онколози и че те заслужават своето място. На самата конференция се проведе панел на тема „Жените в имуноонкологията“ – съвместна сесия с американското дружество по имуноонкология (SITC).
Българското научното дружество по имуноонкология (БНДИО) е учредено на 3 март 2021 г. в София. Двадесет съмишленици – изтъкнати имунолози, онколози, лъчетерапевти и изявени учени, са учредители, обединени от вя-
рата и надеждата за по-успешно лечение на рака със средствата на имуноонкологията. Последното десетилетие може да се определи като начало на ерата на имунолечението на хематологични и солидни тумори. Поради бързото навлизане на имунотерапията в клиничната практика, ангажираните с лекарственото лечение на рака лекари почувстваха необходимост от по-обстойно познаване на имунологичните механизми на канцерогенезата и цитотоксичността, на взаимодействията на имуноцитите и ту-
морните клетки, както и на специфичната, свързана с имунолечението, лекарствена токсичност.
Всичко това създаде непосрещнати медицински нужди и значителна научна необходимост от организация, която да обединява общите усилия за оптимално ефективно имунолечение на хемотологични и солидни тумори, както и възможността от продължаващо обучение на специалисти и специализанти в общите принципи на имунологията и спецификите на имунотерапията. Българското научно дружество по имуноонкология е учредено да удоволетворява тези нужди, да координира на локално, национално и международно ниво дейностите и политиките, свързани с правилното лечение на онкопациентите, както и да подпомага обучението на научни работници и клинични лекари в областта на имунотерапията при рак.
На учредителното събрание БНДИО единодушно избра за свой председател: доц. Желязко Арабаджиев.
В управителния съвет влизат още: проф. Доброслав Кюркчиев, доц. Димитър Калев, проф. Антония Цоневска, доц. Цветелина Велева-Орешкова.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.