Вие сте в: Начало // Всички публикации // СМДЛ „Рамус“ предлага изследване на чревен микробиом

СМДЛ „Рамус“ предлага изследване на чревен микробиом

Най-новият апарат на лаборатория ,,Рамус’’- секвенатор Illumina, е предназначен за тестване на активността на чревния микробиом и оценка на храносмилателното здраве на индивида.

Тестът се препоръчва при:
- Възпалителни заболявания на червата
- Синдром на раздразненото дебело черво
- Болест на Крон
- Рак на дебелото черво
- Наднормено тегло
- Диария
- Запек
- Метеоризъм
- Диабет тип 1 и тип 2
След изследването пациентът получава персонален доклад за чревния си микробиом (15-20 стр.), включващ:
1. Анализ на видовия състав на чревната микрофлора (разнообразие).
2. Оценка на бактериалната дисбиоза.
3. Определяне на ентеротипа.
4. Честотно разпределение на най-важните бактериални щамове.
5. Определяне на съотношението Firmicutes / Bacteroidetes.
6. Интерпретация на находките.
7. Персонализирани препоръки за хранене.
В чревния микробиом на здрави възрастни хора доминират два бактериални отдела Firmicutes и Bacteroidetes, с индивидуална вариабилност в тяхното съотношение. Proteobacteria, Actinobacteria и Verrucomicrobia също присъстват, но в по-ниски стойности.
Според научните данни хората могат да бъдат класифицирани в три отделни групи, наречени „ентеротипове“, въз основа на разпространението на различните бактериални родове в техния чревен микробиом.
- Ентеротип 1- Bacteroides
Изисква се диета с високо съдържание на мазнини/ниско съдържание на фибри;
- Ентеротип 2- Prevotella
Необходима е диета, богата на фибри/ ниско съдържание на храни от животински произход ;
- Ентеротип 3- Ruminococcus
Нужно е диетата да бъде  богата на плодове и зеленчуци.

Изследванията са доказали, че SCFAs- short-chain fatty acids – късоверижните масни киселини, са важен енергиен източник за човешките колоноцити и често се свързват с благоприятни за здравето ефекти /противовъзпалителни и антиканцерогенни/.
Мощен антиоксидант, забавящ стареенето, е Equol – производно на естрогена, което се образува при консумация на соя. Обаче само 30 до 50 на сто от хората имат чревни бактерии – Faecalibacterium, Eubacterium,Bifidobacterium, които могат да произвеждат еquol  от соя.
Знае се още, че бактерии от отдел Bacteroides могат да произвеждат триметиламин N-оксид – ТMAO. Tова е съединение, което допринася за натрупване на плаки в артериите и може да доведе до развитие на атеросклероза с последващите последици от това.
Органичното съединиение p-cresol има доказан възпалителен и канцерогенен ефект. Знае се, че бактерии от семействата Coriobacteriaceae и Clostridium  могат да ферментират ароматни аминокиселини за производство на p-cresol.
NOCs- N-нитрозни съединения са с доказано канцерогенно действие и мутагенен ефект. Най-често се свързват  с развитието на колoректален рак.
Развитието на научните изследвания през последните години доказа, че подходящата диета е ключов фактор за формиране на чревния микробиом. С правилната корекция на хранителните навици можем да изменим микроорганизмите, живеещи в червата. Така бихме могли да се фокусираме върху ,,добрите’’ бактерии – Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides fragilis, Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis, Akkermansia muciniphila, Eubacterium hallii, за сметка на ,,лошите’’- Helicobacter pylori, Clostridioides difficile, Campylobacter spp.
Терминът microbiome е въведен от Whipps, Lewis, Cooke през 1988 г., обяснен като „характерна микробна общност, заемаща сравнително добре дефинирано местообитание, което има различни физико-химични свойства”.

За повече информация  –  www.ramuslab.com

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.