Вие сте в: Начало // Всички публикации // Новите места за специализанти

Новите места за специализанти

На сайта на МЗ е публикувана заповед на служебния здравен министър за определяне на нови места за специализанти по държавна поръчка. Обучението трябва да започне до 31 март 2023 г.
В заповедта са определени 334 места за обучение на лекари на срочен трудов договор в 37 специалности, както и 52 места в 30 специалности за лекари, работещи в ЦСМП, НЦТХ, държавните психиатрични болници и др. Определени са и 7 места за обучение на медицински сестри и акушерки в две специалности.
Общо 386 са местата за поетите от държавата специализации на лекари в клинични специалности.  От тях 334 са за болници, които са бази за обучение. В тази група най-голяма е държавната поръчка за специалността обща медицина, където са отпуснати 38 места, на следващо място е специалността анестезиология и интензивно лечение с 27 места.
За специалност хирургия са предвидени  23 места, финансирани от държавата, за нервни болести – 21, за педиатрия – 19. В направление инфекциозни болести са предвидени 9 места, а за психиатрия и спешна помощ – по 4. Останалите 52 места са за лечебни заведения, които не са бази за обучение, но може да сключват договори с болници, които имат одобрение за обучение.
12 са местата за обучение в 7 неклинични специалности, сред които „Анатомия, хистология и цитология“, „Биохимия“, „Болнична хигиена“, „Първични здравни грижи“, „Трудова медицина“.
Местата за лекари по дентална медицина са 4 за специализация по „Ортодонтия“ и „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“.
За специализанти по клинични специалности за лица с висше немедицинско образование са предвидени  две места – за специалността „Лабораторна микробиология“ и за „Медицинска радиологична физика“.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.