Вие сте в: Начало // Всички публикации // Данни и факти за предизборен размисъл

Данни и факти за предизборен размисъл

След пандемията повече пациенти са потърсили помощ в сферата на инвазивната кардиология през миналата година, като все по-голяма част от тях се насочват към частни лечебни заведения. Това по-
казва анализ на „Индекс на болниците“ върху данните на НЗОК за дейността на лечебните заведения у нас. Увеличение на лекуваните  в болниците се отчита и при останалите специалности, които наблюдаваме – кардиохирургия, неврохирургия, инсулти.

В инвазивните кардиологии

Общо 87 052 или с 14 764 повече в сравнение с 2021 г. са случаите на диагностика и лечение през изминалата година в сферата на инвазивната кардиология. Това включва както извършване на изследвания, така и поставянето на стентове, на пейсмейкъри. Дейността е осъществена в 59 лечебни заведения /с едно по-малко от тези през предходната година/.

Диагностика и лечение

Над 39 хил. са били интервенциите в областта на диагностиката през миналата година. Процентът на тези, които са завършили без патологична находка, средно за страната е около 7 по КП 17 и близо 9 по КП 25. Сред лечебните заведения с най-голяма дейност по тези пътеки – близо 2 хил., са „Аджибадем Сити Клиник Токуда“ в София, и „Сърце и мозък“ в Плевен. Над 1700 случаи има отчетени в НКБ, с над 1300 са в „Софиямед“ и УБ „Проф. Ал. Чирков“ в столицата, както и „Сърце и мозък“ в Бургас.
Над 42 хил. са случаите на интервенционално лечение в страната. Сред центровете с най-много случаи – над 2 хил., са „Аджибадем Сити Клиник“ в София и „Медика Кор“ в Русе. Над 1000 случая има отчетени в „Сърце и мозък“ в Бургас, СБАЛК – Варна, „Св. Георги“ в Пловдив, „Пълмед“, „Медика“ в Русе, „Софиямед“, „Аджибадем Сити Клиник Токуда“ и НКБ в София, както и в „Мадара“ в Шумен и СБАЛК-Ямбол.
Лечебните заведения масово извършват инвазивна диагностика и интервенционално лечение. По-малък обаче е броят на тези, където лекуват сърдечни аритмии и осъществяват електрокардиостимулация. За поредна година броят на болниците, където се прави аблация, е малък. Сега те са седем:  НКБ, „Проф. Ал. Чирков“, „Св. Анна“, „Аджибадем Сити Клиник Токуда“, „Аджибадем Сити Клиник“ в София, „Св. Георги“ в Пловдив, „Медика Кор“ в Русе.
Пейсмейкъри у нас през 2022 г. са били поставяни в 29 болници, а в 19 -  кардиовертер дефибрилатори. Общо сложените устройства са били 4822, като най-голяма дейност е имало в „Св. Георги“ в Пловдив, „Св. Анна“, „Проф. Ал. Чирков“, НКБ в София, „Св. Марина“ във Варна и „Тракия“ в Ст. Загора.
Над 8700 са случаите на изявена спешност, които са били лекувани през миналата година – средно за страната те са 20% от всички, получили инвазивно лечение. Броят им е намалял с 3% в сравнение с предходната година. Почти всички болници са приемали случаи по спешност, като процентът варира. С повече приети и лекувани спешни пациенти обикновено са областните болници.
Мрежата от структури за инвазивна кардиология в страната през последните години се запазва относително постоянна, като се наблюдават леки размествания сред лечебните заведения, които осъществяват дейност в тази сфера. Продължава обаче да се регистрира все по-ясна тенденция на пренасочване на пациентите от държавните към частните болници, за която допринесе и пандемията. В областта на инвазивната кардиология лечебните заведения извършват спешно лечение, като делът му остава по-висок в държавните структури. Определени методи на лечение като сърдечната аблация са малко за страната, а предоставянето им е съсредоточено почти изцяло в София.

Неврохирургични операции

За година те са се увеличили, показват наблюденията на „Индекс на болниците“. През изминалата година в страната са извършени 17 034 операции в 108 лечебни заведения. Това са с 2279 повече интервенции в сравнение с предходната година, според данните на НЗОК. Общо 27 566 са били хоспитализациите поради неврохирургични проблеми, при 10 532 от тях е било осъществено консервативно лечение, а при останалите 17 000 – хирургично.
Най-голяма част от операциите – 9722, са били гръбначномозъчни. Интервенциите, които са се наложили не заради травми, а заради различни заболявания – онкологични и други, са 3902. Броят на рехоспитализациите е 4234.
Броят на неврохирургичните интервенции в отделните болници е твърде различен. Той варира от над 1000 до две-три интервенции за година. Основната част от операциите се осъществява в няколко ви-
сокотехнологични и големи болници в София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен, както и в областните, където се пое-
мат случаи на травми.
През миналата година болниците, които прилагат най-модерните методи на лечение -  невронавигация и 3D-интраоперативен образен контрол, вече са 12: „Св. Ив. Рилски“, „Св. Анна“, „Пирогов“, „Аджибадем Токуда“, „Софиямед“, ВМА. Сред останалите са „Св. Марина“ във Варна, „Сърце и мозък“ в Плевен, „Св. Георги“ в Пловдив, а от миналата година към тях са се присъединили още „Бургасмед“ и „Сърце и мозък“ в Бургас, както и „Г. Странски“ в Плевен.
Изброените високотехнологични болници реално са и сред най-добрите в сферата на неврохирургията. За поредна година безспорен лидер у нас е държавната болница „Св. Ив. Рилски“ в София. В нея през миналата година са осъществени над 2850 операции, като процентът на тези, които са реализирани със съвременни методи е над 90 при неинцидираните от травма, и над 70 при гръбначномозъчните /при средно за страната съответно от 75% и 45%/.

Операции на сърце

Броят на сърдечните операции в десетте болници със структури по  кардиохирургия у нас се е увеличил с 835 през изминалата година в сравнение с предходната. Продължава и процесът по преразпределение на пациентите – все по-голяма част от тях са оперирани в частни болници. Общо 5862 са операциите на сърце през миналата година, а през 2021 г. броят им е бил 4847. Увеличението се дължи най-вече на възстановяването на нормалната дейност на болниците след пандемията.
Традиционно най-голям е броят на минимално инвазивните и големите сърдени операции при комплексни малформации, ръст обаче има и при най-сложните интервенции при полиорганна недостатъчност. Макар и малко са се повишили и операциите на деца в НКБ – през миналата година те са 97 /83 през предходната/.
В десет болници се извършват такива интервенции – 6 държавни и 4 частни, като са разположени в София, Варна, Бургас, Плевен и Пловдив. Макар че преобладава броят на държавните клиники, по-висока дейност вече отчитат частните. В четирите частни болници са били извършени 3014 сърдечни операции срещу 2848 в шестте държавни.
За поредна година лидер с най-много интервенции е най-голямата болница в страната УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив с 904, след нея се нареждат двете болници на групата „Аджибадем“ – „Сити Клиник“ с 855, и „Токуда“ с 801. В следващата тройка по обем има една държавна болница – „Проф. Ал. Чирков“ с 653 операции за 2022 г., и двете частни болници на „Сърце и мозък“ – в Бургас със 748 интервенции, а в Плевен – с 610 сърдечни операции. За поредна година най-малко операции има в“Лозенец“ в София – 141.

Перспективи

В развитието на здравната мрежа у нас ще продължава тенденцията за превес на частното здравеопазване в областта на сърдечните операции. Причината е, че в страната се подготвя разкриване на още четири кардиохирургии. Едната е в „Дева Мария“ в Бургас, другите две са в болниците „Софиямед” и „Пълмед”, а четвъртата е в „Медика“ в Русе. Доколко обосновано е едно подобно разрастване на болничната мрежа от гледна точка на качеството на лечение и нуждата на пациентите подлежи на преценка, след като години наред  кардиохирурзите са отстоявали тезата, че и сегашните структури са в повече за България, защото, когато няма достатъчно пациенти и съответно достатъчно натоварване, не може да се гарантира натрупване на опит и постигане на високо качество.

Модерното лечение на исхемичните инсулти

у нас продължава да изостава от световните тенденции. Десет пъти по-малко от възможното са били осъществените тромболизи през миналата година у нас, а броят на тромбектомиите е под 50, според анализ на „Индекс на болниците“ върху данните за 2022 г.
Общо 41 858 са случаите на исхемични инсулти, лекувани в 130 болници у нас през 2022 г. / с над 2000 повече в сравнение с предходната година/. Броят на пациентите, които са получили модерно лечение под формата на тромболиза или тромбектомия обаче, остава изключително малък – 2,5% и 0,1%. Реално увеличение спрямо 2021 г. при приложението на тези модерни методи няма.
През 2022 г. 87  от всички 130 болници с договор с НЗОК за лечение на исхемични ин-
султи са заявили желание да правят и тромболизи. Реално обаче тази процедура са осъществявали едва 44 болници. Там са извършени общо 1030 тромболизи. В същото време според различни медицински проучвания показани за тромболиза са над 20 и дори над 24 процента от всички пациенти с инсулт. На практика това означава, че у нас процедурата се прилага десет пъти по-рядко от възможното.
За поредна година лидер в тази дейност е УМБАЛ „Св. Анна“ в София, където са из-
вършени 277 от всички тромболизи в страната. След това се нареждат областните болници в Хасково, Кърджали, „Св. Марина“ във Варна, „Св. Георги“ и „Св. Пантелеймон“ в Пловдив, „Медика“ в Русе, „Пирогов”.
Интервенционално лечение чрез тромбектомии се прилага при пациенти, при които тромболизата не е успяла да помогне и да премахне тромба. Счи-
та се, че то е показано за около 10% от пациентите с ин-
султи. За изминалата година обаче у нас има едва 49 тромбектомии в 4 болници – „Св. Анна“, „Пирогов” и „Аджибадем Сити Клиник Токуда“ в София, както и в „Св. Марина“ във Варна. В останалите три болници с договор за тази дейност – ВМА и „Св. Ив. Рилски“ в София, „Св. Георги“ в Пловдив, „Сърце и мозък“ в Плевен, няма извършена нито една процедура. Лидер в интервенциите е „Св. Анна“- 32 тром-
бектомии, следвана от „Пирогов” – 12.
Причините за ниския процент на тромболизи и тромбектомии у нас са различни. От една страна, те са следствие от общото лошо състояние на здравната система, липсата на достатъчно добра спешна помощ, както и на факта, че не са много болниците, които имат реална 24-часова организация на работа. От друга страна обаче, причини са и  неглижирането на проблема от властите години наред, през които периодично се обещаваше изграждане на центрове за инсулти. Надежда сега се появява с приемането на Плана за възстановяване, където е заложено изграждането на 10 „stroke“ центъра в страната, както и за подобряване на тази дейност в останалите болници.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.