Вие сте в: Начало // Всички публикации // Всяко познание поставя нови въпроси

Всяко познание поставя нови въпроси

Българската лига по хипертония отбеляза 30 години от учредяването с юбилейното събитие „ARTERIALE’2022 – хипертония в сърцето на многообразието“, проведено в хибридна форма. Научната програма на форума бе насочена към широк кръг специалисти – общопрактикуващи лекари, кардиолози, невролози, ендокринолози, нефролози и специалисти в областта на вътрешната и съдовата медицина. Събитието е включено в списъка с научни форуми, одобрени от Европейското дружество по хипертония (ESH).
В научната програма участваха видни български и чуждестранни лектори, включително настоящият и бившият президент на Европейското дружество по хипертония рrof. Reinhold Kreutz и рrof. Konstantinos Tsioufis, както и рrof. Giuseppe Mancia, рrof. Roland Asmar, рrof. Neil Poulter, рrof. Michel Burnier, рrof. Dragan Lovic и др.
Основни акценти от програма на събитието са: фенотипове на АХ, извънофисно АН, АХ и увреда на таргетни органи, клинични пътища при АХ и съпътстваща патология, кардиометаболитна грижа, поведение при специфични групи, нефармакологични и фармакологични методи за повлияване и др. С интерес и в дискусионна форма преминаха дебат сесиите, обсъждането на клинични случаи и обучителните модули.
Arteriale’2022 – Хипертония в сърцето на многообразието
Проф. Арман Постаджиян, председател на БЛХ, коментира авторитетния форум:
- Главният смисъл на Артериале’2022 е да поставим акцент върху заболяването, което е с основно значение за

неблагоприятната тенденция

в заболяемостта и смъртността от съдови заболявания у нас. Освен това винаги в подхода към артериалната хипертония водещ е мултидисциплинарният екип – заради това сме се обединили хора от различни специалности – кардиолози, нефролози, невролози и др., за да решаваме въпроси в разбирането и лечението, които са комплексни. И не на последно място – важно е пациентът да бъде информиран, да взема информирани решения за своето здраве, когато е необходимо. Това са подбудите за организирането на медицинския форум. Колкото до пациента – горди сме по някакъв начин, че всяка година участваме в инициативата „Месец за измерване на артериалното налягане”, защото, ако не започнем от стойностите, няма как да променим неблагоприятните тенденции.
Програмата дава възможност новите факти и данни в сферата на артериалната хипертония да бъдат достъпни за българските специалисти. Чрез българските и чуждестранните лектори искаме да покажем, че трябва да бъдем подготвени за многообразието на

всякакъв тип сърдечна патология

На форума ние навлизаме в детайлите, търсим нюансите. Не е случайно, че организирахме и няколко обучителни модула, защото битката не е само за измерването на стойностите на артериалното налягане, което стои в основата на нашите професионални решения. Обучение, информация, опит са също в центъра на вниманието.
Участниците в събитието бяха около 500, което съвсем не е малко поради факта, че преживяхме сложни години, все още физическото присъствие е затруднено. Това се потвърди и от чуждестранните лектори, които, за да стигнат до нашата столица, са преживели какво ли не по летищата в Европа. Смятаме, че чрез комбинацията от физическо присъствие и хибридно събитие достигнахме до повече хора, които са заинтересувани от тематиката. Общият смисъл е познанието да достигне до специалистите, както и до младите колеги.
В непрекъснато променящия се свят на медицинското познание

всяка комуникация е ползотворна

Традиционно добри са връзките ни с европейското и международното дружество по хипертония. Не е случаен фактът, че бивши и настоящи председатели на тези дружества са лектори на форума. Важно е също така да си бъдем взаимно полезни и да работим заедно по проблеми, които са малко проучени, да обединим усилия по теми, да работим по общи проекти. Със сигурност имаме място на европейската карта в кардиологията, което е и смисълът на подобни научни събития.
Сесията за

фенотиповете на артериалната хипертония

бе доста интересна, акцентът бе върху различните състояния на артериалното налягане. Например висока стойност на систолното, а нормална стойност на диастолното налягане. Това е чест феномен с напредването на възрастта и има прогностично значение, свързано е с промените в съдовете, които настъпват със стареенето. Но се отчита подобен фенотип и при млади хора, при които това е или начална хипертония или прехипертонично състояние. Важно е да се установи дали започва хипертоничен процес или няма такава прогноза. Освен това отдавна говорим за хипертония на бялата престилка, за маскирана хипертония. Най-новите проучвания показват, че хипертонията на бялата престилка има прогностична стойност при определена група хора, които са склонни да реагират по-емоционално към обкръжаващата среда и начина на живот. Обсъждахме например промяната в артериалното налягане при промяна в положението на тялото например. Това са все фактори, които имат значение за прогнозата.
Със сигурност в нашата специалност артериалното налягане е най-важният фактор, който е

ключ към други рискови фактори

които също се трупат – наднормено тегло например. Но има проучвания, които показват връзка на повишеното артериално налягане с деменция, с когнитивни нарушения. Това е важно направление за още проучвания, като се има предвид, че става дума за промени, настъпили още в средната възраст. Не бива да се подминава и прогресията на бъбречната увреда, която в повечето случаи се дължи на артериална хипертония самостоятелно или в комбинация със захарен диабет. Това са много нови детайли, които очакват изследователска активност. Още проучвания предстоят и в сферата на кардиометаболитния синдром. Става дума за синдром в контекста на това, че бедата никога не идва сама – няколко отклонения диктуват прогнозата: повишено артериално налягане, нарушения в инсулиновата функция, нарушения в обмяната. Обезитетът определено е „бич” за здравето, защото се среща в активното население, дори в детска възраст. Битката с обезитета наистина трябва да започва рано, за да бъдат фиксирани определени навици и те да осигуряват превенция в дългосрочен план.
Разбиранията ни за

стойностите на артериалното налягане

също се развиват, претърпяват еволюция. Има сериозна физиологична обосновка да бъде свалена прицелната стойност, за да бъдем успешни при повече хора. Когато АН е над 130 на 80 – това е аларма, че има опасност. Освен това по-често срещаме добър контрол на долната граница и незадоволителен на горната, което се обяснява със съдовете, които се втвърдяват с времето и не са така еластични, както в ранна възраст. Така или иначе водещ остава индивидуалният подход.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.