Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // 7 април – Световен ден на здравето

7 април – Световен ден на здравето

Битка срещу лекарствената резистентност

Живеем във време на зависимост от антибиотиците и от другите антимикробни средства, без които през годините много болести щяха да бъдат фатални. Известно е обаче, че когато се появи антибиотична резистентност, лекарствата стават неефективни. Затова Световната здравна организация е избрала за тема на Световния ден на здравето през 2011 г. лекарствената резистентност, чието наличие заплашва ефективността в битката срещу инфекциите.

Световната здравна организация приканва правителствата да въведат политики и практики за превенция и контрол над високорезистентни микроорганизми. Важни аспекти за преодоляване на проблема са правилната употреба на антибиотици, контролът върху инфекциите, създаването на нови антибиотици.

Употребата на антимикробни средства в Европа, измерена чрез дефинирана дневна доза – defined daily dose – DDD, на 1000 души население се движи в границите от 10.0 в Руската федерация, 14.6 в Швеция до 45.2 в Гърция, според данни от 2008 г. В Норвегия и Исландия например от5 до 12 процента от лекуваните в болница придобиват инфекция по време на престоя. В Европа нараства резистентността на някои бактерии – специално Escherichia coli и Klebsiella pneumonia, появяват се нови резистентни механизми, а нови лекарства не се очакват скоро.

Днес Европейският клон на Световната здравна организация разработва регионална стратегия срещу антибактериалната резистентност със 7 цели, изискващи интегриран подход:

-         Промоция на национална междусекторна координация;

-         Засилване на надзора над антибиотичната резистентност;

-         Засилване на контрола и наблюдението над използването на антибиотици;

-         Подобряване на контрола върху инфекциите и наблюдение в здравните структури;

-         Подкрепа за изследователската дейност по откриване на нови лекарства и технологии;

-         Осигуряване безопасност на пациентите и подобряване на разбирането за употребата на антибиотици и тяхната резистентност.

Световната здравна организация споделя разбирането, че битката с антибиотичната резистентност е комплексен проблем, който не може да бъде решен изолирано. Поради това апелът е за обединени глобални мерки. Световната здравна организация се ангажира да действа чрез: насочване на политиките, подкрепа за контрола, техническа помощ, споделяне на знания и партньорство, програми за превенция и контрол над заболяванията, съдействие за лабораторен контрол, действия за безопасността на пациентите и др.

Резистентността в цифри и факти

l Около 440 хил. нови случаи на мултирезистентна туберкулоза възникват годишно, като причиняват смъртта на над 150 хил. души; Увеличаване на случаите на мултирезистентна туберкулоза се отчита в 64 страни;

- Резистентност към по-ранни поколения антималарични средства като chloroquine и sulfadoxine-pyrimethmine се наблюдава в повечето ендемични за малария страни.

- Повечето вътреболнични инфекции са причинени от високорезистентни бактерии като метицилин резистентни стафилококи и ванкомицин резистентни ентерококи.

- Резистентността става голям проблем в лечението на ХИВ-инфекцията;

- Ciprofloxacin е единственият антибиотик, сега препоръчван от СЗО, за лечение на диария с кръв, дължаща се на шигела, след като сега е налице голяма резистентност към преди използваните ефективни антибиотици. Но бързо развиващата се резистентност към Ciprofloxacin ограничава опциите за безопасно и ефикасно лечение на шигелоза, особено при деца. Страшно необходими са нови антибиотици за перорална употреба;

- Антибиотичната резистентност е голям проблем за лечението на гонорея /причинена от Neisseria gonorrhoeae/, включително и чрез последното поколение цефалоспорини. Нелекуваните гонококови инфекции могат да повишат болестността и смъртността и да върнат назад постиженията в контрола над тази сексуално предавана инфекция;

- Нови резистентни механизми – например beta-lactamase NDM-1, са се появили сред някои грам-отрицателни бацили. Това ще направи неефективни силни антибиотици, които най-често са последна защита срещу мултирезистентни бактерии.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.