Вие сте в: Начало // Всички публикации // Разумно решение

Разумно решение

Анексът регламентира участие на медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти в грижите за новородените.

Личните лекари ще кандидатстват пред НЗОК за изпълнение на пакета дейности, включени в приложение „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ по Наредба № 9. Това става ясно от анекса към НРД 2020-2022, който беше подписан на 29 април т.г., съобщи zdrave.net.
За целта ОПЛ трябва да наемат медицинска сестра, акушерка или лекарски асистент с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по съответната специалност от професионално направление „Здравни грижи“ и трябва да подадат заявления, към които се прилагат сертификат за квалификация по професията от БАПЗГ с номер от националния регистър (УИН), издаден от съответната РК на БАПЗГ.
Всяка медицинска сестра, акушерка или лекарски асистент осъществява здравни грижи в дома за новородени, като първото посещение е до 7 дни след изписване на новороденото от лечебното заведение, а второто посещение е до 14 дни след изписването. Здравните грижи се осъществяват за новородени на здравноосигурени лица, включени в регистъра на съответния ОПЛ след осъществен избор от родителите/законните настойници на детето. Оказаните здравни грижи се отразяват от медицинската сестра, акушерката или лекарския асистент в „Амбулаторен лист“. За посещение в дома на новороденото НЗОК ще плаща по 14 лв., предвидени са 25 000 посещения до края на годината.
Професионалистите по здравни грижи, извършващи посещението, трябва да предоставят информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето на детето и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения, да дават оценка от здравна гледна точка на средата, в която се отглежда детето. Те трябва да консултират родителите за рационално хранене на кърмачето, ползите от кърменето, да дават указания за правилния хигиенен режим за отглеждане и закаляване на де-
тето, да консултират по въпроси за подобряване на родителските практики за отглеждане и възпитание на детето и при необходимост да измерват, регистрират и оценяват виталните показатели, да разпознават индикациите на застрашаващи живота състояния и да предприемат своевременни действия.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.