Вие сте в: Начало // Всички публикации // Болницата – обект на антропологични изследвания

Болницата – обект на антропологични изследвания

Изложба „Лечебницата в Античността и Средновековието“ е подготвена от Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на Българската академия на науките.
Експозицията е посветена на 15-годишнината от откриването на Националния антропологичен музей, единствената в страната музейна институция, представяща резултати от научните изследвания в областта на палеоантропологията и антропологията.
Изложбата е организирана в партньорство с Музея за история на медицината към Медицинския университет в Пловдив и Историческия музей в Свищов.
Авторите са поставили акцент върху зараждането и развитието на болницата като здравна институция, нейното структуриране и финансиране, израстването ѝ като образователен център, постиженията на болничното лечение. Актуалната тема е развита и представена като цивилизационен избор на човечеството.
Националният антропологичен музей е част от структурата на Института по експериментална морфология, патология и антропология към БАН. Музеят е създаден от чл.-кор. проф. Йордан Йорданов и е открит на 21 март 2007 г. Той е и най-новият в системата от музеи към БАН. Проектът е продължение на постоянната експозиция „Човекът в миналото”, създадена да популяризира антропологичните изследвания на населението, живяло по нашите земи от неолита до Възраждането, установени чрез изследване на костен материал от археологически разкопки.
В залите на музея посетителите могат да открият информация за антропологичните изследвания, обхващащи живялото в миналото и съвременното население на България. Могат да се запознаят с данни за болестите, оставили следи върху костите, лечебни практики и ритуални действия, свързани с вярата на хората през съответната историческа епоха. Налице е възможността посетителите да получат и визуална представа за образите на хората, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до наши дни.
Изложбата „Лечебницата в Античността и Средновековието“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Временната експозиция може да бъде разгледана в пе-риода 14 януари – 30 юни 2022 г. в сградата на Националния антропологичен музей в София.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.