Вие сте в: Начало // Всички публикации, Научно-приложни статии // България участва в разработването на „Здраве 2020”

България участва в разработването на „Здраве 2020”

България участва в изработването на новата политика в областта на здравеопазването на ЕС. Това стана по време на срещата на Европейския форум за здравна политика на СЗО между 9 и 11 март в Андора. В срещата участва зам.-министърът на здравеопазването Десислава Димитрова като член на Постоянния комитет на Регионалния комитет на СЗО за Европа. Срещата беше посветена на разработването на „Новата европейска политика в областта на здравеопазването – Здраве 2020” (New European Health Policy – Health 2020). В резултат на представянето си на форума България успя да се включи в създаването на бъдещите здравни политики на Европа. Те трябва да осигурят уеднаквена рамка за преодоляване на здравните предизвикателства, финансирането на системата, както и възможности за подкрепа на населението в по-бедните региони. Целта е постигане на възможно най-високо ниво на здравеопазване и благополучие.

В рамките на срещата бе отделено внимание и на изпълнението на ангажиментите на страните от Европейския регион на СЗО, залегнали в Хартата от Талин за функциониране на здравните системи (2008 г.). Обсъдени бяха и следните теми:

- по какъв начин стратегията „Здраве 2020“ ще подпомогне усилията на страните за справяне с настоящите и бъдещи здравни предизвикателства;

- междусекторни действия в областта на здравеопазването и здраве във всички политики;

- „Здраве 2020“ и Хартата от Талин за функциониране на здравните системи – укрепване на общественото здраве и здравните системи;

- системен подход към дейностите и услугите в областта на общественото здраве; координация на здравеопазването и другите сектори;

- разработване на европейски план за действие за превенция и контрол на незаразните заболявания;

- анализ на функционирането на здравните системи като инструмент за управление;

- поддържане на солидарността в отговор на икономическата и финансовата криза;

- укрепване на партньорствата в областта на здравеопазването в Европа.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.