Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Иновации в онкохематологията

Иновации в онкохематологията

България бе приета за пълноправен член на Европейската левкемична мрежа преди няколко седмици. Тази новина съобщи доц. Георги Михайлов – началник на Клиниката по хематология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, на традиционната годишна среща на хематологичната общност у нас на 11 февруари т.г. Специалистът информира, че Европейската левкемична мрежа е научна организация, ангажирана със създаването на концепции за диагностика и лечение на онкохематологичните заболявания. Членството в тази мрежа дава възможност на българските специалисти бързо да обменят мнения с европейските хематолози, както и да участват в създаването на диагностични и терапевтични модули за тези заболявания.

Тема на хематологичния форум, организиран от Българското дружество по клинична и трансфузионна хематология, с подкрепата на Новартис България, бе новости в лечението и проследяването на хроничната миелогенна левкемия (ХМЛ). Специален гост на събитието бе проф. Франк Джайлс – световноизвестен изследовател, участвал в разработването на много иновации в лечението на онкохематологичните заболявания. Научната дейност на проф. Джайл е фокусирана върху новите терапевтични подходи в лечението на левкемиите, лимфомите и миеломите.

Доц. Юлиан Райнов – председател на дружеството, подчерта, че през последните години е осъществена революция в лечението на злокачествените заболявания. Той добави, че парадигмата, според която злокачествените заболявания водят до фатален край, вече е остаряла. Съвременните методи за лечение чрез таргетни терапии дават възможност за ефективен контрол на тези заболявания, стана ясно още от думите на специалиста.

Проф. Джайлс информира, че терапевтичните възможности в онкохематалогията се подобряват много бързо. Той се спря на ефектите от лечението с тирозинкиназни инхибитори. Проф. Джайлс коментира ползите от лечението с втората генерация тирозинкиназни инхибитори, какъвто е nilotinib. Специалистът акцентира върху факта, че благодарение на съвременните медикаменти вече не се налага да води със своите пациенти трудния разговор колко ще живее болният, а коментират възможностите за професионална реализация и подходящото време за зачеване на дете. Проф. Джайлс припомни ролята и мястото на тирозинкиназния инхибитор imatinib, който от години е първа линия на лечение на ХМЛ и коренно е променил представите за лечението на заболяването. От изложението на специалиста стана ясно, че следващото поколение тирозинкиназни инхибитори е още по-обещаващо – препаратите имат по-добър и бърз ефект и са по-малко токсични. Досега nilotinib се прилага като втора линия на терапия при пациенти, които са резистентни към първата линия на терапия, но специалистите вече обсъждат налагането на медикамента като първа линия.

Доц. Михайлов информира, че хроничната миелогенна левкемия засяга 1,5 на 100 хил. души население. У нас годишно заболяват между 50 и 100 души. Специалистът подчерта, че българските пациенти имат реален достъп до лечение с тирозинкиназни инхибитори в университетските центрове в страната, както и в Националната болница за хематологични заболявания. Той коментира, че тази терапия е много скъпа, но въпреки това държавата полага необходимите усилия да осигури необходимите медикаменти.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.