Вие сте в: Начало // Всички публикации // Договор на надеждата

Договор на надеждата

Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа “Света София“ ЕООД подписа  с  МЗ  договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 308 227, 40 евро.

Тази помощ е за  създаване на център за приложение на високотехнологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот  на децата с тежкото заболяване. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009- . и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  чрез програма  BG 07 “ Инициативи за обществено здраве“ и Мярка 5 „Подобряване на достъпа и качеството на грижите за деца с психични, генетични,  онкохематологични заболявания и соматични увреждания, причинени от  инфекциозни заболявания“.

Според договора до 30 април 2016 г., специализираната болница  трябва да бъде оборудвана с високотехнологична апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник. В същия срок трябва да завършат допълнително обучение медицинските и здравните специалисти от болницата, които  се грижат за децата с церебрална парализа. Предвидено е и обучение за членовете на семействата на децата, за да бъде по-продължителен и траен ефектът от рехабилитационната дейност.

- Три от помещенията в болницата ще бъдат обособени като специализиран център, където ще бъде разположена високотехнологичната апаратура за робот-асистирана рехабилитация, която ще даде възможност да се въздейства върху горен крайник на деца от 4 до 12 години и на деца от 12 до 18 години, а специална приставка ще подпомага обучението в ходене на децата от 12 до 18 години, уточни по време на  официалното представяне на проекта  доц. Иван Чавдаров, управител на болницата.

Той сподели, че „високотехнологичната апаратура ще позволи за първи път у нас да бъде направена  голяма и перспективна крачка в рехабилитационната медицина, широко прилагана  вече в редица специализирани детски невро-рехабилитационни клиники  в САЩ, Канада, Австралия и Европа“.

Специалният гост при  представянето на проекта Н. пр. Гюру Катaрина Викьор – посланик на Кралство Норвегия у нас, увери присъстващите, че „Норвежкият финансов механизъм и финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство поставят специален акцент върху децата и особено върху децата в риск. Имаме много активности в тази област, подчерта тя, които се подкрепят чрез програмата „Инициативи за обществено здраве“, подобно на настоящия проект. Програмата е една от най-големите програми с норвежко финансиране в България – над 13 млн. евро. Наред с вниманието  върху здравето на децата и репродуктивното здраве сред приоритетите на програмата са психичното здраве и доброто управление на системата за здравеопазване.   Работим  съвместно с гражданското общество в областта на деца и младежи в риск. – И ще добавя още нещо лично, каза посланикът. – Живея в малка община от 18 000 души, недалеч от Осло. Преди години едно семейство създаде като частна инициатива малка болница, тъй като единственото им дете беше със сериозно увреждане. Днес тази болница е най-големият рехабилитационен център в Норвегия и приема болни от цялата страна, а и извън нея. По този начин бих желала да подчертая колко важна е частната инициатива и колко много може да се постигне с нея.

Ръководството на болницата има намерение да предприеме необходимите стъпки за превръщане в лечебно заведение за продължително лечение и рехабилитация  на млади хора до 22-годишна възраст. Сега  през болницата годишно преминават над 2000 деца до 18 години. Доц. Чавдаров не скри, че разчитат на помощта на Столичната община, както и на район „Красно село“.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.