Вие сте в: Начало // Всички публикации // Диагностициране на кожни новообразувания чрез изкуствен интелект

Диагностициране на кожни новообразувания чрез изкуствен интелект

По проект BG-RRP-2.004-0003-C01: „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на България, е внедрена иновативна технология за регистрация и диагностициране на кожни новообразувания, използваща изкуствен интелект.
Специално обучен мултидисциплинарен екип от дерматолози и  онкохирурзи започна работа с апарата FotoFinder ATBM Master, който е първата автоматизирана система за видеодерматоскопия на кожни новообразувания на територията на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, в Клиниката по онкологична хирургия. Ръководител на екипа е доц. Ивелина Йорданова от Катедрата по дерматология, венерология и алергология, а членове са асистенти и докторанти от Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести и от катедрата по дерматология към Факултета по медицина.
Целта на проекта е да бъде сравнена прецизността на лекаря с диагностичните възможности на технологията, използваща изкуствен интелект,  при диагностицирането на доброкачествени и злокачествени кожни новообразувания. За контрола учените ще използват хистологичния резултат (златен стандарт в диагностиката), получен след хирургичната ексцизия на кожните лезии. Целите, които преследва научният екип по проекта, са внедряване на този нов и модерен диагностичен метод във всекидневната практика, обучаване на млад екип за работа с апаратурата, както и повишаване на професионалната квалификация на младите учени.
FotoFinder ATBM Master е нов медицински апарат от най-висок клас, който предоставя възможност за визуализация, диагностициране и регистрация на доброкачествени и злокачествени кожни новообразувания при пациенти, изложени на риск от развитие на рак на кожата. Този диагностичен метод е неинвазивен, безболезнен и напълно безопасен (не се прилагат никакви радиационни методи върху чо-
вешкото тяло). Апаратурата позволява визуализация на минимум 80% от кожната повърхност на тялото, при това само за няколко минути. Освен визуализация, апаратът дава възможност за заснемане и документиране на всички кожни образувания, като създава триизмерна карта на кожата, т.нар. “Total body mapping”.
Апаратурата позволява и да се направи дигитална видеодерматоскопия на всяка отделна бенка, на всяко кожно образувание, чрез създаване на множество поляризирани и неполяризирани микроизображения, с оп-
тично увеличение до 140 пъти, с изключително висококачествен и ясен образ. По този начин се визуализират всички дълбоки структури в изследваната лезия – кръвоносни съдове, пигментация, и техните характеристики.
Доц. Ивелина Йорданова представя още характеристики на апаратурата:
- Друго предимство е експертният модул в системата, използващ т.нар. „Convolutional Neural Network (CNN)“ алгоритъм за „Artificial intelligence Score“, който извършва задълбочен анализ на регистрираните при пациента лезии, базиращ се на сравнение с изображения на злокачествени тумори на кожата (меланом, базалноклетъчен карцином, лентиго малигна, плоскоклетъчен карцином, актинична кератоза). Тази високоиновативна апаратура позволява да бъдат диагностицирани злокачествените кожни заболявания възможно най-рано, преди да станат опасни за живота, както и да бъдат премахнати навреме. Благодарение на специалния софтуер за анализ, използващ изкуствен интелект, системата FotoFinder ATBM Master позволява да бъде направен сравнителен анализ на промените, настъпили във времето, чрез проследяване на пациентите един или два пъти годишно, а в някои случаи и по-често.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.