Вие сте в: Начало // Всички публикации // 2021 – Международна година на здравните и социалните работници

2021 – Международна година на здравните и социалните работници

СЗО обяви Международната година на здравните и социалните специалисти като признание за тяхната отдаденост в защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите и общностите по време на пандемията COVID-19.

Признанието включва широка категория професионалисти – лекари, медицински сестри, акушерки, фармацевти, лаборанти, физиотерапевти, специалисти в областта на психичното здраве, социални работници и други.

На 73-та Световна здравна асамблея държавите членки подчертаха, че пандемията COVID-19 е доказала незаменимата роля на здравните и социалните работници по време на критични ситуации.

Годината ще бъде отлична възможност за повишаване на осведомеността за необходимостта от увеличени инвестиции в подготовката, образованието и обучението на здравните кадри, за да се отговори на пандемията и последствията от нея.

Като работодател здравният сектор подкрепя икономиката и стимулира икономическия растеж, което означава, че инвестициите в здравна и социална работна сила са благодат за обществото като цяло.

Здравният и социалният сектор са един от най-големите работодатели за жени и следователно важна област за инвестиции в равенството между половете.

Комисията на високо равнище по заетост в здравеопазването и икономически растеж изчислява, че възвръщаемостта на инвестициите в заетост в здравния сектор може да достигне 900%, което представлява до 4% от растежа на брутния вътрешен продукт.

В допълнение към отговора на COVID-19 са необходими инвестиции за укрепване и на другите здравни сфери – първична здравна помощ, неинфекциозни заболявания, психично здраве, майчино и детско здраве, дългосрочни и палиативни грижи.

Инвестициите в образование, непрекъснато професионално развитие, благосъстояние и безопасни условия на труд във всички тези области са важни условия за задържане и привличане на специалисти в медицинската и социалната сфера.

Целта е постигането на универсално здравно покритие и укрепване на здравните системи.

Целта на Международната година е не само да изрази благодарност към здравните и социалните работници, но и да мотивира страните да работят заедно за справяне с дългогодишните проблеми, пред които са изправени тези професионалисти.

Здравето и благосъстоянието на медицинските и социалните работници винаги е било от голямо значение, но сега то придобива наистина решаваща роля.

СЗО/Европа

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.