Вие сте в: Начало // Всички публикации // Какво каза управителят на НЗОК

Какво каза управителят на НЗОК

Д-р Дечо Дечев пред Дарик радио, 11 януари т.г.

…Контролът е може би най-болната тема в организацията на работа в касата, поради това, че неговата ефективност зависи от много фактори, много нормативни документи и от много други институции, които също имат отношение към този контрол.

Един от проблемите е, че контролът на практика се осъществява на база отчетни документи, които предоставя всеки изпълнител на медицински дейности. Тъй като системата не е променяна от много години, изпълнителите придобиха опит в привеждане в подходящия вид на тези документи. Ето защо според документите не мога да кажа, че има проблем. В същото време обаче нещата придобиха такъв вид, че действително можем да говорим за организирана система за отчитане на дейности, които са извършени в по-малък обем, или пък изобщо не са извършени. Това е факт, няма какво да го крием. Точно заради това се налага, искаме или не искаме, приятно или неприятно, се налага една основна ревизия на дейността на НЗОК. А и в нейната организация, защото тя не е адекватна на промените, които настъпиха през тези 20 години – организацията в момента е с 28 регионални каси, тя в никакъв случай не отговаря на променените условия. Лично моето мнение е, че регионалните каси не трябва да бъдат повече от 6. Мисля че това е нормалното развитие, защото това ще позволи окрупняване на кадровия ресурс на касата, който, няма какво да крием, е непълноценен като квалификация. И от друга страна, това би довело до значително по-рационално използване на ресурса за административни дейности, който е в момента…За мен е пределно ясно, че една година преди парламентарни избори такова нещо не може да стане. Говоря в чисто теоретичен вариант, ако искаме ефективност на взаимодействията.

Сега в един по-малък регион докторите си се знаят, контролиращите също си се знаят. Освен това е много трудно да намериш хора с нужния капацитет от един по-малък регион. Да не говорим, че за поредна година беше провален срокът, в който трябваше да влезе в действие националната информационна система. Защо – трябва да питате някой друг, аз нямам какво да ви кажа. Според мен изцяло причините са от субективен характер…Не е добра организацията на процедурата по ЗОП, която трябва да се проведе, за да се избере този, който ще въведе информационната система. Докато това не се случи, всякакви коментари относно ефективността на контрола просто губят почва.

Водещ: Ще помогне ли с нещо промяната в Националния рамков договор? Тя на практика ще действа не за една, а за три години, с това, че се увеличават цените на клинични пътеки 251 и 7 процедури – средно с по 13 на сто, а се намаляват обемите със 7 на сто.

Д. Дечев: Който се надява, че тази рамка ще повиши ефективността на работата, определено казвам, че се лъже. Този, който е тръгнал да получава приходи по линията за надписване на дейности или да отчита дейности, които не е извършил, той ще продължи да го прави, ако няма ефективен контрол. Това с повишаването на цени и понижаването на обеми, това е в главата на хора, които си представят, че здравеопазването е една екселска табличка, в която просто трябва да нагодим едни числа, за да се получи крайният резултат. За съжаление такъв тип хора са от хората, които дават съвети на политиците, които са на много високи нива, и им казват, че сега, като повишим цените, пък ще понижим дейностите, и всичко ще стане много добре. Дълбоко се лъжат, защото реалността показва съвсем различно нещо. Тези повишени цени, ако приемем, че са в рамките на същия обем от дейности, които са отчитали общо болниците, и ги умножим по новите цени, ще излезе, че няма да достигнат около 200 млн. лева спрямо приетия бюджет.

…Предложеното работи много добре за болница, която не е могла да си изпълни бюджета, тоест е имало по-малко дейности – там този модел работи. Проблемът възниква при работещите болници, при тези, които се търсят от болните реално. Защото те ще имат наплив от пациенти, но ще им кажат, не, през миналата година съм приел 100, обаче през тая година не мога да приема повече от 90, за да получа същите пари. На практика ние наказахме работещите болници, тези с иновативни методи на лечение, които са по-търсени, защото им казваме – работете по-малко и ще получите същите пари…

Водещ: Добре, ама тия хора, дето сега ни слушат, те казват – този човек, дето ги разказва тези работи, нали той ги определя? Защо се оплаква?

Д. Дечев: Дълбоко се лъжете, че аз ги определям. Аз изпълнявам. Аз и екипът в касата сме изправени пред свършен факт. Тоест каруцата е поставена пред коня за пореден път. В смисъл, че на някакво събиране присъстват хора, които обявяват, че са се договорили с Българския лекарски съюз да се повишат цените на еди-колко си пътеки с еди-колко си пари. В същото време това, за което тези хора са се договорили с Българския лекарски съюз, не е по закон. Договарянето става между Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет на Българския лекарски съюз. Вместо тези условия, тези параметри да бъдат обект на преговорите, които по закон се провеждат между Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет на БЛС, те на първично ниво отиват, договарят се и казват на касата априори – ние ви поставяме тези параметри…

Водещ: В Националния рамков договор пише и друго, как ще се разпределят парите на болниците – 80 % от половината от месечния приход щял да отива за лекари и сестри в съотношение 64 % за лекари и 36% за сестри. Това пак в конструкцията, която вие описвате, пак няма никаква връзка с вдигане на заплатите на сестрите всъщност.

Д. Дечев: Изведнъж казахме, че в Националния рамков договор ще бъдат заложени и такива правила за разпределение на приходите. Което е пълен нонсенс, защото в обекта на този Национален рамков договор фигурират две неща. Едното са обеми и дейности, и другото са цени, по които те се заплащат. Изобщо няма текстове, които да задължат изпълнителя по какъв начин да си харчи парите. Да, разбрахме, че се предвиждат промени в закона, в който да има такова условие. Но в същото време същите тези, които казват това нещо, преди една година и половина прокараха лобистки текст, в които за една голям част от болниците, а именно за частните болници, беше забранено на НЗОК да иска финансови показатели за тяхната дейност. Второ, извадиха частните болници от задължителните обществени поръчки, които се провеждат тогава, когато се харчи обществен ресурс. И това доведе до някои страхотни девиации. Едно и също лекарство, на един и същ производител в държавните и общинските лечебни заведения, там, където е проведена процедура по ЗОП, касата го заплаща 150 лева. А тогава, когато се отчита от частна болница – 1050 лева. Седем пъти разлика. Защото частните са освободени от процедура по ЗОП, държавните и общинските – не. Разумният човек, всеки греши, всеки може да направи грешка, пропуск, разумният обаче си вади някакви изводи и не прави повече грешки. В текстовете, които бяха предложени от екипа на министерството, има поне два момента, които са абсолютно неясни. Първото нещо – какво значи „от приходите“? Кое считаме за приход? Тук ще започнат едни тези, вътре в приходите включват ли се лекарства, защото една болница няма право на печалба от лекарства.

… За пореден път се провали и през тази година внедряването на електронна борса за лекарства. За пореден път през тази година темата за промяна на осигурителния модел също беше изоставена. Аз от последните две години помня 4 срока, че ще се обяви, така и не се обяви. Последният беше в края на миналата година, също не се спази. При медицинските стандарти – правилата, по които се работи в дадена област, меко казано, много е тревожно положението. Почти нищо не се направи. Всичките тези неща са извън дейността на касата. Не бягам от отговорност, но казвам кои са нещата, които биха довели до вкарване на нашата система в рамките на този ресурс, който отделяме, който, всички го казват, ще го кажа и аз, е значително по-малък, отколкото трябва да бъде.

Водещ: Докторе, да не ви сменят след това интервю?

Д. Дечев: Аз си отивам на 12 март т.г., така че не знам, не мога да кажа.

Водещ: Мандатът ви изтича.

Д. Дечев: Мандатът ми изтича. Ангажиментът, който съм поел, е за този период. Трябва да има унисон в действията между екипа на НЗОК и този, който е в Министерството на здравеопазването, те трябва да теглят в една посока.

И продължение с конкретни факти

Ще си позволя да вляза в детайли по темата за лекарството, защото, доколкото разбрах, представители на частните болници са разтревожени от факта, че се атакуват техните болници. Не мога да разбера, след като не знаят какво е лекарството и коя е болницата, как го определят като невъзможно. Известно е, че за пътя на лекарството генерално има три нива. Първото ниво е производителят, който притежава това лекарство. Второто е търговецът на едро, който го купува от този производител и го фактурира на болницата. И вече болницата, след като го използва, го фактурира на касата и касата плаща лекарството в рамките на пределната цена, която е регистрирана в България. Това е законно. Тоест не може касата да го фактурира на цена, по-висока от тази, с която е регистрирано. Знаем, че цената, с която то е регистрирано у нас, е най-ниската в Европа между 10 държави, в които се наблюдава това лекарство. Това е пътят. Пак по закон, НЗОК има информация за това болницата за колко го е закупила. И на базата на фактурата, която има болницата, тя го отчита на касата, като не може тази цена да бъде по-висока от тази, на която го е придобила. За другите две нива – за производителя и за търговеца на едро, НЗОК няма достъп до информация. Достъп до тази информация, според наредбата, има министърът на здравеопазването. Той има право да събира такава финансова информация и задължение, между другото, да я събира от всички участници на пазара.

Известно е, че през тази година касата промени политиката си относно заплащането на лекарствата на производителите и за първи път, откакто касата съществува, тя няма преразход за лекарства. В края на годината, когато отчитаме 2019 година, на всеки един производител ние предоставяме информация колко сме платили за неговия продукт. И съответно, ако това е повече, отколкото в предишен период, той трябва да върне това, което е над предишния период. Като получава тази информация, един от производителите учудено заявява, че като брой опаковките, които той е продал на дистрибутор, съвпадат с броя на опаковките, които касата е заплатила. Но производителят е получил драстично по-ниска сума, отколкото касата е платила за неговия продукт. На база на тази информация, която той подаде, НЗОК изиска финансови документи, които бяха предоставени. И се видя – въпреки че той продава продукта си на една и съща цена, която е значително по-ниска от регистрираната, на практика касата заплаща цени с до 7 пъти разлика, тоест 700% по-високи, отколкото най-ниската. Проверихме в кои болници са отчитали по тази най-висока цена и кои са отчитали по най-ниска цена. От 29-те болници, които са ползвали този продукт, първите 11 по цена – от по-висока към по-ниска, всички са частни лечебни заведения. Започнахме да търсим причината за това, тъй като лекарство със същия състав като на този производител произвеждат още трима производители. И когато в лечебно заведение, което провежда процедура по ЗОП, се обяви поръчка по ЗОП за този препарат, тези четирима се явяват. За да го спечели някой от четиримата, естествено, че се понижава цената. Това понижаване на цената е в порядъка на около 85% от регистрираната цена на продукта. Поради тази причина, в болниците, в които са се провеждали процедури по ЗОП, цената е много ниска. Там, където не са провеждани процедури по ЗОП, каквито са частните лечебни заведения, които са освободени с поправка на закона по ЗОП през 2016 година, там цената е максималната.

Сега е моментът депутатите, вместо да се сърдят защо това се изнася и придобива публичност, да разберат, че тази поправка, която е направена тогава в закона, пряко ощетява бюджета на НЗОК. И че бездействието на Министерството на здравеопазването за въвеждането на електронната борса за лекарства за пореден път ощетява отново бюджета и всички нас с възможността за същите пари да имаме повече лекарства.

Всичко е законно във фазата, в която НЗОК заплаща на болниците. Тоест по закон това, което е казал министърът, независимо дали 1 лев или е 100, ако е в рамките на тази цена, която е обявена, трябва да се плати. И касата плаща. Къде е възможността за източване на касата? Тогава, когато производителят е продал на дистрибутора лекарството, той го е продал, както казах, с около 85% отстъпка. Сега, органи, които не са касата, защото нямаме право да влезем в дирите на доставчика на това лекарство, примерно НАП, прокуратура и т.н., те трябва да видят на какво основание дистрибуторът, който е придобил едно лекарство за 150 лева, го е фактурирал за 1000 на болницата. Още по-притеснителното е, че през 2016 г. на база на това решене на парламента, огромна част от частните лечебни заведения си направиха собствени търговци на едро. Тоест входът към болницата преминава винаги през този търговец, който е техен. И на практика цялата тази разлика, която се получава, в случая от 700% в цената, е в полза на собственика на болницата, който е и собственик на фирмата за търговия на едро. Кръгът е затворен.

… Не знам дали се знае, но всяко едно лекарство има международно нетърговско наименование – наименованието на визираното е пеметрексед. Тоест с това активно вещество се произвежда лекарството от четири производители. Фирмата е „Алвоген“, препаратът се казва „Пеметрексед“. Това е.

Както се вижда, частните болници развиват главно сфери, в които се печели най-лесно. Една от тях е онкологията. Конкретно лекарствата са обект на такива подходи поради ред причини. Първо, поради това, което в момента обсъждаме. Второ, поради възможността да се извършва реекспорт. Трето, поради възможността на територията на тези болници, които използват такива лекарства, да се провеждат клинични проучвания, защото и това е много доходоносно.

…Бих искал да кажа нещо лично. Когато започнах преди една година и 8 месеца, един от ангажиментите, които поех, и това за мен беше много голямо предизвикателство, бе да разбера може ли НЗОК да завърши поне една година, без да има дефицит. Отговорът е да. През изминалата година, за първи път откакто НЗОК работи, по всички пера касата няма дефицит. Не само това. Един екип от хора в касата въведе механизъм за лекарства, за отстъпки на лекарства, чрез който механизъм събра 216 млн. лв. в края на годината – средства, които бихме платили, ако нямаше механизъм за отстъпки. Пак казвам, това са една шепа хора, които работят на минимални възнаграждения. По мое мнение НЗОК в момента е в много по-добро състояние от това, което беше преди една година и 8 месеца – и кадрово, и всякакво. За какво казвам това? От известно време някои хора, на които работата им не върви, правят всякакви опити, понеже са големи майстори в интригите и т.н., правят опити своите негативи да прехвърлят на касата. Искам и на тях, и на всички други да кажа – добра или лоша, докато няма друго виждане като модел, НЗОК крепи цялата система на здравеопазването. Говоря за цялата. Другото място, на което трябва да се крепи, за съжаление не е в състояние да приеме тези предизвикателства и проблеми – Министерството на здравеопазването. Затова се обръщам към всички, било то политици или хора, които имат влияние – недейте да унищожаваме единственото място, на което се крепи системата, докато не намерим алтернатива. За поредна година се забавихме да предложим алтернатива и модел на друго осигуряване. Затова всички трябва да се обединим и да намерим този модел.

Водеща: Ще се кандидатирате ли отново?

Д-р Д. Дечев: Не. Категорично казвам, сериозно.

Водеща: А бихте ли станал министър на здравеопазването? Защо се смеете?

Д-р Д. Дечев: Хората от моето поколение трябва да разберат, че професионалната кариера има начало, има и край. И човек трябва да излезе във форма от края. Аз съм на пенсионна възраст. Смятам, че каквото съм дал, съм дал на тази система. Мисля, че трябва да влязат хора по-млади. Тяхно е правото, на тяхното поколение, да решат проблемите, които ние не можахме, за съжаление.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.