Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Оптимизиране на терапията на ХОББ чрез ново поколение инхалатор Respimat® за многократна употреба

Оптимизиране на терапията на ХОББ чрез ново поколение инхалатор Respimat® за многократна употреба

• Инхалаторът Respimat® за многократна употреба е проектиран така, че да предостави на пациента по-удобен начин за употреба – по-лесно разчитане на индикатора за дозите, удобна форма и лесно сглобяване.

• Пациентите вече ще имат възможност да използват отново многократно своя инхалатор Respimat® с до 6 пълнителя и така да намалят въздействието върху околната среда.

• Respimat® за многократна употреба тип „фина мъгла“ спомага за ефективното доставяне на лекарството до белите дробове и същевременно изисква минимално инхалаторно усилие от страна на пациента.

Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim представи ново поколение инхалатор Respimat® за многократна употреба по време на Национална среща на пулмолозите, организирана от компанията с подкрепата на Българското дружество по белодробни болести (БДББ). Събитието се състоя в София и беше проведено под мотото: “Персоналният подход в лечението на ХОББ: оптимизиране на терапията спрямо нуждите на пациента“.

Respimat® за многократна употреба се използва за доставяне на комбинираната терапия tiotropium/olodaterol или монотерапията с tiotropium за ХОББ, както и tiotropium в терапевтичния алгоритъм за астма. Инхалаторът има редица подобрени функции, които улесняват пациента при употреба. Пациентите вече ще имат възможност да използват многократно своя инхалатор Respimat® с до 6 пълнителя.

Националната среща на пулмолозите беше открита от доц. Диана Петкова, зам.-председател на БДББ и завеждащ Клиниката по пневмология и фтизиатрия в УБ ”Св. Марина”, Варна, която бе и модератор на събитието. В научната програма участваха доц. Владимир Ходжев, председател на БДББ и ръководител на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив, както и международни експерти, изявени специалисти по белодробни заболявания – проф. Пьотр Борос от Полша, завеждащ Катедрата по дихателна физиопатология към Института по туберкулоза и белодробни заболявания във Варшава, проф. Заурбек Айсанов от Русия, зам.-директор на Научноизследователския институт по пулмология и ръководител на клинико-физиологичен отдел към Федералната агенция по здравеопазване и социално развитие, доц. Мария Вукоя, началник на отдел по патофизиология на дишането, Център по патофизиология на дихателната система и сънна медицина, Институт по белодробни заболявания на Войводина, Сърбия. На срещата бяха обсъдени значими теми, свързани с предизвикателствата и иновативните решения при лечението на ХОББ, съвременната концепция за максимална бронходилатация и ограничаването на инхалаторните кортикостероиди в клиничната практика.

ХОББ е с нарастващо значение според СЗО, като се очаква заболяването да се превърне в третата водеща причина за смърт до 2030 г. в световен мащаб.

- Персонализираната медицина е пътят, който трябва да извървим, за да бъдем полезни на нашите пациенти. Ако преди се насочвахме към група от пациенти, днес трябва да се прицелваме в индивидуална терапия за отделния пациент, за да може, въпреки тежкото заболяване, качеството му на живот да бъде подобрено, каза доц. Диана Петкова.-Персонализираната медицина е изключително предизвикателство за всеки от нас, защото лекарят трябва да измине пътя до всеки един пациент по различен начин, тъй като се изисква специфичен, точно определен подход спрямо неговите нужди. Това автоматично означава, че фармацевтичните компании е нужно да имат ясна визия за бъдещето, допълни тя.

- Инхалаторният път на доставяне на медикамента в белите дробове се смята за най-оптимален за постигане на бърз лечебен ефект и контрол на пациентите с обструктивни белодробни болести, защото се постигат високи концентрации в мястото на патологичния процес при минимум странични ефекти, заяви доц. Владимир Ходжев. – От изключително значение при определяне на персоналния подход в лечението на ХОББ е анализ на възможностите и уменията на пациентите да боравят с инхалаторните устройства. Този анализ се базира на информация за  възраст, съпътстващи заболявания и функцията на белите дробове на болния. Данните от много проучвания сочат, че пациентите с това тежко респираторно заболяване могат да изпитват затруднение при боравене с инхалатора, което неволно да причини неспазване на терапията, подчерта той.

Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim разработва подобрените характеристики на инхалаторното устройство Respimat® за многократна употреба въз основа на обратна връзка от пациентите – за по-удобна всекидневна употреба и по-лесно сглобяване всеки месец. Подобрените характеристики включват:

• По-лесна употреба на инхалатора на всекидневна база заради по-големия му размер, което го прави по-удобен за хващане;

• Голям индикатор за дозата, директно разположен в основата на пълнителя, с цел дa улесни пациентa, като го информира кога лекарството е изчерпано и е необходима смяна на пълнителя;

• По-лесно сглобяване на инхалатора, което позволява удобно поставяне и отстраняване на пълнителя всеки месец, според необходимостта.

Инхалаторното устройство за оптимално лечение трябва да бъде строго индивидуално и специфично за всеки пациент. Необходимо е лекарят да се увери, че избраното устройство е най-подходящото и че пациентът може и ще го използва правилно.

- Изборът на най-добро инхалаторно устройство е повратен момент при пациенти с ХОББ. Този процес е от съществено значение за успешно прилагане на лечението. Проучване показва, че от първостепенно значение за пулмолозите е самата терапия – молекулата. Само в 6% от случаите специалистите мислят и за инхалатора. С други думи, устройството, чрез което ще бъде доставено лекарството, като че ли остава на заден план , отбеляза доц. Мария Вукоя.

Подобрените характеристики на инхалатора Respimat® за многократна употреба правят още по-ефективно правилното приемане на необходимия медикамент от пациенти с ХОББ и астма на всекидневна база. Възможността инхалаторът да бъде използван повторно го прави по-удобен за пациентите. Така той е и по-екологичен.

Иновативният инхалатор Respimat® за многократна употреба се базира на силните страни на устройството Respimat® и доставя същата бавнодвижеща се дълготрайна „фина мъгла“, която спомага за по-добро депозиране на медикамента дълбоко в белите дробове на пациента. Устройството Respimat® позволява ефективно инхалиране и по-добро отлагане в белите дробове спрямо pMDI (със и без спейсър) и конвенционалните сухи прахови инхалатори (DPI).

- От съществено значение е да осигурим на пациентите инхалатори, които оптимизират шансовете им за терапевтичен успех. Важно е да гарантираме, че предоставяме правилните насоки за лечение, които да спомагат за ефективното използване на инхалатора. Това е вписано и в международно признати ръководства за лечение на ХОББ и астма, добави още доц. Мария Вукоя.

Инхалаторът за многократна употреба осигурява така важния за съвременната концепция за лечение на ХОББ подход за максимална бронходилатация.

Проф. Борос сподели клиничния си опит за терапевтичните опции при лечение на ХОББ и даде препоръки относно избора на моно- или двойна бронходилатация:

- Голяма част от пациентите (един от трима) реагират позитивно на лечението с двойна бронходилатация. В по-голяма част от случаите двойната бронходилатация въздейства наистина добре, защото влияе позитивно на дългосрочния спад на белодробната функция и означава по-добър начин на живот. Наблюдават се по-ниски нива на диспнея, по-добър толеранс и голяма част от пациентите усещат подобренията. Резултатите от клиничното изпитване DYNAGITO® показват, че терапията с двойна бронходилатация tiotropium/olodaterol намалява със 7% риска от екзацербация на ХОББ, спрямо употребата на монотерапия с tiotropium. Същевременно комбинацията от инхалаторни кортикостероиди и бронходилататори е ефективна само при определен фенотип пациенти с чести екзацербации и с високи нива на еозинофилите в кръвта.

В допълнение проф. Борос акцентира:

- Съвременната концепция за постигане на оптимална терапия при ХОББ изисква постигането на максимална бронходилатация чрез комбинирането на две лекарства в инхалаторното устройство от самото начало на лечението. Ако стартирането на терапия с двойна бронходилатация бъде отложено, пациентът би изгубил ценно време. Когато се използва монотерпаия за лечение на ХОББ, белодробната функция на пациента се подобрява. Но след 4 години лечение функцията е със същите стойности като в началния етап на лечение. Докато при прилагане на двойна терапия данните сочат подобрение на белодробната функция. Ето защо възниква въпросът защо пациентът да губи ценно време, ако може още в началото да започне лечение с двойна бронходилатация.

Инхалаторите Respimat® за многократна употреба имат и значително по-ниско въздействие върху околната среда в сравнение с останалите устройства за лечение на ХОББ и астма. Наскоро проведено проучване показва, че въглеродният отпечатък на продукта Respimat® е приблизително 20 пъти по-малък от този на инхалаторите под налягане с отмерена доза – дозир-аерозоли (pMDI). Инхалаторът от ново поколение Respimat® има потенциал допълнително да намали въглеродния отпечатък със 71%. Respimat® значително редуцира фармацевтичните отпадъци в природата, като съкращава броя на използваните инхалатори на всекидневна база.

За tiotropium/olodаtеrol и Respimat®

Tiotropium/olodaterol е одобрен за бронходилататорно лечение веднъж дневно за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с ХОББ. Той е разработен на основата на tiotropium, добавен е olodaterol, специално създаден да допълва ефикасността на tiotropium. Tiotropium/olodaterol осигурява значителни подобрения в белодробната функция, симптомите на ХОББ и качеството на живот в сравнение с tiotropium – още от началните етапи на заболяването, когато подходящите пациенти се нуждаят от поддържаща терапия. Tiotropium/olodaterol се прилага чрез Respimat®, единственият наличен инхалатор, който активно доставя активната субстанция под формата на фина мъгла. Това означава, че пациентът се нуждае от минимално дихателно усилие, за да може лекарството да достигне до белите дробове.

София, 19 ноември 2019 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.