Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Empagliflozin – Първа и единствена одобрена в Европа терапия за възрастни със симптоматична сърдечна недостатъчност, независимо от фракцията на изтласкване

Empagliflozin – Първа и единствена одобрена в Европа терапия за възрастни със симптоматична сърдечна недостатъчност, независимо от фракцията на изтласкване

София, 21 март 2022 г. Boehringer Ingelheim съобщи, че Европейската комисия издаде разрешение за употреба на empagliflozin за лечение за възрастни пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност. Издаденото разрешение е от изключително значение за научната медицинска общност и прави empagliflozin първата и единствена одобрена терапия за лечение на пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност в целия спектър на левокамерната фракция на изтласкване, включително сърдечна недостатъчност с намалена и запазена фракция на изтласкване. Европейското разрешение за употреба следва одобрението на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), получено на 24 февруари 2022 г.
Сърдечната недостатъчност засяга повече от 15 млн. пациенти в Европа и е причина за близо 2 млн. хоспитализации годишно. Приблизително половината от тези пациенти имат сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, която се определя като едно от най-големите предизвикателства в сърдечно-съдовата медицина поради разпространението на заболяването, лошите клинични резултати и липсата на възможности за лечение досега.
- Установено е, че над 60 млн. души по света живеят със сърдечна недостатъчност. Това сложно за медицината заболяване много често има пагубно въздействие върху качеството на живот – физическо, емоционално и дори финансово за тези, които вече не могат да работят, отбелязва Нийл Джонсън, изпълнителен директор на Global Heart Hub. – Наличието на нова терапия за пациентите, които до този момент не са имали реални възможности за лечение, е една наистина чу-
десна новина. Това е терапия, която може да подобри клиничните резултати и да намали броя на хоспитализациите. Влиянието на иновативните терапии върху качеството на живот, от гледна точка на пациентите и хората, които се грижат за тях, също е важно, защото дава надежда и спокойствие, че сърдечната недостатъчност може да бъде лекувана. Това, от своя страна, оказва изключително положително въздействие върху цялостното психично здраве и благополучие, като намалява тревожността, стреса и безпокойството, допълва той.
Одобрението за употреба се основава на резултатите от основополагащото проучване EMPEROR-Preserved, фаза III, което изследва ефекта на empagliflozin 10 mg в сравнение с плацебо веднъж дневно, добавени към обичайното лечение. В проучването участват 5988 възрастни пациенти със сърдечна недостатъчност с ле-
вокамерна фракция на изтласкване над 40%.В изследването empagliflozin демонстрира сигнификантно намаляване на относителния риск с 21% (вкл. 3,3% намаляване на абсолютния риск, 0,79 HR, 0,69-0,90 95% CI) в комбинираната първична крайна цел на сърдечно-съдова смърт или хоспитализация по-
ради сърдечна недостатъчност. Данните показват, че ползите не зависят от фракцията на изтласкване или диабетния статус. По-рано empagliflozin беше одобрен за лечение на възрастни пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване.
- Одобрението на Европейската комисия ще предефинира стандарта за лечение за милиони хора в ЕС, които живеят със сърдечна недостатъчност, отбелязва д-р Уахид Джамал, корпоративен вицепрезидент и ръководител на отдел „Кардиометаболитна медицина“ в Boehringer Ingelheim. – Пишем основна глава от историята на медицината като първа и единствена одобрена терапия, която демонстрира сигнификантни клинични ползи за пациентите със сърдечна недостатъчност в целия спектър на левокамерната фракция на изтласкване. Това одобрение за употреба засилва потенциала на empagliflozin да промени изцяло жи-
вота на пациентите с хронична сърдечна недостатъчност и утвърждава значимостта на лидерството и завета на Boehringer Ingelheim в тази област, добавя той.
Клиничното проучване EMPEROR-Preserved е част от клиничната програма EMPOWER, най-мащабната и всеобхватна програма, която изследва SGLT2-инхибиторите и влиянието на empagliflozin върху живота на пациентите в целия спектър на кардио-реналните метаболитни заболявания.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.