Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Епилепсията не е само припадъци

Епилепсията не е само припадъци

Това е липса на контрол, притеснено семейство, помнене на лекарства, тревожност или депресия, шок за тялото, болка след припадъка.

Епилепсията включва страничните ефекти на лекарствата, изолацията и страха дали ще се събудиш следващия път или дали ще се събудиш отново в линейка. Това е страхът от рани и забравени спомени… Ето защо епилепсията е повече от припадъци!

Така емоционално започна представянето на лекцията по втората тема на научната среща – „Нови хоризонти в лечението на епилепсията”. Проф. А. Капрелян изтъкна факт, базиран на доказателства, че епилепсията е едно от най-често срещаните неврологични разстройства.

Проучванията също така сочат, че до 30% от възрастните и 25% от децата с диагноза епилепсия ще продължават да страдат от припадъци въпреки лечението с антиепилептични медикаменти като моно- или политерапия. Независимо от търсенията на фармаколозите и учените остава необходимостта от разработване на нови ефективни и добре поносими терапии. Не спират усилията в посока да се постигне дозировка веднъж дневно, която може да подобри придържането на пациента към терапията. Проучванията сочат също така, че много голям процент от пациентите с резистентна епилепсия страдат от фокални припадъци.

Eslicarbazepine

е най-новият, трето поколение член на семейството на дибензазепините, което включва карбамазепин /първо поколение/, и окскарбазепин /второ поколение/. Eslicarbazepine acetate се появява за пръв път в България като EslibonR през 2020 г. ЕSL е разработен с очакването, че S-ликарбазепин би бил по-ефективен, по-добре поносим, както и способен да премине кръвно-мозъчната бариера по-ефективно от R-ликарбазепин. ЕSL е орално про-лекарство, което бързо и обширно чрез хидролитично first pass се метаболизира до S-ликарбазепин – биологично активното лекарство.

В предмаркетингови плацебо контролирани клинични проучвания ESL се е доказал ефективен като допълнителна терапия при възрастни пациенти с рефрактерни пристъпи с частично начало. Най-добри резултати са наблюдавани п ри еднократна дневна доза между 800 и 1200 mg.

Като цяло ESL се понася добре, включително и по отношение на най-честите, свързани с дозата, странични ефекти като виене на свят, сънливост, главоболие, гадене и повръщане. Наблюдавана е хипонатриемия (0,6% -1,3%), но честотата е по-ниска, отколкото при употребата на OXC.

Сравнителни изпитвания за ефикасност vs други АЕЛ липсват, но въз основа на предклинични изпитвания ефикасността изглежда подобна.

Euro-Esli е общ анализ на 14 европейски проучвания в практиката (real world evidence). Euro-Esli е най-голямото проучване на ефективността на ESL в клиничната практика досега. Включени са 2000 пациенти, с което се предоставят сериозни доказателства за това как ESL се представя в реалната практика. Тъй като доказателствата за използването на ESL като монотерапия в клиничната практика в момента са оскъдни, пред аудиторията бяха представени резултатите от субанализ на данни от пациенти, които са били или лекувани с ESL като първоначална монотерапия или преобразувана в ESL монотерапия след първоначално получаване на ESL като допълваща терапия.

В заключение лекторът обобщи публикации, в които се доказва, че по-високите нива на отговор и свобода от припадъци, наблюдавани при монотерапия с ESL, в сравнение с ESL като допълващата терапията се дължат на това, че пациентите на монотерапия са били по-малко резистентни на лечение и/или са имали по-малко тежка епилепсия, или са били лекувани по-рано отколкото тези, които се нуждаят от допълнителна терапия.

Субанализът от пациентите, които са получили ESL като първоначална допълваща терапия, показва, че тези, които впоследствие преминават на монотерапия, в сравнение с тези, които са получавали ESL като допълнителна терапия през цялото време на проследяване, имат значително по-късно начало и по-кратка продължителност на епилепсията, по-ниска честота на пристъпите и значително по-малко предшестващи антиепилептични лекарства.

Индикациите на ESL са:

- Монотерапия на парциални пристъпи със или без вторична генерализация при възрастни пациенти с новодиагностицирана епилепсия;

- Допълваща терапия при възрастни, юноши и деца над 6 години с парциални пристъпи, със или без вторична генерализация.

В заключение бе изтъкнато, че ЕslibonR е:

- приложим и при деца над 6-гододишна възраст;

- е възможност за еднократен дневен прием;

- осигурява бързо и лесно титриране – делими таблетки.

Научната среща във Варна за пореден път показа непрестанната необходимост от надграждане на познанията за уж познати и древни заболявания, както и неизбежния ход на научните разработки в търсене на по-ефективни терапевтични решения във всяка сфера на медицинската наука и практика.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.