Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Възраст, диабет, сърце

Възраст, диабет, сърце

Boehringer Ingelheim, 25януари 2021 г. Нов post-hoc анализ на данни от клиничното изпитване EMPA-REGOUTCOME® сочат, че empagliflozin в сравнение с плацебо намалява риска от общия брой на сърдечно-съдови събития (първо и повторно), когато се прилага като допълнение към обичайната терапия при възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и установено сърдечно-съдово (СС) заболяване за период от 3 години – времето на провеждане на проучването. Общият брой сърдечно-съдови събития включва и тези от 3-точковия MACE (съставна крайна цел, комбинираща нефатален миокарден инфаркт, нефатален инсулт и сърдечно-съдова смърт), хоспитализация поради сърдечна недостатъчност и хоспитализация поради всякакви причини.

- Пациентите със ЗДТ2 и установено атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване са изложени на повишен риск от СС усложнения и често се налага да постъпват в болница, което се отразява негативно върху качеството им на животот и представлява значителна тежест за здравните системи навсякъде по света,заявид-р Дарън Макгуайър, водещ автор на анализа и професор по медицина в Университета в Тексас, Югозападен медицински център и в Здравната и болнична система „Паркланд“. – Когато се вземат предвид общият брой на хоспитализациите, а не само първата хоспитализация, което е най-често анализираното събитие в клиничните изпитвания, се отчитат по-добре сумарните ползи от терапиите. Тези нови открития ни помагат да разберем въздействието на дългосрочното лечение с empagliflozin при възрастни пациенти, които може да имат повторни сърдечно-съдови събития поради своето утежнено здравословно състояние.“

Преди време резултатите от основополагащото проучване EMPA-REG OUTCOME® показаха, че empagliflozin намалява относителния риск от събитие от типа на тези, включени в 3-точковия MACE с 14%, и на относителния риск от сърдечно-съдова смърт с 38% при възрастни пациенти със ЗДТ2 и установено сърдечно-съдово заболяване.

Данните от новия изследователски анализ показват, че empagliflozin намалява относителния риск от общия брой на (първо и повторно) събития в сравнение с плацебо, когато бъде добавен към обичайната терапия. Понижението на риска е съответно:

  • с 22% за СС събития от типа на тези, включени в 3-точковия MACE*;
  • с 42% за хоспитализациите поради сърдечна недостатъчност;
  • със 17% за хоспитализациите поради всякаква причина;
  • с 21% за фатален или нефатален миокарден инфаркт, познат като сърдечен удар;
  • с 20% за коронарни събития (съставна крайна цел, комбинираща миокарден инфаркт и коронарна реваскуларизация).

- Тези нови данни допълват предишните доказателства за ползите от употребата наempagliflozin за понижаване на риска от смърт – сърдечно-съдова  и поради всякакви причини, и всъщност предполагат допълнителни положителни ефекти на терапията по отношение на хоспитализациите и свързаните с атеросклероза резултати при пациенти със ЗДТ2 и с установено – заболяване, заяви д-р Уахид Джамал, корпоративен вицепрезидент и ръководител на отдел „Кардиометаболитна медицина“ в Boehringer Ingelheim.

Клиничното изпитване EMPA-REG OUTCOME® е дългосрочно, многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване, с участието на над 7000 пациенти от 42 държави със захарен диабет тип 2 и с установено сърдечно-съдово заболяване.

Проучването оценява ефекта от лечението с empagliflozin (10 mg или 25 mg веднъж дневно), добавен към обичайната терапия в сравнение с плацебо, също добавено към стандартната грижа. Обичайното лечение се състои от прием на глюкозопонижаващи средства и какрдиоваскуларни медикаменти (включително медикаменти за лечение на хипертония и хиперхолестеролемия). Първичната крайна цел е съставна и включва времето до настъпване на сърдечно-съдова смърт, нефатален инфаркт или нефатален инсулт.

Цялостният профил на безопасност на empagliflozin е сходен с профила му на безопасност, известен от предишни проучвания.

Програмата клинични изпитвания EMPOWER е създадена, за да изследва въздействието на empagliflozin върху основните клинични сърдечно-съдови и бъбречни резултати в спектъра от сърдечно-съдовите, бъбречните и метаболитните състояния. Тези състояния са водещата причина за смъртност в световен мащаб и съставляват до 20 милиона смъртни случая на година. Чрез програмата EMPOWER Boehringer Ingelheim работи за подобряване научните познания за тези взаимосвързани системи и в посока създаване на терапевтична грижа, която предлага интегрирани ползи за част от органите в човешкото тяло. Програмата EMPOWER се състои от девет рандомизирани клинични изпитвания и две проучвания от реалната клинична практика. Тази програма е в подкрепа на дългосрочния ангажимент на Boehringer Ingelheim за подобряване на резултатите при пациенти със сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни състояния. EMPOWER е една от най-обширните клинични програми с проучвания за SGLT2 инхибитор, провеждани до този момент, с участието до приключването й на очакван брой от над 377 000 възрастни пациенти от целия свят.

Вoehringer Ingelheim се стреми да развива терапевтичната грижа за пациентите със сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни нарушения – група взаимосвързани заболявания, които засягат повече от един милиард души по целия свят и са водеща причина за смърт.

Сърдечно-съдовата, бъбречната и метаболитна система са взаимосвързани и споделят много от сходните рискови фактори и патологични пътища при развитиe на дадено заболяване. Дисфункцията в една от тези системи може да ускори появата на други, което води до прогресиране на взаимосвързани заболявания като захарен диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания. Това от своя страна води до повишен риск от сърдечно-съдова смърт. И обратното, подобряването на една система може да доведе до положителни ефекти в останалите.

Чрез инициираните проучвания на терапии Boehringer Ingelheim цели подобряване на здравето на хората посредством възстановяване на баланса между взаимосвързаните сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни системи и редуциране на риска от сериозни усложнения. Като част от ангажимента на компанията към пациентите Boehringer Ingelheim ще продължи да търси мултидисциплинарна експертиза относно подхода в грижите за пациентите и да насочва ресурс за намиране на решения на непосрещнати медицински нужди в областта.

Empagliflozin е перорален, приеман веднъж дневно, високоселективен и обратим инхибитор на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT-2) и първият одобрен за употреба медикамент за лечение на ЗДТ2, в чиято продуктова информация има включени данни за понижаване на риска от сърдечно-съдова смърт при възрастни пацинети със ЗДТ2 и установено сърдечно-съдово заболяване.

Инхибирането на SGLT2 с empagliflozin при пациентите със ЗДТ2 и високи нива на кръвната захар води до отстраняване на излишната глюкоза с урината. Освен това лечението с  empagliflozin увеличава екскрецията на натрий от тялото, заедно с вода, и по този начин намалява обемното натоварване в кръвоносната система. Глюкозурията, натриурезата и осмотичната диуреза, наблюдавани при терапията с empagliflozin, могат да допринесат за подобряване на сърдечно-съдовите резултати, наблюдавани в основополагащото изпитване EMPA-REG OUTCOME®.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.