Вие сте в: Начало // Всички публикации // Иновациите в онкохематологията – с доказани здравни и социални ползи

Иновациите в онкохематологията – с доказани здравни и социални ползи

На 31 октомври т.г., под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-тото Народно събрание бе проведена кръгла маса на тема: „Постиженията в онкохематологията: от обричаща диагноза до нов живот“. Форумът се организира по инициатива на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Присъстваха депутати, здравни експерти, водещи специалисти в тази медицинска сфера. Обсъдени бяха актуални данни за злокачествените заболявания на кръвта, очакваните иновации в тази сфера и пътят на пациента. Представено бе и проучване на ползите и разходите от прилагането на съвременна имунна, генна, таргетна терапия за тази група заболявания.

Злокачествените заболявания на кръвта са над 140 типа в три основни направления – левкемии, лимфоми, миеломи. Данните сочат, че на всеки 35 секунди в света се диагностицира по един пациент със злокачествено заболяване на кръвта, като ракът на кръвта е петото по разпространение онкологично заболяване.

– 1500 нови случая на различни онкохематологични заболявания се диагностицират в България всяка година, обяви проф. Жанет Грудева, национален консултант по клинична хематология. – Злокачествените заболявания на кръвта са в топ 10 по честота както при мъжете, така и при жените, а средната възраст на пациентите е 64 години. Ракът на кръвта е и най-често срещаната форма на злокачествено заболяване при децата.

Проф. Грудева очерта терапевтичните успехи, които се постигат при използването на иновативни средства, чието приложение в наши дни дава възможност за подобрен контрол на злокачествените заболявания на кръвта. Благодарение на иновациите се наблюдават благоприятни темпове на покачване на 5-годишната преживяемост при онкохематологичните заболявания като левкемии, лимфоми и множествен миелом.

– Най-често срещаното злокачествено заболяване на кръвта при децата във възрастта от 0 до 15 години е острата лимфобластна левкемия – 85% от случаите, обясни проф. Добрин Константинов, национален консултант по детска хематология и онкология.  –Благодарение на иновативните терапии в наши дни 5-годишната преживяемост при децата с онкохематологични заболявания се е увеличила до близо 85%. В сравнение с 60-те години на миналия век преживяемостта при острата лимфобластна левкемия от 4% достига до 94% в наши дни. При Неходжкиновия лимфом преживяемостта от 7% достига до 85%, а при Ходжкиновия лимфом – от 50% до 90%. При 80% от децата с остра лимфобластна левкемия се наблюдава излекуване – нещо, което е било немислимо преди години, обясни проф. Константинов.

Проф. Генка Петрова, президент на ISPOR за Централна и Източна Европа, представи доклад за напредъка в лечението на онкохематологичните заболявания и данни от анкета с пациенти. Резултатите от анкетата сочат, че 80% от пациентите не са били запознати с онкохематологичните заболявания, преди да им бъде поставена диагнозата. 60% от пациентите посочват като основен източник на информация по отношение на заболяването лекуващите ги лекари, а 87% са доволни от информацията, която им се предоставя. Данните сочат още, че при над 40% от пациентите заболяването е довело до загуба на трудова заетост, при 56% от тях се е налагало да заплащат отделно за лекарствена терапия, а при 50% – да заплащат допълнително за тестове, изследвания и консумативи.

– Резултатите от проучванията и анкетата с пациенти доказват, че иновацията в лечението на злокачествените заболявания на кръвта е подобрила значимо качеството на живот и е икономически изгодна, допълни проф. Петрова.

– Усилията на държавните институции, медицинската общност и неправителствените организации следва да бъдат насочени към подобряване комплексната грижа за пациентите със злокачествени заболявания на кръвта в България. През годините сме свидетели на редица добри примери как именно обединените усилия на българските политици и гражданското общество могат да водят до реални резултати и да допринасят за формиране на правилните политики в различните сектори на системата на здравеопазването, обобщи д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-тото Народно събрание.

Кръглата маса е част от информационната кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“. Кампанията стартира през май тази година по инициатива на Българското сдружение „Лимфом“, Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология и АRPharM. Целта й е да повиши информираността на обществото по отношение на рака на кръвта, възможностите за диагностика и съвременно лечение, да разкрие проблемите на пациентите и да привлече вниманието към значението на иновациите в тази сфера.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.