Вие сте в: Начало // Всички публикации // Медицинската онкология

Медицинската онкология

в частта й за дозирането и пълноценното оползотворяване на лекарствата в ампули стана обект на коментари.

Повод бе предложението за промяна в начина на заплащане на препаратите.

– Досега касата плащаше за цял флакон от съответното лекарство, но вече спира да го прави, каза подуправителят на НЗОК д-р Димитър Петров. Той потвърди, че предложеният нов начин на плащане може да икономисва около 1-1,5 млн. лв. месечно.

Тези пари „се губят“, защото не се влива цялото количество от лекарството, а само определена доза, като остатъкът се изхвърля заедно с ампулата. Затова НЗОК предлага да заплаща не на флакон, а на доза, като се гарантира, че цялото лекарство ще бъде използвано.

Лекарите веднага се обявиха против новата методика, защото смятат, че ще се наложи болниците да доплащат за химиотерапията на някои пациенти.

По повод на възникналото напрежение и поставените въпроси в Централното управление на НЗОК се е състояла работна среща с участието на подуправителя д-р Димитър Петров и експерти от институцията, членове на УС и експерти на БЛС, както и членове на бордовете по медицинска онкология и хематология. Присъствали са и националните консултанти по медицинска онкология – проф. Асен Дудов, и по хематология – проф. Юлиян Райнов.

Обсъдени са били възникналите технически проблеми при прилагането на чл. 327, ал. 2 от Националния рамков договор за 2017 г. за медицински дейности, който визира начина на заплащане от страна на НЗОК на количеството от лекарствени продукти за терапиите, съобразно телесното тегло и/или телесната повърхност на пациента, изчислено на база средна стойност на средностатистическото телесно тегло.

Специалистите са се обединили около решението да се създаде съвместна работна група, която в срок от един месец, на базата на задълбочен анализ, да обсъди и да даде решения на проблемите от финансово, техническо, счетоводно, правно и информационно естество, както и да изготви предложения за промени в поднормативната база. Решено било след приключване на анализа на работната група да започне прилагането на чл. 327, ал.2 в лечебните заведения. Участниците са се съгласили с принципа за създаване на механизми за по-ефективно използване на скъпите лекарствени продукти на базата на по-добро планиране на дейността и на контрола.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.