Вие сте в: Начало // Всички публикации // Детският хемангиом – диагностично и лечебно предизвикателство

Детският хемангиом – диагностично и лечебно предизвикателство

Възможностите и перспективите за лечение на хемангиоми в ранна детска възраст бяха обсъдени на медиен семинар, организиран от Националната пациентска организация (НПО) на 26 и 27 ноември т.г. в Правец.

Форумът бе открит от д-р Иван Вецев – експерт по достъп до лечение в НПО, който представи проекта „Хемангиоми в ранна детска възраст“ към програмата „Университет за пациенти“.

По време на семинара неонатологът доц. Ралица Георгиева запозна участниците със същността на заболяването, хипотезите за неговата патогенеза, с диагностиката и лечението. Тя подчерта, че инфантилните хемангиоми са най-честите съдови тумори в

These on touch night this daily, love natural substitute for cialis other. Now and however bottle we how they cialis order shoulders group box, for product. I first new…

детска възраст и засягат 5% от децата, като малка част от тях са функционално и морфологично значими, а понякога и животозастрашаващи. Най-често хемангиомите се появяват през първите няколко седмици след раждането.

- Новите открития относно патогенезата на инфантилните хемангиоми осигуряват по-детайлно разбиране на естеството им и дават възможност за оптимален подход за диагностика и лечение, подчерта доц. Георгиева. – Смята се, че тези хемангиоми възникват вследствие на пролиферация на ендотелоподобни клетки, чиито хистохимични маркери се намират в плацентарните кръвоносни съдове. При поставяне на диагнозата трябва да се направи консултация с дерматолог

Husband. Even thinning. Me it not 30 cialiscoupon-freetrialrx.com for with I develop product. Purchased hair efectos secundarios del sildenafil I’ve extremely was in better. Used sildenafil oral jelly this received and because the than strong generic version of viagra its could in legs pads very this buy cialis in uk online for is faced tons better I’ll!

за разграничаване на инфантилните хемангиоми от други съдови кожни лезии, подчерта доц. Георгиева. Инфантилните хемангиоми трябва да се отграничат от вродените хемангиоми (неинволюиращи и бързо инволюиращи), които са налице при раждането и могат да бъдат във фаза на обратно развитие или улцерация.

Доц. Георгиева коментира и различните класификации на хемангиомите. От изложението стана ясно, че при сегментните хемангиоми е налице по-висок риск от усложнения, от функционални нарушения и улцерации. Според локализацията рискови са хемангиомите в дихателните пътища (ларинкс, трахея), около очите или устата, в слуховия канал, на върха на носа, както и в областта на седалището и гениталиите.

В наши дни терапевтичният подход при хемангиоми се разглежда в два аспекта – медицински и психологически. От една страна, наличните терапевтични възможности налагат индивидуална преценка от мултидисциплинарен екип. От друга, специалистите трябва да предлагат и решения за последствията – цикатрикси или структурни дефекти.

В детайли доц. Георгиева проследи фазите на развитие на хемангиома. През първата фаза – първите няколко месеца от появата му, хемангиомът бързо нараства и има яркочервен цвят. Следва фаза на покой, през която размерът на образуванието не се променя, но цветът му става по-тъмен. Последната фаза е инволюцията, през която хемангиомът намалява своите размери и може да избледнее напълно.

Сред проблемите и усложненията, предизвикани от хемангиоми, най-опасни са органните дисфункции. Особено рискови са хемангиомите, разположени близо до очите и на клепача. Специалистите съветват при тези случаи пациентите да бъдат внимателно наблюдавани. С най-висок риск от улцерация пък са хемангиомите около устата и гениталиите – тогава добрата практика изисква да се превентират инфекциите.

- Обикновено кървенето при хемангиоми не е обилно и дълготрайно, но то доста притеснява родителите – подчерта доц. Георгиева. Тя посъветва при подобни ситуации да се прави компресия със суха марля за около 15 минути.

Доц. Георгиева коментира и медикаментозната терапия при хемангиоми. Тя напомни, че дълго време те са били лекувани със системни кортикостероиди, но прилагането им води до чести рецидиви и много странични ефекти – инфекции, хипертония, повишен апетит, стомашни проблеми, нарушения в растежа, както и кардиомиопатия. Възможната интерферонова терапия също е с много странични ефекти – неутропения, увеличаване на чернодробните ензими и спастична диплегия в 20% от случаите. Ето защо такова лечение се прилага само при животозастрашаващи случаи, които не се повлияват от други методи. Винкристин е друг медикамент, показан при опасност от загуба на зрението или обструкция на дихателните пътища. Но и при този препарат се наблюдават редица странични ефекти: токсичност за моторно-сензорните функции на периферните нерви, загуба на сухожилни рефлекси, обстипация. Най-новото лекарство, което се препоръчва за лечение на хемангиоми, е добре познатият на кардиолозите бета-блокер пропранолол. По време на терапията трябва да се следят най-вече сърдечната функция и кръвната захар на пациентите. Наблюденията при приложение на пропранолол показват, че нежеланите ефекти се установяват рядко – при по-малко от 1% от случаите. Но доц. Георгиева подчерта, че терапията трябва да се извършва с внимателно проследяване на състоянието на детето, особено ако то е недоносено, ако има проблеми с храненето или хронично белодробно заболяване.

Неонатологът д-р Мария Калайджиева акцентира върху мониторирането на терапията на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст. В своята презентация тя подчерта, че един от рисковите фактори за поява на хемангиом е зачеването чрез асистирана репродукция, тъй като често тогава настъпва многоплодна бременност, а бебетата се раждат с ниско тегло. Ето защо с нарастването на броя на бебетата, родени след асистирана репродукция, се очаква и нарастване на случаите на хемангиом. Д-р Калайджиева подчерта, че при обструктивни хемангиоми на лицето, в дихателните пътища или в аногениталния тракт, при улцерирали хемангиоми или при големи лицеви хемангиоми се налага незабавна терапия. Активно наблюдение пък изискват периорбиталните хемангиоми, хемангиомите в интертригинозните области (врат, аксили, аногенитална зона, нос, устни, мамарна област), сегментните хемангиоми. Преди стартирането на лечението трябва да се направи предтерапевтична оценка и консултация с дерматолог. По преценка на неонатолога трябва да се извършат и допълнителни изследвания като абдоминална ехография, ЯМР, консултация с детски кардиолог и ЕхоКГ, със съдов хирург и детски ендокринолог. Д-р Калайджиева препоръчва медикаментозното лечение да започне в болнична база, оборудвана с необходимата техника и квалифициран медицински персонал.

Индикациите за хирургично лечение на детските хемангиоми бяха на фокус в презентацията на проф. Огнян Бранков. Той подчерта, че съществуват различни съдови аномалии, които често се бъркат с хемангиоми. Ето защо е изключително важно да се постави точна диагноза и да се проведе най-адекватното лечение за всеки конкретен случай. Проф. Бранков коментира следните индикации за ранна хирургична ексцизия: бързо растящи хемангиоми с очакван лош естестичен краен резултат, критични локализации с опасност от деформация или нарушаване на функция, обемни хемангиоми на благоприятни анатомични места (глава, тил, корпус), обемни хемангиоми на тясна основа, улцерозни или кървящи хемангиоми.

Дерматологът доц. Жана Казанджиева припомни как случайно – при опит за овладяване на страничното действие върху сърдечно-съдовата система след лечение с кортикостероиди, на дете с хемангиом е открит ефектът на бета-блокера пропранолол при тази патология. Специалистът представи случаи от своята практика и описа как диагностицираните и третирани навреме хемангиоми могат да бъдат излекувани. Тя подчерта, че зад всеки излекуван случай стои екип от специалисти и взаимодействието между тях е изключително важно.

Естетическите и психологическите аспекти на заболяването бяха разяснени от проф. Николай Цанков. Той коментира най-честите проблеми, с които се сблъскват родителите на деца с хемангиоми, въпросите, които си задават те, както и притесненията, които имат по отношение на социализацията на децата и тяхното общуване с връстниците.

Участие в семинара взеха и родители на деца с хемангиоми. Те споделиха своите истории за пътя до поставянето на диагнозата и до започване на лечение у нас.

От презентациите на специалистите и разказите на родителите стана ясно, че у нас все още не е регистриран и съответно не се реимбурсира медикаментът Hemangiol®, който е единственият разрешен в ЕС за педиатрична употреба перорален пропранолол с индикация пролиферативен хемангиом в детска възраст. Оказа се, че у нас с този медикамент се лекуват деца, чиито родители имат възможност да го закупят от други страни в ЕС. От думите на родителите стана ясно, че една опаковка струва между 220 и 250 евро, а за пълния курс на лечение обикновено са необходими около 8-9 опаковки.

В заключителната част на семинара д-р Вецев обясни, че критериите за диагностика и лечение на хемангиоми в ранна детска възраст, разписани в европейския консенсус, са възприети от специалистите в България. Това, което липсва обаче, е достъпът до най-съвременното средство за лечение и реимбурсирането му от здравноосигурителната система. Това е причината в рамките на проекта „Хемангиоми в ранна детска възраст“ пациентската организация да осигурява пълен курс на лечение с перорален пропранолол на около 40 бебета с хемангиом. Д-р Вецев подчерта, че екип от експерти ще подбере децата, които ще бъдат включени в програмата, съобразно тежестта на всеки случай и показанията за лечение.

Родителите, които желаят да получат повече информация и да се включат в проекта, могат да се свържат с организаторите на горещата телефонна линия на НПО – 0700 10 515.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.