Вие сте в: Начало // Всички публикации // Глобална тревога в бяло

Глобална тревога в бяло

Световният ден срещу остеопорозата се организира ежегодно от Международната фондация по остеопороза (IOF). Включва кампании на 234 национални организации по остеопороза от целия свят с активности в над 99 държави. На 20 октомври всяка година се представя логото, под което се провежда целогодишна кампания, посветена на превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата.

От 1999 г. насам през всяка година този ден и кампанията се посвещават на специфична тема, отнасяща се до това тежко социалнозначимо заболяване.

Актуални факти

- Засегнатите от остеопороза в света са над 200 млн. души

- Всяка трета жена и всеки 5-и мъж след 50 години претърпяват фрактура от остеопороза до края на живота си

- На всеки 3 секунди е факт фрактура от остеопороза

- Една преживяна фрактура се асоциира с 86% увеличаване на риска от следваща фрактура

- Всеки втори пациент с остеопорозна фрактура прави и втора фрактура до края на живота си

- Бедрените фрактури водят до тежка инвалидизация, като 20-24% от пациентите загиват до края на първата година след фрактурата

- Цената на фрактурите от остеопороза в Европейския съюз за година възлиза на 37 млрд. евро и се очаква да се увеличи с 25% през 2025 г.

- 80% от хората с остеопорозни фрактури не са диагностицирани и не се лекуват за остеопороза, а това означава, че не се предприемат никакви мерки за намалението на многократно повишения при тези пациенти риск от следващи фрактури

- Само 1/3 от прешленните фрактури се диагностицират

- До 2050 г. инцидентите от бедрени фрактури в световен мащаб ще нараснат с 310% при мъжете и с 240% при жените

- Бедрените фрактури причиняват загуба на подвижност и влошават сериозно качеството на живот на болния: 40% от пациентите не могат да се движат самостоятелно, 33% остават напълно обездвижени и зависими от чужда помощ в годината след фрактурата, 60% имат нужда от чужда помощ и след като е изминала една година от фрактурата

- Пациентите със захарен диабет тип I са с по-ниска костна минерална плътност и следователно с повишен риск от фрактури

- Само около 40% от пациентите на продължителна глюкокортикоидна терапия се насочват за изследване на костна минерална плътност и лечение на глюкокортикоид-индуцирана остеопороза.

- Честотата на остеопорозата нараства бързо заради урбанизацията и застаряването на населението

През годините лого на кампаниите срещу остеопорозата са били различни теми: за ранна диагноза, за здрава кост, за развитие на костта при подрастващите, за чупливия гръбнак, за витамин Д, калций и физически упражнения и др.

Темата за 2016 година е „Love your bones! Protect your future.”

Милиони хора по света страдат от остеопороза и дължащите се на нея фрактури. Фрактурите на бедрото и гръбнака са последвани от нови фрактури, а всичко това е свързано с хронична болка, неподвижност и тежка инвалидизация.

Без ранна диагноза и лечение пациентите посрещат своето бъдеще с намалено качество на живот, загуба на физическа независимост и преждевременна смърт.

Кампанията на Световния ден срещу остеопорозата през тази година призовава хората да предприемат действия на ранен етап за защита на своето костно и мускулно здраве, за да се радват на добро качество на живот и независимост в бъдеще. Това е призив към здравните власти и лекарите по цял свят да положат максимални усилия, за да защитят костното здраве на човешката популация. Въпреки  модерните и ефективните възможности за диагноза и лечение остеопорозата често остава недиагностицирана и нелекувана. Здравните специалисти, държавните здравни власти трябва да работят заедно, за да се намалят човешкото страдание и социалноикономическата тежест на фрактурите от остеопороза.

Цели на кампанията са: повишаване на информираността за остеопороза – диагноза и лечение, и тежките последици, до които води, с което сериозно се влошава качеството на живот на милиони хора в световен мащаб; обучение на обществеността да търси и разпознава специфичните рискови фактори за остеопороза и свързаните с нея фрактури; информиране на лицата, които имат рискови фактори, включително и тези с първа фрактура, да търсят диагноза и лечение, за да се защитят в дългосрочен план; превантивна грижа в световен план: с помощта на здравните органи и здравните специалисти да се ликвидира големият проблем в здравеопазването, свързан с недиагностицирането и нелекуването на остеопорозата, а също активно да се откриват високорисковите пациенти.

Ключови послания на кампанията за населението са публикувани на

https://www.iofbonehealth.org/iof-one-minute-osteoporosis-risk-test.

На здравните специалисти се препоръчва:

1. Идентифицирайте рисковите фактори на вашите пациенти.

Оценката на фрактурния риск (FRAX) е първата стъпка, особено при пациентите над 50 години, при мъжете над 70 години, както и при всички млади хора с рискови фактори.

Пациентите над 50-годишна възраст с преживяна първа остеопорозна фрактура са с удвоен риск от следваща такава, в сравнение с връстниците си, които не са имали фрактура до момента.

2. Ликвидирайте пропуските в здравната система.

Пациентите над 50-годишна възраст с атравматични фрактури или фрактури от незначителни травми трябва да се идентифицират, диагностицират и лекуват, за да се предпазят от следващи фрактури.

Над 80% от пациентите с фрактури никога не са били диагностицирани и лекувани за остеопороза, въпреки че с антиостеопорозните медикаменти следващият фрактурен риск за тези пациенти би намалял с 30–70 %.

„Службата за помощ при фрактури” е координационна – базирана система за вторична превенция на фрактури от остеопороза и е факт в повечето европейски страни, както и в САЩ, Канада, Австралия и др. Всяка клиника или болница може да разбере как да създаде подобна система за своите пациенти с фрактури на www.capturethefracture.org

Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза по повод на 20 октомври организира:

1. Гореща телефонна линия за здравословно хранене и физическа активност с цел превенция на остеопороза.

2. Кампания за измервания на КМП.

3. Срещи и обсъждане със семейни лекари за своевременно насочване на пациентите към специалисти с оглед ранна диагноза и лечение на остеопорозата.

4. На 20 октомври т.г. всички, свързани с кампанията, ще бъдат с бял цвят на дрехите.

5. Национална конференция по остеопороза и остеоартроза се организира на 24-26 ноември 2016 г. в Банско.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.