Вие сте в: Начало // Всички публикации // 28 юли – Световен ден на хепатита

28 юли – Световен ден на хепатита

Повече от 13 млн. души в Европейския регион на СЗО живеят с хроничен хепатит B и повече от 15 млн. – с хроничен хепатит С. Две трети от тези хора са от страните в Източна Европа и в Централна Азия.

– Трагичните случаи на болни от хепатит B могат да бъдат предотвратени чрез предпазване от нови инфекции, ранна диагностика и достъп до лечение за вече заразените. Мерките включват прекратяване на опасни кръвопреливания и инжекции, ваксиниране на децата срещу хепатит B и осигуряване на необходимите препарати за лечение на хепатит В и С за лицата в най-голям риск – това казва Мартин Донаху, специалист в Програмата за борба с туберкулозата, ХИВ/СПИН и хепатит към регионалния офис на СЗО/Европа.

На 28 юли – Световния ден на хепатита, Световната здравна организация призовава политиците, здравните специалисти и обществеността за неотложни действия за предотвратяване на заразяването с ХИВ и смъртните случаи от хепатит.

В много случаи вирусният хепатит преминава без симптоми в продължение на десетилетия. Бавно унищожава черния дроб и в крайна сметка води до тежки и фатални усложнения като цироза, рак и чернодробна недостатъчност. В много страни от региона повечето от хората, живеещи с хепатит B (75%), не знаят, че са заразени. Мнозина са били заразени при кръвопреливане или други медицински процедури преди много години, когато тестовете все още не са били налични.

В над 20% от заразените ще се развие цироза или рак на черния дроб, ако тези заболявания не са диагностицирани навреме. Изчислено е, че всяка година над 145 000 души в региона умират от заболявания на черния дроб, свързани с вирусен хепатит.

При уязвимите групи, особено сред употребяващите инжекционни наркотици, рискът от инфекция е най-голям . По принцип всеки е потенциално застрашен от контакт с вируса на хепатит B и C дотолкова, доколкото все още в здравни заведения и извън тях се прилагат различни небезопасни инжекционни и други инвазивни процедури.

Липса на политическа воля и съзнание

Предаването на хепатит B при полов контакт е все още нерешен проблем въпреки широкообхватната ваксинация за предотвратяване на това заболяване, която се извършва в продължение на повече от 20 години в много страни.

Въпреки по-голямата безопасност на донорската кръв и на инжекционните практики в лечебните заведения хепатитните вируси продължават да се разпространяват.

В миналото политиците отдаваха малко внимание на вирусните хепатити. В повечето страни мерките бяха предприемани неохотно, тъй като трябваше да се осигури достъп до лечение и профилактика на всички, а това увеличаваше разходите за лекарства и диагностика. И до днес в някои страни нивото на осведоменост на широката общественост остава много ниско.

Пътят е чрез профилактика и лечение

Ваксинацията на новородените е най-ефективният и безопасен начин да се предотврати предаването на вируса на хепатит В от майка на дете, а наличната ваксина осигурява защита срещу инфекция през целия живот.

- Хората, които са изложени на риск и не са били ваксинирани като деца, трябва да се свържат с лекар, за да се ваксинират – казва Мартин Донаху.

Тъй като предаването на хепатит B и C чрез преливане на кръв и небезопасни инжекционни практики продължава, необходимо е да се разширят програмите за превенция за уязвимите групи, базирани на научни доказателства, отнасящи се до намаляване на вредите от инжекционните наркотици, както и до равния достъп до услуги и лечение.

Нов революционен метод за лечение на хроничен хепатит С може напълно да излекува повече от 90% от заразените само за три месеца без сериозни странични ефекти, което често се наблюдава в досегашните терапевтични схеми. В отговор на неотдавнашния напредък в лечението и профилактиката на вирусен хепатит и за да подкрепи страните в борбата срещу епидемията, през 2014 г. СЗО издаде първото си подробно ръководство за лечение и грижи при хепатит C, а през 2015 г. – за лечение и грижи при хепатит B.

- За съжаление, новите методи за лечение са все още неприемливо скъпи и в момента не са широко достъпни за тези, които се нуждаят от тях – казва Мартин Донаху. И добавя, че е нужна силна политическа воля от страна на държавите и активна позиция от гражданските организации за подобряване на здравните грижи чрез облекчаване на достъпа до терапията.

СЗО работи по глобална стратегия за борба с вирусните хепатити, преследва амбициозни цели за премахването на заболяването, което е сериозна заплаха за общественото здраве и обрича милиони хора на смърт. Тази стратегия включва широк набор от профилактични мерки, от действия за по-добър достъп до лечение, от повишаване на глобалната осведоменост.

СЗО/Европа

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.