Вие сте в: Начало // Всички публикации // Заплахите за здравето нарастват

Заплахите за здравето нарастват

65-ата сесия на Регионалния комитет на СЗО, ръководният орган на организацията за Европейския регион, бе проведена от 14 до 17 септември т.г. във Вилнюс, Литва. В нейната работа участваха министри и други високопоставени представители на 53 държави – членки на Европейския регион на СЗО, партньори и представители на организации на гражданското общество.

Сред важните теми, включени в дневния ред на форума, бяха:

- „Здраве 2020“ – насърчаване на междусекторното взаимодействие, за да се гарантира здравето, благополучието и хуманното отношение;

- Анализ на състоянието на здравеопазването в Европа за 2015 г.;

- Приоритети в укрепването на здравните системи в Европейския регион 2015-2020;

- Стратегията за развитието на физическата активност в региона за периода 2016-2025;

- Пътна карта за активизиране на изпълнението на Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюнопушенето в Европа през 2015-2025;

- Европейски план за превенция и контрол на туберкулозата през 2016-2020 година.

- Реформата в СЗО и нейното значение за Европейското регионално бюро.

Четиридневната делова програма на сесията включваше доклади за хода на превенцията и контрола на туберкулозата и на резистентната туберкулоза; за стратегиите, свързани с целите на хилядолетието – околна среда и здраве, с акцент върху промяната на поведението; за ролята на здравните системи и спазването на международните здравни правила. В докладите беше представена актуална информация за изпълнението на резолюции, приети от Регионалния комитет на предишни сесии.

Кой определя политиката?

Този въпрос бе акцент в словото на генералния директор на СЗО д-р Маргарет Чан. Тя призова държавите членки да обърнат специално внимание как корпоративните интереси влияят върху вземането на решения в сферата на здравеопазването.

Цитирайки примери за нови здравни проблеми, д-р Чан попита дали страните са в състояние да предприемат законодателни и практически действия за защита на здравето на своите граждани и препоръча:

- Защитете децата от продажбата на нездравословни храни и напитки. Това е по-трудно, отколкото да ги предпазим от болести, предотвратими чрез ваксини… Усилията ни се сблъскват с яростната съпротива на мощни икономически интереси и също толкова мощни лобиращи структури.

Д-р М. Чан изрази и удовлетворение от постигането на видими резултати за намаляване на детската смъртност и за защита на майчиното здраве. Тя обясни, че приетите от ЕС и ООН „Цели на устойчивото развитие“ позволяват да се ускори темпото за подобряване на здравето. В същото време тя предупреди, че днешните заплахи са по-мащабни и сложни, отколкото преди 15 години, като посочи за пример ситуацията с бежанците и с техните здравни потребности.

В заключение генералният директор припомни, че СЗО е длъжна да се ръководи от интересите на държавите членки за определяне на приоритетите в своята дейност, за да бъде ефективна като организация, но нарастващият брой на кризисните ситуации изисква политически решения, защото хуманитарният отговор не би могъл да ги замени.

СЗО/Европа

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.