Вие сте в: Начало // Всички публикации // СЗО/Европа настоява за повече инвестиции срещу туберкулозата

СЗО/Европа настоява за повече инвестиции срещу туберкулозата

В нов доклад на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и на СЗО/Европа се посочва, че през последното десетилетие броят на новите случаи на туберкулоза е спаднал средно с 4,3% годишно. Въпреки факта, че това е най-бързият спад в света, той все още не е достатъчен, за да бъде изпълнена целта на стратегията „Да се сложи край на туберкулозата до 2030 г.“ Съвместният доклад бе публикуван в навечерието на Световния ден за борба с туберкулозата – повод за призив към световните лидери незабавно да положат усилия за изпълнение на стратегическите цели.

- Само стъпки към премахване на туберкулозата не са достатъчни, тъй като се губи ценно време и за много хора шансът да преборят болестта ще бъде пропуснат… Трябва да се направят бързи крачки напред и да се инвестира повече в борбата с туберкулозата. Такова действие ще се отрази благоприятно както на пациентите, така и на обществото като цяло. В плана за действие в тази сфера за периода 2016-2020 г. се казва, че решителни мерки в следващите 5 години ще позволят да бъдат спасени повече от 3 млн. души и да се спестят 48 млрд. долара в страните от Европейския регион, заяви  д-р Сузана Якаб, директор на СЗО/Европа. – Необходима е мобилизация и политическа ангажираност на всички нива за незабавно постигане на осезаеми резултати, за да осигурим бъдеще без туберкулоза за нашите деца.

Позовавайки се на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., комисарят по здравеопазване и безопасност на храните д-р Витянис Андрюкайтис подчерта:

- Европейската комисия е готова да окаже всякаква помощ на държавите членки, за да постигнат целта – ликвидиране на туберкулозата през 2030 г. Призовавам всички лидери в Европа и извън нея да приложат мултисекторен подход – мобилизиране на необходимите ресурси за провеждане на научни изследвания, осигуряване на универсален достъп до услуги за превенция и лечение, премахване на социалните предпоставки за разпространение на болестта.

Директорът на ECDC д-р Андреа Амон отбеляза:

- Никога не бива да губим бдителността си, дори когато разпространението на туберкулозата е ниско. Защото рискът от възобновяване на тази въздушно-капкова инфекция все още е висок, особено в условията на нарастваща миграция и разпространение на труднолечимата резистентна туберкулоза. Новите технологии, които улесняват изследването на трансграничните огнища на мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB), като например пълната секвенция на генома, играят ключова роля за овладяване на преносителството в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП).

Сред основните причини за епидемията в Европа са ниската откриваемост и неподходящото лечение на MDR-TB.

Въпреки значителния напредък туберкулозата (особено нейните лекарствени резистентни форми) е сериозна заплаха за здравето в европейския регион на СЗО. Според последни данни от доклада за наблюдение и мониторинг всеки четвърти случай на MDR-TB остава незабелязан. Процентът на откриване на MDR-TB се е увеличил от 33% през 2011 г. до 73% през 2016 г., но целта за 85% все още не е постигната.

Друг проблем е лечението на болните: увеличаването на успеваемостта от 46% през 2013 г. на 55% през 2016 г. не е достатъчно за постигане на планираните 75%  до 2020 г.

Елиминирането на туберкулозата в Европейския регион е възпрепятствано и от разпространението на т. нар. екстензивно резистентна към лекарства туберкулоза (XDR-TB). Благодарение на бързото въвеждане на тестове за медикаментозна податливост през 2016 г. са открити 5000 случая на XDR-TB, но само един от трима пациенти е лекуван успешно.

В страните от ЕС/ЕИП регистрираната честота на MDR-TB не се е променила от 2012 г. насам, като остава 0.3/100 000 население. Въпреки това делът на XDR-TB сред случаите на MDR-TB се е увеличил от 13,9% на 20,6% за същия период. Степента на успех в лечението както за MDR-TB, така и за XDR-TB, остава ниска.

За да се противодейства на тази заплаха, през 2017 г. ECDC разработи нов пилотен проект за използване на технология за пълно геномно секвениране (LNG), която ще подобри степента на откриване и ще улесни изучаването на микобактериалната туберкулоза. Проектът ще установи общи стандарти за LNG и за изследване на щамове на MDR-TB бактерии, ще проучи огнища. Освен това страните, които нямат възможност да прилагат LNG, ще имат осигурен достъп до технологията от институции с богат опит.

През 2018 г. се отбелязват 10 години от приемането на Берлинската декларация „Всички срещу туберкулозата“. По този повод през септември т. г. ще бъде проведена първата сесия на Общото събрание на ООН, посветена на туберкулозата.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.