Вие сте в: Начало // Всички публикации // Лекарства във вихъра на промените

Лекарства във вихъра на промените

Евтини лекарства, достъпно лечение и нито лев преразход в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Може да звучи невероятно, но сценарият ще бъде факт още през следващата 2016 г., когато медикаментите ще се заплащат по нови правила. Фармацевтичните производители ще бъдат длъжни да предлагат отстъпки от цената на продуктите си, а публичният фонд ще има пълното право да не им плаща, ако откажат. И в случаи, когато въпреки мерките пак се генерира преразход в бюджета за лекарства, фармафирмите ще връщат обратно всеки лев, виновен за това.

Строгите правила все още търсят мястото си в правния мир, но вече са подробно разписани в Наредба №10 на Министерството на здравеопазването за условията и реда за заплащане на лекарствените продукти, която беше пусната за обществено обсъждане. Припомняме, че министър Петър Москов се опита да им даде живот с промени в Закона за здравното осигуряване, но нито депутатите, нито индустрията успяха да ги припознаят в чистия им вид, поради което текстовете не получиха нужната подкрепа в пленарната зала. Сега отново чакат благословия – този път като промени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за лечебните заведения, които ще изменят вече приетия Закон за здравното осигуряване.

Сложна схема, но затова пък с ясно послание – държавата няма да се откаже от въвеждането на по-строги регулации на лекарствения пазар.

Според разписаните текстове в Наредба №10 контролът върху публичните разходи за медикаменти в бюджета на Националната здравноосигурителна каса ще се осъществява посредством отстъпки. Още от следващата година фармацевтичните фирми ще бъдат длъжни да предлагат отбивка от цената на скъпите медикаменти, ако искат те да бъдат включени в позитивната листа и да се заплащат от бюджета на касата. Наредбата обаче е доста широко скроена и предлага възможност отстъпки да се договарят и за всички останали продукти, разплащани с публични средства.

В този контекст едно от най-интересните предложения на здравното министерство е производителите да заплащат част от медицинските услуги, поемани от НЗОК, а вместо евтини лекарства пациентите да получават здравето си в „натура”. Идеята е вместо отстъпка от цената на медикаментите си компаниите да поемат разходите за диагностиката или проследяването на заболяванията, за които са предназначени съответните продукти. По този начин фирмите не само ще плащат своя дан пред обществото, но ще участват активно и в изпълнението на мерките за контрол на преразхода в бюджета на здравната каса.

Ако отбивките в „натура” не им се нравят, могат да предложат по-ниска референтна стойност на опаковка (т.е. стандартна отстъпка) или пък да помислят за „пакетна” оферта. При нея отстъпката се прави за група лекарства и кореспондира с идеята на министър П. Москов болните да получават безплатна терапия, а не безплатни медикаменти.

Продуктите в т. нар. пакет могат да бъдат на една и съща или на различни фармацевтични компании, стига да се осигуряват от един търговец на едро, за да е сигурна доставката. В този случай конкретните лекарства ще имат индивидуални отстъпки, но за да влязат в общ пакет, производителите ще трябва да участват заедно в договарянето. Условията са две – отбивката да не бъде по-ниска от миналогодишната и да не пада под минималната стойност, фиксирана от наредбата. Процентът ще се формира по специална формула и според първоначалните планове ще варира между 5 и 15 на сто. Който не успее да си позволи подобна отстъпка, няма да получава пари от здравната каса и ще предлага продуктите си само на свободния пазар.

Процесът крие известни рискове, защото различните фирми са с различен пазарен дял и продажби – докато едни се радват на печалби, други могат да се окажат на загуба и да изтеглят продуктите си от България. За

по-масовите медикаменти това не е проблем, защото в аптеките се предлага богат избор от алтернативи. Но когато става дума за скъпи лекарства без аналог, липсата на договор с НЗОК буквално ще остави болните без лечение.

Тези допълнителни отстъпки могат да направят така, че просто да нямаме лекарства. Наредбата наистина може да бъде опасна от гледна точка на това някои от фирмите да не успеят да дадат добри условия и просто лекарствата да не могат да влязат в позитивния списък, сподели опасенията си представителят на пациентите в Надзорния съвет на касата д-р Станимир Хасърджиев.

Според него по-доброто решение е индустрията да подпише т.нар. Пакт за стабилност (Национално споразумение за реимбурсиране на лекарствените продукти – б.а.), в който фармацевтичните фирми да договорят най-изгодните условия за всички в бранша. Както „Форум Медикус” неведнъж писа, тази възможност беше предвидена в последния проект за промени в Закона за здравното осигуряване, но отпадна след небивал скандал. Производителите на генерични и на оригинални медикаменти така и не решиха дали преразходът в бюджета на касата да се възстановява от бизнеса на солидарен принцип или в зависимост от обема на продажбите и пазарния дял.

„Подобни споразумения са позната практика в страните от ЕС и служат за управление на публичните плащания за лекарства при приемлив растеж на разходите, запазвайки и подобрявайки достъпа до лекарствено лечение. Чрез използването им се избягва налагането на други мерки за контрол на разходите, които биха ограничили достъпа до нови технологии, биха принудили пациентите да доплащат повече за лекарства или да преминат на по-евтина терапия по финансови, а не по медицински причини. В този смисъл сключването на национално споразумение за реимбурсация би било несъвместимо с въвеждането на други мерки от общ характер за контрол на разходите за лекарства, които не са част от него“ – такава е официалната позиция на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM), откъдето също не одобряват проектопромените в Наредба №10.

Зад наредбата на този етап застават само компаниите от Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), защото обнародването й ще обезсмисли допълнителните промени в законодателството, срещу които те протестират. Вместо солидарна отговорност за преразхода на касата, наредбата ще определя процент, над който получените средства за медикаменти ще се връщат директно в публичния фонд. Изчисленията ще се правят на тримесечие, а компаниите ще възстановяват само преразхода, който сами са генерирали.

Така споровете по темата продължават, предвещават нова буря във  фармацевтичните среди. Ясно е, че ако индустрията не постигне взаимно съгласие за лекарствените отстъпки, Министерството на здравеопазването ще действа на своя глава и ще въведе условията, изгодни на администрацията и правителството. А те не винаги са най-добрите за бизнеса и пациентите.

Слава АНАЧКОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.