Вие сте в: Начало // Всички публикации // Метод за откриване на рак на белия дроб чрез проби от издишан въздух

Метод за откриване на рак на белия дроб чрез проби от издишан въздух

Изследване, представено на научна среща, показва, че сме все по-близо до надежден, неинвазивен тест за откриване на рак на белия дроб чрез вземане на проби от издишан въздух. Направено от Онкологичния център на Университета на Колорадо в Денвър, проучването показва как устройство, използващо сензор, изработен със златни наночастици, може да установи не само дали издишаният въздух е на пациент с ХОББ или рак на белите дробове, но може също да определи дали ракът е в начален или напреднал стадий.

Проучването е дело на Фред Р. Хирш, професор по медицинска онкология в Катедрата по медицина на Университета на Колорадо, и колегите му. То е представено на 50-ата годишна среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO) в Чикаго.

Проф. Хирш подчертава, че дихателният тест за откриване на рак на белите дробове може „напълно да революционизира скрининга и диагностицирането при това заболяване. Перспективата е в разработването на нетравматичен, лесен, евтин подход за ранно откриване и подробно изследване за рак на белите дробове.“

Това не е първи път, в който идеята за дихателен тест за рак на белия дроб и за други видове рак е водещо заглавие в специализираната преса. Още през 2007 г. Medical News Today съобщава за опити, свързани с дихателен тест, за откриване на рак на белия дроб, при който с колориметричен сензор се анализира химическият състав на издишания въздух.

Наскоро – през 2013 г., бяха публикувани новини за тестове чрез наносензор за рак на стомаха, разработени от някои от същите учени, участвали в настоящото проучване.

Значително предизвикателство, което трябва да се преодолее, е генерирането на грешни положителни резултати. Има голяма разлика между доказването, че методът е възможен, и доказването, че той ще бъде ефективен в клинични условия.

Рентгенография на белия дроб

Метаболизмът на хората с рак на белия дроб е различен от този на здравите хора и това е отразено в химическия състав на техния дъх. Затова изследователите казват, че сме все по-близо до тест за рак на белите дробове на базата на издишан въздух.

Например при прототипа, който е бил тестван през 2007 г., е имало висока степен на грешни положителни резултати – тестът се е оказал положителен и за хора, които нямат рак. Също така е важно да се отбележи, че тестът прави разграничение между рак и други заболявания, което е и предмет на последното проучване.

Проф. Хирш отбелязва, че има необходимост от подобряване на скрининговите и диагностичните инструменти за откриване на рак на белия дроб след набелязване на нови насоки за скрининг от Американското бюро за превенция. Те показват, че скрининг чрез ниски дози при компютърна томография може да намали смъртността при това заболяване с около 20%.

Изследователят обяснява, че метаболизмът на хората с рак на белия дроб е различен от този на здравите хора и това е отразено в химическия „подпис“ на дъха. Ето защо трябва да бъде възможно да се направи разграничение между хора с рак на белия дроб, здрави лица, както и лица с други белодробни заболявания като хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Въпреки това той отбелязва предизвикателството за търсещите инструменти за диагностика – колкото по-чувствителен е инструментът за скрининг, толкова по-голям е шансът за получаване на грешни положителни резултати. При рак на белия дроб има засичане на неракови белодробни нодули. Проф. Хирш обяснява:

„Откривате много, много белодробни нодули при тези изследвания и около 90% от тях са доброкачествени. Ето защо ще трябва да разберете как по-добре да се разграничават злокачествените от доброкачествените нодули. Целта на този инструмент е да използва биомаркерите на дъха, за да се разграничат злокачествените от доброкачествени нодули, открити при този метод.“

Наносензор различава напреднал и ранен стадий на рак на белия дроб сред пациенти с ХОББ

Тестваното устройство изисква субектите да издишат въздух в балон. Въздухът след това се свързва с много чувствителен сензор със златни наночастици, който улавя и анализира летливите органични съединения в издишаната проба. Екипът, разработил устройството, включва изследователи от Онкологичния център в Колорадо, работещи с носителя на Нобелова награда университет „Technion“ в Хайфа, Израел.

В проучването, проведено едновременно в  Израел, Денвър и Флорида, са изследвани общо 358 пациенти. От тях 213 са били с белодробен карцином (62 в ранен  и 143 в напреднал стадий на болестта). Останалите 145 пациенти не са имали рак.

Предварителният анализ на 80 пациенти с рак на белия дроб (от тях 64 в напреднал стадий) и на 31 пациенти с ХОББ показва, че наносензорът отчита в значителна степен разликата между ХОББ и рак на белия дроб (с точност от 85%), между ХОББ и напреднал рак на белия дроб (с точност от 82%), между ранен и напреднал стадий на рак на белия дроб (точност от 79%).

Проф. Хирш установява, че устройството дава много повече информация в сравнение с първоначален преглед или поставяне на диагноза. Така например то може да измери промените в данните от дъха на пациентите с течение на времето, за да се установи колко добре те се повлияват от лечението. В университетския Онкологичен център вече се работи върху това приложение .

Друга възможност е да се направи обикновен, евтин и бърз тест, който да помага на лекарите да идентифицират подтиповете рак на белите дробове, за да се гарантира навременен и бърз избор на най-подходящата терапия.

Професорът очертава бъдещ възможен сценарий: „Представете си, че стоите в магазина за хранителни стоки и карате хората, за които съществува висока степен на риск, да надуват балон или просто да насочат издишан въздух към USB устройство. А профилът на органичните съединения в дъха им да ви покаже дали при тях има риск от развитие или вече имат рак на белите дробове. Следват по-нататъшни конкретни изследвания“.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.