Вие сте в: Начало // Всички публикации // Ново попълнение в арсенала срещу рака на простатната жлеза

Ново попълнение в арсенала срещу рака на простатната жлеза

Cabazitaxel на фармацевтичната компания Sanofi – препарат за лечение на пациенти с хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата, бе представен пред здравни журналисти на 7 юни т.г. Промоцията се състоя в посолството на Франция в България, където Н. пр. посланикът на Франция Филип Готие поздрави участниците и представителите на медиите. Той подчерта ролята на своята страна не само в областта на световната култура, но и в развитието и прилагането на високи технологии, като изтъкна, че потвърждение на това твърдение е и фармацевтичната компания Sanofi – световен лидер в иновациите в биомедицината.

Генералният директор на Sanofi България Стамен Банковски сподели на първо място удовлетворение, че cabazitaxel е включен в Позитивния лекарствен списък и след съответните търгове става достъпен за болните от коварното мъжко заболяване. На второ място д-р Банковски изрази професионално задоволство, че cabazitaxel дава втори шанс на болните, при които първата линия на терапия е изчерпала възможностите си. Разработката на такива продукти в сфери, в които са налице известни терапевтични липси, е част от философията на Sanofi, която е най-голямата френска фармацевтична компания, има 18 научноизследователски центъра, в процес на разработка са 64 молекули, а се очаква 18 от тях да бъдат на пазара до 2015 г. Д-р Банковски подчерта още, че у нас компанията има 5% пазарен дял със забележително присъствие в сферите на лечение на диабет, сърдечно-съдови заболявания, ваксини и др. Sanofi Oncology разполага с иновативно портфолио, насочено към нуждите на пациентите. Такъв препарат е и cabazitaxel, който – в комбинация с преднизон или преднизолон, се използва за лечение на пациенти с хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата, лекувани преди това по схема, която съдържа доцетаксел. Така тогава, когато е изчерпан отговорът към първата линия на лечение, болните имат шанс за удължаване на живота.

На трето място д-р Банковски обяви старта на кампания на Sanofi „Открито за мъжете“, целяща да се говори повече и по-високо за опасността от заболяването, да се стимулира българският мъж да ходи на профилактични прегледи, както и да взема информирани решения с дълбокото разбиране, че открит навреме, ракът на простатата е преодолим.

Националният консултант по онкология доц. Галина Куртева продължи темата, като открои цифрите от тревожната статистика – всяка година у нас около 1700 са новодиагностицираните случаи на рак на простатата, около 10 хиляди са болните, които се лекуват в момента. Cabazitaxel /JevtanaR/ е таксанов аналог, препаратът е с доказани в много проучвания качества, осигурява продължителност на живота, след като първата линия на терапия вече не е ефикасна, дава шанс на болните в напреднала възраст за живот в по-добро общо състояние.

Доц. Асен Дудов – президент на Българското онкологично дружество, спря вниманието на аудиторията чрез анализ на медицинските стандарти в онкологията, изработени от водещите български специалисти, съобразени с европейските и световните практики, формирани чрез медицината, основана на доказателства. Доц. Дудов изтъкна колко е важно точно чрез стандартите да се определя кой пациент, в кой стадий, при каква локализация, с кои лекарства и в какви дози да бъде лекуван. Специалистът допълни, че стандартите подлежат на непрестанно актуализиране, тъй като онкологичната наука и практика е в период на прилагане на все по-нови и по-иновативни медикаменти и терапевтични решения.

Мултидисциплинарният подход и значението му за ефикасността на лечебния процес бяха обект на изказването на доц. Димитър Калев – началник на Клиника по медицинска онкология в УБ „Св. Марина“ във Варна. Специалистът подчерта, че в света екипният подход към пациентите с рак на простатата е с доказани предимства. Екипите по принцип включват уролог, медицински онколог, лъчетерапевт, патолог, специалист по образна диагностика.  Целта е да се осигури не само най-подходящото лечение, но и продължително наблюдение с акцент и върху лечебните резултати, и върху качеството на живот на болните.

В последвалата дискусия стана ясно още, че у нас работят 50 медицински онколози, които – отнесени към броя на населението – са оптимален брой. Споменат бе и фактът, че ракът на простатата не е включен в програмата „Спри и се прегледай“, която се отнася до рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректален карцином.

Пред журналистите бе представен и Виктор Калев от „Шоуто на Слави“, който заедно с Михаил Белалов и Христо Шопов ще бъде лице на кампанията „Открито за мъжете“. Виктор Калев сподели своето дълбоко разбиране за необходимостта посланията на кампанията да достигнат до всеки мъж у нас, по достъпен начин да бъде осмислена и разбрана ролята на промоцията на здраве, на профилактиката, на скъсяване на дистанцията между лекаря и пациента на базата на взаимното доверие.

Информационният повод на срещата – представянето на новия препарат на Sanofi сabazitaxel /JevtanaR/, естествено надскочи тези граници и прерасна в разговор за личната отговорност за здравето, за ролята на скрининга и възможностите на профилактичните програми, за перспективите, които иновативните терапевтични решения разкриват пред болните. Неслучайно един от изводите бе, че „лечението на простатния рак е не само медицина, но и философия“.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.