Вие сте в: Начало // Всички публикации // Проектът „ПУЛСС”- в ритъма на задачите

Проектът „ПУЛСС”- в ритъма на задачите

3469 лекари, медицински специалисти и шофьори от 28-те Центъра за спешна медицинска помощ в страната вече са преминали обучение по проекта „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”. До края на 2013 г. предстои да повишат своята професионална квалификация и останалите близо 3000 служители в ЦСМП. Успешното реализиране на проекта даде възможност още 462 лекари и медицински специалисти от спешните отделения на 33 лечебни заведения за болнична помощ в страната да преминат курс на обучение.

Проектът ПУЛСС се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, финансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Проектът стартира през октомври миналата година, като досега са обучени 622 лекари, 1460 медицински специалисти и 1387 шофьори, обясни Милена Григорова, държавен експерт в отдел „Проекти и програми” на МЗ и ръководител на проекта.

Екипите на спешната медицинска помощ пристигат средно за 28 минути до подадения адрес. Във всеки един момент работят 400 спешни екипа – лекари, медицински специалисти и шофьори, като времето, за което те пристигат до пациента, зависи от трафика, сезона, проходимостта на пътя, климатичните условия и инфраструктурата на региона. Това заяви д-р Ивиан Бенишев, началник-отдел „Спешна медицинска помощ” в МЗ по време на пресконференция за изпълнението на проекта ПУЛСС. Средният достъп до пациента по т. нар. „златен стандарт” на спешната медицина е 20 минути, като нивото на подготовка и професионална квалификация на екипите не отстъпва на това на спешните екипи в САЩ и Европейския съюз, допълни д-р Бенишев.

Д-р Ивиан Бенишев съобщи още, че стандартите, алгоритмите и протоколите за спешните действия вече са готови. В изготвянето са се включили почти всички национални консултанти, специалисти по администриране, специалисти от сферата на различни медицински дейности, свързани със спешната медицина, медици от спешните центрове и спешните отделения. Д-р Бенишев отбеляза, че протоколите и алгоритмите са в съответствие с най-добрите европейски практики.

Обучението се провежда в центъра на Университетската болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов”, оборудван с високотехнологични манекени и съвременна апаратура. Учебните модули са теоретични и практически, като идеята е лекарите да прилагат едни и същи знания, умения и стандарти в спешната медицина, независимо дали работят в Силистра или в Петрич, подчерта изпълнителният директор на „Пирогов” доц. д-р Стоян Миланов, който е и главен координатор на обучението по проекта.

Проектът е на обща стойност 6 258 653 лв. Основната цел е подобряване на качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез подобряване знанията и уменията на персонала, както и чрез въвеждане на добри клинични практики в тази сфера. Наред с обучението на спешните екипи предстои да бъде изготвен интердисциплинарен медицински стандарт по спешна медицина, а в 28-те ЦСМП и в 9 болници в страната ще бъде доставен софтуер за кардиопулмонална ресусцитация.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.