Вие сте в: Начало // Всички публикации, Медик на годината // Сдружението на общинските болници в България

Сдружението на общинските болници в България

със специална награда „За доблест и упорство в битката с реформата“

Наградата се връчва за развитието и утвърждаването на сдружението като организация с идеалната цел: осигуряване на достъп до болнична помощ на хората в отдалечени непривлекателни райони; запазване на кадровия и материалния потенциал на общинските болници и използването му за гарантиране на медицинска грижа на нуждаещите се.

Наградата отличава ролята на неправителствена организация, успяла да се обедини в стремежа за отстояване правото на съществуване на общинските лечебни заведения в период на промяна в структурата на болничната помощ у нас. Многобройни и многократни са възраженията на ръководството на сдружението срещу нормативни недомислици и несъвършени решения. Много и разумни са предложенията за еволюционна и плавна промяна в характеристиката на малките лечебни заведения, но чрез запазване на техните основни функции – да бъдат  и да останат най-достъпното място, където хората да получават адекватна медицинска помощ. Да бъдат и да останат общинските болници светещият прозорец на държавната грижа за здравето на всеки български гражданин.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.