Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Пълно несъгласие

Пълно несъгласие

Така най-точно може да се определи отношението към новата методика за заплащане на медицински изделия, приета от Надзорния съвет на НЗОК, изразено от специалисти и пациентски организации на пресконференция в края на януари т.г. Единодушно те заявиха, че преди изработването на методиката никой не е поискал тяхното мнение. Те оспорват методиката, защото в този си вид тя е „заредена“ със значими проблеми, които ще влошат достъпа до качествено лечение на болните, нуждаещи се от различни медицински изделия.

Известно е, че досега НЗОК определяше фиксирана цена за някои медицински изделия, като пациентът имаше възможност да доплати разликата, ако избере или лекарят му препоръча по-скъп продукт. След въвеждане на новата методика НЗОК ще финансира медицински изделия за повече диагнози в сферата на кардиологията, ортопедията, офталмологията и др., но изцяло ще заплаща само най-евтините от съответната група. На практика занапред, ако пациентите имат медицински причини, при които се препоръчва по-скъп продукт, ще трябва сами да поемат изцяло заплащането. А това не винаги е възможно… Реалните рискове, на които в тези случаи ще бъдат подложени болните, пациентските организации наричат дискриминация. От друга страна, очаква се новите правила да изправят и лекарите пред сериозни професионални, дори морални проблеми – дали да рискуват с имплантирането на неподходящия /в някои случаи/, но финансиран от НЗОК продукт, или да убеждават пациента да заплати подходящия.

Представяме позициите на участниците в пресконференцията.

Доц. Николай Габровски - национален консултант по неврохирургия:

- Похвално е, че НЗОК ще заплаща за повече медицински импланти. Смятам обаче, че някои принципи, залегнали в методиката, не са добре обмислени. Известно е, че всяко лечение е индивидуализирано и опитите да бъде унифицирано са погрешни. На практика специалистът ще бъде принуден да прави един и същ избор за всеки пациент. Да не забравяме обаче, че лекарят носи отговорността за качеството на медицинската дейност. По света тези проблеми са решени. Затова се надявам по методиката още да се поработи.

Доц. Иво Петров – национален консултант по инвазивна кардиология и председател на Дружеството по ендоваскуларна терапия:

- Подкрепям методиката, защото тя дава шанс за огромен брой пациенти с животозастрашаващи състояния. Такива са интерцеребралните мозъчни аневризми, при които метод за избор на лечение е ендоваскуларното имплантиране на спирали или стентове. В европейските страни методът е рутинен. Рутинен е и в Сърбия, Турция, Унгария. Във всички тях от години пациентите получават златния стандарт в лечението на артериовенозни малформации и мозъчни аневризми, което изцяло е финансирано от държавата. Ако идеята на новата методика на НЗОК е такава, аз напълно я подкрепям. И ако се приложи адекватно и оптимално, би довела до голяма крачка напред в лечението и в прилагането на модерните методики.

Но в бюджета на държавата няма средства. А здравната каса се страхува да заяви, че може да постигне реимбурсация до определено ниво, а пациентът или допълнителни здравни фондове да поемат доплащането. Т.е. да заработи системата на копеймънт.

Такава идея в методиката на НЗОК няма. В този си вид тя нарушава Хартата за правата на пациента и по-точно правото на избор. В медицинската практика разнообразието на анатомични и клинични ситуации е толкова голямо, че лечението не може да бъде опростено до единствено позволеното от здравната каса. Ние настояваме за въвеждане на модерната, а не на евтината медицина, която винаги излиза много по-скъпа за държавата. Известно е, че последиците могат да бъдат сериозни – повече усложнения и рехоспитализации, по-голям болничен престой, по-дълга нетрудоспособност… Ако методиката не бъде оптимизирана, ще стане невъзможно да прилагаме златните стандарти и да изпълняваме международните препоръки, ще нарушаваме медицински клинични ръководства. А това вече е професионално престъпление.

Защо не се направи проучване в няколко европейски страни – например в Германия, Полша, Чехия. Да се приеме едно осреднено ниво, а който има по-специални изисквания – да доплаща.

Д-р Добрин Василев – завеждащ на Отделението по инвазивна кардиология към НКБ:

- Новата методика отстъпва от вече завоювани позиции. Ако в клиниката приемем пациент с остър инфаркт на миокарда и той има нужда от стент с размер, който обаче не се произвежда от оторизираната фирма, ще бъдем принудени да поставим изделието, което имаме, а не което трябва. По принцип фирмите за медицински изделия са много, но никоя не произвежда всичко.

Направих си труда да изчисля каква би била икономията, ако се намали с 30% цената на стентовете. Ако съответно с 30% се покачат рехоспитализациите и ако приемем, че пациентът трябва да се оперира отново – разходите на здравната каса ще се вдигнат с 3-4 млн. лв. Затова не съм убеден, че преди да се изготви методиката, е направен медико-икономически анализ. По-скоро е замислена като възможност да се „отрежат“ някакви средства.

Така разработена методиката ограничава и въвеждането на каквито и да било иновации в медицинската ни практика…

Доц. Диян Енчев - национален консултант по ортопедия и травматология:

- Нашата колегия изцяло подкрепя 100-процентовото реимбурсиране на цената за ендопротезите, както и правото на информиран избор на пациентите. В ортопедията, особено при младите пациенти, качеството на прилаганите медицински изделия е много важно. Ендопротезирането е една от най-активните дейности в ортопедията и не трябва да забравяме, че правилата за добра медицинска практика изискват спазването на определени стандарти.

Доц. Диана Трендафилова - председател на Дружеството по интервенционална кардиология:

- Технологиите напредват, медицинските изделия се усъвършенстват, а това е продиктувано от все по-сложните лечебни процедури. За да бъде една процедура безопасна и с добра прогноза за пациента, трябва да се прилагат изделия със съответните качества. Прилагането на евтини изделия няма да доведе до икономии, а до обратното.

Доц. Марио Станкев - началник на Клиника по съдова хирургия и ангиология към НКБ:

- Ние сме лекари и нашата професионална цел е в посока развитие на медицината, подобряване на лечебния процес и постигане на резултати, сравними с европейските и със световните. С тази методика пътят ще бъде обратен – влошаване на качеството, рехоспитализации, оскъпяване на лечението, поставяне на пациентите в ситуация на риск. От това следва и противопоставяне на лекари срещу пациенти. Аз категорично съм против тази посока на движение.

Добре е, че повече болни ще имат достъп до медицински изделия, но това не трябва да става за сметка на качеството. Настоявам методиката да се преразгледа и в нея да се заложи път към европейската медицина.

В своето изказване председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов сподели, че от организацията е изпратено писмо до отговорните институции за среща, свързана с разработената методика, но срещата не се е състояла. Съображенията са били да се напомни на НЗОК, че в новата методика са допуснати редица нарушения на ЗЗО, на Закона за здравето и на други нормативни документи. В методиката не са определени обемите, а разплащането с фирмите ще се осъществява от НЗОК, не от болниците. Като защитник на пациентите Пл. Таушанов зададе риторичен въпрос: „Как ще търсим отговорност за лекарски грешки, след като е приложено нежелано от лекаря и от пациента медицинско изделие?“

Д-р Станимир Хасърджиев от Националната пациентска организация заяви, че пестенето на средства не е убедителен аргумент, след като в края на миналата година НЗОК върна милиони левове обратно в държавния бюджет.

Освен че не е била съгласувана с националните консултанти, новата методика не е обсъждана и с БЛС. От съсловната организация са изпратили писмо до д-р Пламен Цеков, в което се настоява обявената за тази година процедура да бъде отменена, а реимбурсирането да продължи по досегашния принцип. В писмото още се казва, че методиката „е ярък пример как чисто административното чиновническо мислене и едностранното налагане на нормативна регламентация от страна на НЗОК, несъобразено с медицинските реалности и целесъобразност, може да доведе до преки поражения върху качеството на медицинската дейност”. От БЛС предлагат да се инициират промени в Закона за медицинските изделия, а след това да се проведе открита и прецизна процедура за 2014 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.