Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Как е възможно?*

Как е възможно?*

Дружество на анестезиолозите в България протестира в специално писмо, адресирано до отговорните институции, подписано от президента на дружеството проф. Николай Петров.

Уважаеми господа,

В качеството си на президент на Дружеството на анестезиолозите в България бих искал да споделя сериозното безпокойство, възникнало в нашата общност, след като се запознахме с планираните промени във финансирането на интензивното лечение от НЗОК.

Статистическата обработка на данните за проведеното интензивно лечение през 2012 г. само на големите, от стратегическо значение за здравната система в България болници /“Пирогов“, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, МБАЛ – Бургас, и др./ показва ситуация на тежко и системно недофинансиране. Това от своя страна рефлектира върху качеството на работата, генерира финансови загуби, демотивира персонала на интензивните клиники, а в национален мащаб води до недостиг на квалифицирани специалисти по анестезиология и интензивно лечение.

След задълбочено обсъждане Бордът на Дружеството на анестезиолозите в България предложи на НЗОК да се заплаща 700 лв. за процедура „Интензивно лечение с изкуствена белодробна вентилация“ и 250 лв. за процедура „Интензивно лечение без изкуствена белодробна вентилация“. Вместо предложението да бъде обсъдено, от НЗОК бе „спуснато“ до болниците определено финансиране в рамките на 357 лв. за процедура „Интензивно лечение с механична вентилация“ и 155 лв. за процедура „Интензивно лечение без механична вентилация“.

Изключително недоумение сред професионалистите по интензивно лечение буди въпросът – „Как е възможно интензивното лечение на един тежко болен пациент да е оценено от Министерството на здравеопазването през 2012 г. на 500 лв. дневно, а през 2013 г. НЗОК до го оценява на 357 лв.“? Странно е на каква база и с какви аргументи е взето това решение от НЗОК.

Така предложените цени не могат по никакъв начин да покрият вложените разходи за медикаменти и консумативи при провеждане на интензивно лечение и ще доведат до невъзможност за провеждане на качествено лечение съгласно Стандарта по анестезиология и интензивно лечение.

Друг много сериозен проблем, възникващ още в началото на годината, е как ще бъде отчетено, обработено и финансирано интензивното лечение, проведено от началото на 2013 г. до настоящия момент?

Това според нас са само малка част от проблемите, които срещаме при старта на финансиране на интензивното лечение от НЗОК.

Във връзка с изложеното по-горе от името на Дружеството на анестезиолозите в България настояваме за незабавна преоценка и ревизия на предложените от НЗОК параметри за финансиране на клинични процедури „Интензивно лечение с изкуствена белодробна вентилация“ и „Интензивно лечение без изкуствена белодробна вентилация“. Отворени сме за конструктивен диалог и разумни решения.

* Заглавието е на редакцията.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.