Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // МЗ съкращава администрацията си

МЗ съкращава администрацията си

Министерството на здравеопазването планира намаляване на своите служители с 31 според проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МЗ, който ще бъде одобрен от Министерския съвет. Според документа щатните бройки на здравното министерство се редуцират от 281 на 250, а броят на дирекциите намалява от 12 на 10.

Създава се дирекция „Пресцентър, връзки с обществеността и протокол“ като част от общата администрация. Към дирекция „Административно и информационно обслужване“ се включва отдел „Човешки ресурси“. Дирекция „Обществено здраве“ се слива с дирекция „Управление на специализирани донорски програми“, а дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия“ се слива с дирекция „Наркотични вещества“. Същевременно се обособяват дирекция „Инвестиционна политика и управление на лечебните заведения – търговски дружества“, както и дирекция „Нормативно регулиране на системата на здравеопазването“, която съсредоточава нормативните политики в здравеопазването.

Целта на преструктурирането е да се преразпределят функции с оглед избягване на дублиране на дейности между различни звена. Така например функциите по администриране на дейностите, свързани с ваксини, се съсредоточават в дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества“, тъй като ваксините са лекарствени продукти. Функциите по майчино и детско здравеопазване преминават от дирекция „Обществено здраве“ към дирекция „Медицински дейности и електронно здравеопазване“.

С проекта се отменят и текстовете, които дават възможност за изплащане на парични награди на работещите в МЗ, като Устройственият правилник се привежда в пълно съответствие със Закона за държавния служител, който влиза в сила от 1 юли 2012 г. Участието на служителите в комисии, съвети, работни групи и др. ще бъде част от служебните им задължения.

Промени се правят и в наредбата за акредитацията и правилника за дейността на фонд „Ин витро“, според които представителите на държавата, които са министри или държавни служители, нямат право да получават възнаграждение за участието си в акредитационния и в обществения съвет към фонда.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.