Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Между голямото признание и делничните грижи

Между голямото признание и делничните грижи

Професионалисти по здравни грижи от цялата страна заедно отбелязоха съсловния си празник на 11 май т.г. в столичния хотел “Дедеман Принцес”. С особено вълнение медицинските сестри, фелдшерите, акушерките, рехабилитаторите, рентгеновите и медицинските лаборанти изслушаха приветствени адреси на д-р Даниела Дариткова – председател на парламентарната комисия по здравеопазване, Десислава Атанасова – министър на здравеопазването, д-р Пламен Цеков – управител на НЗОК, д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, Христо Григоров – председател на БЧК, доц. Атанас Щерев, д-р Димитър Димитров – директор на УМБАЛ „Св. Анна” и председател на Асоциацията на работодателите в здравеопазването, маг.-фарм. Мирослав Ненчев – председател на БФС, д-р  Димитър Ленков – главен секретар на БЛС, Пламен Таушанов – председател на Българската асоциация за закрила на пациентите, и др.

След официалното откриване бе организирана кръгла маса на тема „Здравните грижи – настояще и бъдеще”, в която участваха представители на държавната власт, на синдикатите, на висшите училища по медицина, на съсловни и на пациентски организации.

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева запозна присъстващите с изготвената от асоциацията „Стратегия за развитие на здравните грижи в България 2012-2020 г.” Там подробно са разгледани: състоянието и потребностите от здравни грижи; мястото и ролята на здравните грижи в системата на здравеопазването; целите, които БАПЗГ си поставя, и начините за постигането им в условията на икономическа криза; развитието на човешките ресурси; действията, които трябва да се предприемат, за да се задържат кадрите в страната.

По време на дискусията д-р Даниела Дариткова подчерта, че напълно одобрява набелязаните в стратегията мерки и че е готова да помогне за реализирането им, като съдейства за подобряване на сътрудничеството между законодателната власт и БАПЗГ. Тя сподели мнение, че съсловието на професионалистите по здравни грижи стои изключително достойно в общественото пространство, че на него може да се разчита и затова тя е сигурна в доброто бъдеще.

Категорична подкрепа за решаването на проблемите на професионалистите по здравни грижи изразиха в изказванията си д-р Надежда Тодоровска – ръководител на направление „Социално-оперативни дейности“ в БЧК, доц. Магдалена Александрова от ФОЗ към МУ в София, д-р Димитър Ленков, Слава Златанова – зам.-председател на ФОЗ към КНСБ, Пепа Василева – завеждащ отдел „Обучение и квалификация” към МЗ, и др.

По повод на празника председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева награди изявени през годината професионалисти по здравни грижи.

В категорията „Ръководител по здравни грижи’2011 г.” регионалните колегии на БАПЗГ отличават: гл. мед. сестра Валентина Мутафчиева (Варна); ст. акушерка Виолета Стоянова (Враца); ст. рехабилитатор Никола Сендов (Кърджали); гл. мед. сестра Станимира Стоянова (Пазарджик); ст. мед. сестра Надя Димитрова (Плевен); гл. мед. сестра Атанаска Асенова (Пловдив); ст. мед. сестра Даниела Горанова (София-град); ст. акушерка Гергана Димитрова (Търговище).

В категорията „Професионалист по здравни грижи’2011 г.” статуетки получиха: мед. сестра Таня Маркова (Враца); рехабилитатор Петя Александрова (Габрово); рентгенов лаборант Димитър Малинич (Пловдив); мед. сестра Илона Петрова (София-град).

Със специалната награда „Принос към сестринството” бяха наградени проф. Цекомир Воденичаров – декан на ФОЗ в МУ София, проф. Веселин Борисов, Мария Симеонова – председател на Регионалната колегия в Шумен.

В Александровска болница

Награди за доказан професионализъм

По инициатива на ръководството на Александровска болница и на УС на дружество „Александровска“ към БАПЗГ на 10 май т.г. международният ден на сестринството бе отбелязан тържествено в лечебното заведение. Официални гости на събитието бяха доц. Каролина Любомирова – зам.-ректор по учебната дейност в МУ в София, проф. Виктор Златков – зам.-декан на Медицинския факултет и изпълнителен директор на УБ „Майчин дом“, доц. Иванка Стамболова – ръководител на катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, доц. Вихрен Петков – директор на Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ в София, председателят на БАПЗГ Милка Василева и др.

В своето приветствие главната сестра на Александровска болница Магдалена Нинова подчерта, че празничният ден е време за оценка на постигнатото и за признание пред  труда на професионалистите по здравни грижи. Тя пожела на всеки член от своя екип да продължава да оставя трайни следи в утвърждаването на професията, както и на авторитета на болницата.

Организаторите на тържеството изненадаха аудиторията със сценка на наскоро сформираната актьорска трупа от професионалисти по здравни грижи от лечебното заведение, които с много чувство за хумор и очевиден актьорски талант представиха моменти от своето напрегнато всекидневие.

По традиция по време на тържеството бяха връчени награди в няколко категории.

В категория „Професионалист по здравни грижи на „Александровска’2011“ бяха отличени: Мая Иванова – мед. сестра в Клиниката по хирургия; Галина Кирова – ст. мед. сестра на отделение „Бъбречна трансплантация“ в Клиниката по урология; Райна Василева – мед. сестра в Клиниката по кардиология.

С отличието „Ръководител здравни грижи на Александровска болница’2011“ бяха наградени: Мая Евтимова-Георгиева – ст. мед. сестра на Клиниката по урология; Радка Георгиева – ст. мед. сестра на Отделение за деца с хронични белодробни заболявания в Клиниката по детски болести; Цветанка Митова – ст. рентгенов лаборант на Клиниката по нуклеарна медицина.

За дългогодишен принос бяха наградени: Весела Пенчева – ст. мед. сестра на Отделение за деца с остри респираторни заболявания в Клиниката по детски болести; Малина Найденова – мед. сестра в Клиниката по хирургия; Ценка Вакарелова – мед. сестра в Клиниката по кардиология.

Отличия на Българския червен кръст

В навечерието на празника на сестринството д-р Надежда Тодоровска – ръководител на направление „Социално-оперативни дейности“ в  Българския червен кръст, отличи за хуманитарната им дейност по линия на БЧК

- Тонка Червенкова – гл. мед. сестра на болницата в Чирпан;

- Гинка Станчева – мед. сестра – консултант към БЧК в Разград.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.