Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Продължаващото обучение става задължително за практикуващите лекари

Продължаващото обучение става задължително за практикуващите лекари

Лекарите, които работят в лечебни заведения, ще събират 150 точки за период от три години. Това реши на свое заседание на 8 май т.г. Акредитационният съвет. Кредитните точки ще се изчисляват на базата на един академичен час – 45 минути.

Съветът определи категориите лекари, които трябва да се включат в продължаващото медицинско обучение. То ще бъде задължително за тези, които работят с пациенти и са регистрирани по Закона за лечебните заведения. В групата влизат всички общопрактикуващи лекари и специалисти от доболничната и болничната помощ. За администраторите, работещите във фармацевтични фирми или в НЗОК, продължаващото обучение остава по желание, но ако искат да се върнат в практиката, ще трябва да придобият необходимите точки. В противен случай ще трябва да работят със супервайзер.Тези принципи са заложени в действащата европейска практика и логично намират място и в нашата система.

Членовете на съвета приеха още, че българската кредитна система ще залага предимно на стимулите, а не на наказанията.

Определени бяха седем форми за продължаващо медицинско обучение, като всяка от тях ще носи различен брой точки. Това са: лекции, колегиуми, конференции, конгреси, симпозиуми, практически упражнения, индивидуално обучение, дистанционно обучение и други. Участниците в срещата прецениха, че е необходимо да се определи „степен на значимост“ на различните форми на обучение. Кредитирането на различните форми ще се извършва в отдел на ПМО / ППР в Управителния съвет на БЛС и в РЛК.

Обсъдени бяха и начините на финансиране. Прието беше да се въведат две такси, като първата ще се начислява на базата на прогнозен брой участници – до 100, до 250, до 500 и над 500 души. Втората такса ще се плаща за точния брой на издадените сертификати.

Следващото заседание на Акредитационния съвет ще се проведе през юни т.г.

Пресцентър на БЛС

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.