Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Успехи в битката с глиобластом

Успехи в битката с глиобластом

Около 250 души заболяват от глиобластом всяка година у нас. Все още възможностите за профилактика на заболяването са нулеви, тъй като не са изяснени причините за неговото възникване. Стандартната терапия при глиобластом включва хирургично лечение, химио- и лъчетерапия. У нас с този тип лечение се постига средна преживяемост от 8 месеца. В страните с развито здравеопазване, в които са внедрени нови, усъвършенствани технологии за оперативно лечение, този показател е два-три пъти по-висок.

Най-лоша е прогнозата при пациенти, при които въпреки проведеното лечение се появи рецидив. В тези случаи възможностите на конвенционалното лечение са напълно изчерпани. Малко специалисти препоръчват повторни операции. Не е възможно да се прави отново лъчетерапия, а от химиотерапията няма съществен резултат. Перспектива за тези пациенти дава иновативен метод, който преди повече от 10 години започва да се прилага в експериментална фаза при животни, а вече се използва успешно и при хора. Това е – т.нар. специфична имунотерапия.

Методът представлява активиране на имунната система на тялото срещу конкретния тумор. На практика това е терапевтична ваксина, която се изработва индивидуално за всеки пациент. За целта се използва тъкан от тумора на пациента, която в лабораторни условия „се раздробява” до ниво антигени. Получава се нещо като паспорт, уникален номер за всеки тумор. Отново в лабораторни условия т.нар. дендритни клетки, които се изолират от бялата кръвна редица на пациента, „се срещат” с антигените на тумора и „се научават” да ги разпознават. Така обработените имунокомпетентни клетки се връщат в тялото на пациента – като срещнат ракова клетка, те я унищожават. Ваксината се прилага амбулаторно по схема: през първия месец – веднъж седмично, а след това до шестия месец – веднъж месечно. Само в някои конкретни случаи при затруднен съдов достъп за извличане на имунокомпетентните клетки се налага еднодневен болничен престой. Резултатите от приложението на метода до момента показват, че при около 1/3 от пациентите се постига преживяване с години.

Този иновативен метод на лечение вече успешно се прилага в няколко центъра в Япония и САЩ, както и в Белгия и Германия. В клиничния център в Льовен, Белгия, ръководен от проф. Стефан ван Гол, терапията, която вече частично се финансира от здравноосигурителната система, е приложена при повече от 350 души. През изминалата година с подкрепата на фондация „Остани“ двама български пациенти бяха лекувани по методиката в Льовен и се очаква през тази година още двама български пациенти да получат такава възможност.

Препоръчително е терапевтичната ваксина да се изработи и приложи на пациента на едно и също място. Технологично е невъзможно ваксината да се изработи в Белгия и да се приложи на болен в България. Ето защо специалистите са единодушни, че в Европа трябва да бъдат изградени на ключови места референтни центрове. Тази идея бе изразена от проф. Ван Гол по време на посещението му в България през февруари миналата година. Тогава той бе в страната ни по покана на Клиниката по неврохирургия в УБ „Св. Иван Рилски” с цел да бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между двете звена и за изграждането на референтен център у нас. Специалистът е изразил мнение, че в УБ „Св. Иван Рилски” са налице всички необходими условия за изграждането на център за имунотерапия при глиобластом.

Д-р Емануил Найденов от Клиниката по неврохирургия в УБ „Св. Иван Рилски” информира, че основната задача на референтния център в София ще бъде обхващането на българските пациенти, които се нуждаят от тази терапия. В центъра ще могат да бъдат лекувани и пациенти от съседните страни. Според д-р Найденов е въпрос на административно решение, взето на високо ниво, за да стартира изграждането на подобен център и у нас. Той подчертава, че УБ „Св. Иван Рилски” е една от малкото болници в страната, в която функционират всички необходими звена, необходими за подобен център. В лечебното заведение са налице и нужното технологично оборудване, и кадровата обезпеченост – неврохирурзи и специалисти, които лабораторно да разработят ваксината.

Първите стъпки за изграждане на референтен център са вече направени – в най-скоро време ще бъде изпратено заявление до МЗ с искане за разкриване на новото звено. Според д-р Найденов центърът ще заработи до година. Той подчерта, че в това начинание разчита на пълната подкрепа на екипа на проф. Ван Гол, както и на посолството на Белгия в България.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.